Industriële gassen op basis van hernieuwbare energie

28/08/2017

How green is Green origin

Air Liquide lanceert Green Origin programma


Vanzelfsprekend besteedt elk zichzelf respecterend bedrijf vandaag ruim aandacht aan milieu en duurzaamheid. Eén van de belangrijkste elementen daarvan draait om het terugdringen van CO2-emissies.

De belangen zijn dan ook erg groot. Het belangrijkste blijft uiteraard de ecologische impact van het verminderen van de CO2-uitstoot, maar daarnaast zijn er ook economische consequenties om rekening mee te houden.

Scope 1 -> 3

Men onderscheidt drie categorieën - ‘scopes’ genaamd - van CO2-emissies.

  • Scope 1 betreft CO2-uitstoot als gevolg van directe emissies, bijvoorbeeld door het gebruik van fossiele brandstoffen tijdens de productie.
  • Indirecte CO2-emissies, die bijvoorbeeld ontstaan door het gebruik van elektriciteit, worden gecatalogeerd onder scope 2.
  • Scope 3 emissies hebben een veel grotere reikwijdte en hebben onder meer betrekking op de CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van goederen of materialen die een bedrijf aankoopt bij zijn leveranciers. Daarom is het belangrijk voor bedrijven dat ook hun leveranciers de nodige inspanningen leveren om hun CO2-uitstoot terug te dringen.

Wat is Green Origin?

En dat is precies wat Air Liquide in de Benelux doet door middel van het ‘Green Origin’ programma. Binnen dit programma produceert Air Liquide vloeibare zuurstof, stikstof, koolstofdioxide en argon op basis van hernieuwbare energie. Die energie komt uit windenergieparken en biomassacentrales of wordt voor 100% gecompenseerd door groene energiecertificaten.

Het programma omvat het volledige productieproces: distillatie, liquefactie, opslag, vulling, transport en levering.

Certificaten

Elk jaar controleert een onafhankelijke, gecertificeerde auditor –Vinçotte– of Air Liquide al dan niet aan de ISO 14021 normeisen voldoet. Vanzelfsprekend kunnen deze certificaten op aanvraag worden voorgelegd. U kan hier en hier alvast de certificaten voor 2016 downloaden.

De meerwaarde van Green Origin

Bedrijven die Green Origin gassen kopen zien hun scope 3 CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. Op die manier brengen ze een actieve bijdrage aan een beter milieu en kunnen ze gebruik maken van de daaraan verbonden economische voordelen. Tot slot is dit ook gunstig voor het bedrijfsimago.

Aan de andere kant wordt er geen enkele concessie gedaan aan de kwaliteit van de gassen. Daarbij blijft ook de continuïteit van de leveringen - zowel via wegtransport als via ons pijpleidingennetwerk - gegarandeerd.

CONTACTEER ONS