Duurzaamheid: verankerd in ons denken én een hefboom voor waardecreatie

02/06/2021

girl

Air Liquide Sustainability Day


Ter gelegenheid van de Sustainability Day op 23 maart 2021 heeft Air Liquide haar nieuwe “Environmental, Social & Governance” - strategie voorgesteld. Vanzelfsprekend neemt de reductie van CO2-emissies hier een belangrijke plaats in.

“In 2018 gaven we al aan dat we onze koolstofintensiteit1 tegen 2025 willen verminderen met 30% ten opzichte van 2015”, stelt Dena Bouâli, Technologies & Energy Transformation Director bij Air Liquide. “Hoewel onze bedrijfsactiviteiten intussen volop blijven groeien, onder meer met de ambitie om onze waterstofproductie vóór 2035 te verdrievoudigen, engageren we ons nu ook om onze CO2-uitstoot in absolute waarden te doen dalen: we verbinden er ons toe om onze scope 1 (directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen het bedrijf) en scope 2 (indirecte CO2-uitstoot door het gebruik van aangekochte energiebronnen) emissies tegen 2035 te doen dalen met 33% ten opzichte van 2020. Zo blijven we op koers voor ons uiteindelijke doel: volledig CO2-neutraal worden tegen 2050.”

Het blijft echter niet bij het reduceren van de eigen CO2-emissies alleen, want Air Liquide wil daarnaast ook koolstofarme technische oplossingen, zoals CryoCap, ter beschikking stellen van haar klanten.

1,2 miljoen ton waterstof

Het is duidelijk dat waterstof straks een sleutelrol gaat spelen bij de wereldwijde energietransitie. Concreet is het de verwachting dat tegen 2050 zo’n 18% van de wereldwijde energievraag met waterstof zal kunnen worden ingevuld.

Daarom zet Air Liquide volop in op het ontwikkelen van technologieën en methodieken om de productie en distributie van koolstofarme waterstof op grote schaal uit te bouwen en te optimaliseren.

“Dankzij onze research en onze jarenlange expertise is Air Liquide een belangrijke accelerator geworden binnen de waterstofindustrie. We hebben intussen meer dan 50 productie-units voor waterstof in gebruik die samen zo’n 1,2 miljoen ton waterstof per jaar produceren. Die transporteren we naar onze klanten via waterstofleidingen – zo’n 1800 km alleen al in de Benelux – en via waterstoftrailers.”

“Via onze waterstofactiviteiten leveren we niet alleen een belangrijke bijdrage voor een duurzame samenleving, maar genereren we ook een omzet van ongeveer € 2 miljard per jaar. Op die manier wordt duurzaamheid meteen ook een krachtige hefboom voor waardecreatie.”

Hernieuwbare en koolstofarme waterstof

De voorbije jaren heeft Air Liquide actief gewerkt aan het verbeteren van de efficiëntie van haar waterstofproductie-eenheden. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwe SMR-X waterstoffabriek in Antwerpen. “Maar die ingrepen zijn nog niet genoeg om al onze ambities te kunnen waarmaken.”

Om een voldoende grote verandering te realiseren, zijn er twee mogelijkheden: hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse óf koolstofarme waterstofproductie via CO2-opvang en stockage. “Daarom willen we de productie van hernieuwbare waterstof – op basis van elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energiebronnen – sterk opvoeren. Air Liquide heeft de ambitie om vóór 2035 in 3 gigawatt aan elektrolyse capaciteit te investeren. Het is de bedoeling om in Nederland al tegen 2024 onze eerste elektrolyse waterstofproductie-eenheid van 200 megawatt te kunnen openen. Vanaf dan zou de verdere opschaling snel kunnen verlopen.”

“Maar aangezien het nog even zal duren eer hernieuwbare waterstof op grote schaal beschikbaar en betaalbaar wordt, willen we tegelijk ook de productie van koolstofarme waterstof opdrijven. Koolstofarme waterstof wordt op de traditionele manier gemaakt, maar de CO2 die daarbij vrijkomt wordt opgevangen door een CryoCap unit en wordt daarna duurzaam gestockeerd onder de zeebodem (CCS, Carbon Capture and Storage).”

Porthos & Antwerp@C

De afgelopen jaren heeft Air Liquide in Antwerpen en in Rotterdam twee grote Carbon Capture & Storage (CCS) projecten – Porthos en Antwerp@C – helpen opbouwen. Voor beide projecten zal Air Liquide onder meer investeren in CryoCap units waarmee CO2 die door de industrie wordt uitgestoten kan worden afgevangen. Vervolgens wordt de CO2 gecomprimeerd en in gasvormige of vloeibare vorm naar een voormalig aardgasveld – enkele kilometers onder de zeebodem – getransporteerd, om daar dan permanent te worden gestockeerd.

“Daartoe werken we samen met een aantal belangrijke industriële partners, zoals BASF, Exxon, Shell, Total, Equinor, DOW en ArcelorMittal, en met lokale partijen zoals de havens van Antwerpen en Rotterdam, Fluxys en Gasunie. Om de energietransitie op grote schaal mogelijk te maken is het immers essentieel om de krachten te bundelen.”

CONTACTEER ONS