Hoe Air Liquide de gasvoorziening voor industriële klanten verzekert

27/06/2017

Leveringsbetrouwbaarheid-Gas

De voornaamste missie van het OCC bestaat erin om gassen via het pijpleidingnetwerk van Air Liquide te distribueren naar grote industriële klanten


De woorden ‘Operations Control Center’ roepen beelden op van slimme technici die – achter een console zitten die bezaaid is met allerlei knoppen, hendels, schakelaars en metertjes – en ingespannen naar een batterij beeldschermen turen.

Dat beeld komt aardig in de buurt van de realiteit” lacht Peter Craeghs, manager van het Air Liquide Operations Control Center (OCC) in Brussel. “Al is de console in ons geval al enige tijd vervangen door performante en compacte computersystemen.”

Missie

Specialist Betrouwbaarheid industriele gas vlaanderen en nederland

De voornaamste missie van het OCC bestaat erin om gassen via het eigen pijpleidingnetwerk van Air Liquide – alleen al in de Benelux is dat ruim 2.225 km lang – te distribueren naar een aantal grote industriële klanten. En dat op een betrouwbare en consistente manier, zodat de afnemers zich hier geen zorgen over hoeven te maken. Het lijkt logisch om aan te nemen dat zo’n netwerk, eens het naar behoren draait, grotendeels zonder menselijke ingrepen functioneert, maar niets is minder waar.

Puzzelen voor gevorderden

reseau-ALBI-test 400

Dat komt omdat de vraag bij onze afnemers continu fluctueert. En dus moeten we ook de productiecapaciteit van onze fabrieken – die gassen injecteren in het netwerk – voortdurend bijsturen. Op die manier zorgen we ervoor dat elke klant steeds de juiste hoeveelheid gas aangeleverd krijgt en dat de druk in het leidingnetwerk binnen de limieten blijft. Daarbij is de productiecapaciteit ook afhankelijk van de omgevingstemperatuur en ontstaan er bij het maken van sommige gassen bijproducten waarvan de waarde ook in rekening gebracht moet worden.
“Wat het allemaal nog een stuk complexer maakt, is het gegeven dat de prijzen op de energiemarkt snel veranderen
,” verklaart Peter. “Meestal hebben we niet meer dan 30 minuten de tijd om drukverschillen op te vangen. Binnen die tijd moeten we beslissen welke fabrieken meer of minder moeten produceren en inschatten wat de technische en financiële consequenties daarvan zijn. Het is de kunst om voortdurend de juiste balans te zoeken tussen productie en afname enerzijds en kosten en opbrengsten anderzijds.”

Incidenten

Het OCC is het ook het single point of contact wanneer er zich veiligheidsincidenten of crisissituaties voordoen op één van de productiesites of in de buurt van de pijpleidingen. “Het is niet zo dat het OCC altijd alle problemen zelf oplost. Wel bieden we iedereen die ons contacteert een zogenaamd commitment to assist. Ze kunnen er met andere woorden op vertrouwen dat hun probleem hoe dan ook snel en professioneel opgelost zal worden.

Big Data

Maar het OCC doet meer dan alleen maar ingrijpen in het hier en nu. Omdat alle gebeurtenissen en handelingen nauwkeurig geregistreerd worden, is een krachtige bron van big data ontstaan die ons waardevolle informatie ”single source of truth” biedt om allerhande situaties te simuleren. Op die manier kan het OCC haar klanten tactische en strategische ondersteuning bieden. “Binnenkort starten we met een programma waarbij we onze klanten bijstaan om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden, door hen concurrentiële, langetermijnoplossingen aan te bieden. Een bijzonder boeiende ontwikkeling is dat, waarbij we de kracht van big data combineren met onze kennis en ervaring.

Meer informatie over onze serv​ices voor industriële klanten

Contacteer onze Large Industries specialist, Philippe Ritzky: philippe.ritzky@airliquide.com

CONTACTEER ONS