“Natuurlijk hebben ook kleinere brouwerijen recht op de beste ingrediënten”

02/08/2021

Of-course-smaller-breweries-are-also-entitled-to-the-best-ingredients-2

Foodgrade gassen & materialen, maar ook begeleiding en knowhow


Naast de bekende grote spelers zijn er in de Benelux ook flink wat kleinere brouwerijen actief. Sommige daarvan worden commercieel uitgebaat, terwijl andere louter hobbyprojecten zijn. Hoe dan ook slagen opvallend veel van die kleinere (micro)brouwerijen erin om hoogwaardige kwaliteitsbieren te produceren…

De Benelux-landen staan van oudsher bekend om hun rijke biercultuur. Ook vandaag wordt het bieraanbod nog regelmatig uitgebreid door de komst van nieuwe brouwerijen. Het merendeel daarvan opereert op een kleinschalige basis, maar de liefde voor het vak is er niet minder om.

“Dat is zo”, stelt Ludwig Debruyn. Zijn officiële functiebenaming luidt ‘Senior Account Manager Food Applications’, maar binnen Air Liquide staat hij vooral bekend als de drijvende kracht achter het team dat brouwerijen en wijnbouwers ondersteunt. “Daarbij vinden we dat ook de kleinere brouwerijen – tot en met microbrouwerijen die door hobbyisten gerund worden – recht hebben op de beste ingrediënten en op een degelijke begeleiding.”

Een volwaardig ingrediënt

“Wat de ingrediënten betreft gaat het bij ons vooral om CO2. Die heeft niet alleen een belangrijke invloed op de smaak van het bier, maar staat ook in voor de vorming van de schuimrand. CO2 is dus in meerdere opzichten een volwaardig ingrediënt, aangezien het zowel de smaak als het gevoel én het uitzicht van het eindproduct helpt te bepalen.”

Vanzelfsprekend levert Air Liquide foodgrade CO2 (ALIGAL 2), die in alle veiligheid – en met het volle behoud van de smaak – aan het bier kan toegevoegd worden. Daarnaast biedt Air Liquide ook de gasinjectors waarmee de CO2 in het bier kan geïnjecteerd worden.

Maar daar blijft het niet bij, verduidelijkt Ludwig. “Het proces waarbij de CO2 wordt toegevoegd aan het bier dient met kennis van zaken te worden uitgevoerd. Zoniet bestaat de kans dat er te weinig CO2 in het bier terechtkomt, waardoor de houdbaarheid vermindert en het bier een fletse smaak krijgt, met een ondermaatse schuimkraag. Anderzijds zorgt een teveel aan CO2 dan weer voor een te hoge druk in vaten en flesjes, alsook in een buitensporig grote schuimkraag.”

Het gaat hierbij niet alleen om het kalibreren van de CO2-installatie, maar ook om het verwijderen van zuurstof uit leidingen, vaten en flessen.

Pure zuurstof

Door pure zuurstof toe te voegen tijdens het fermenteren van de wort – dat is het mengsel dat de basis vormt van het bier –, zal het proces tot vijf maal sneller verlopen dan wanneer buitenlucht gebruikt wordt. Air Liquide levert hiertoe pure zuurstof (ALIGAL 3) die voldoet aan de Europese regelgeving voor voedseladditieven (E948). Naar gelang het verbruiksprofiel van de klant kan de zuurstof geleverd worden in afzonderlijke cilinders, in cilinderbundels of in een opslagtank.

Zuurstof verwijderen

“Tijdens het productieproces dient de zuurstof uit het bier verwijderd te worden”, vervolgt Ludwig. “Zoniet ontstaan er problemen met de houdbaarheid en met de smaak en geur van het bier. Daartoe kan zowel CO2 (ALIGAL 2) als N2 (ALIGAL 1) gebruikt worden. Hiermee kunnen de leidingen zuurstofvrij worden gemaakt en kan bij het aftappen de vrijgekomen ruimte in de bierkuipen worden vervangen door voedselveilig gas.”

“Tot slot wordt de CO2 ook gebruikt om bier te tappen. Veel brouwerijen beschikken immers over een eigen tapinstallatie.”

Begeleidingstraject

“We leveren dus enerzijds foodgrade gassen en materialen maar anderzijds zetten we ook onze kennis en ervaring in om de brouwerijen maximaal te begeleiden. Zo helpen we mee zorgen dat de smaak van het bier optimaal bewaard blijft en dat de schuimkraag de gewenste grootte heeft.”
 

Bierbrouwers – hoe kleinschalig ook – die interesse hebben in een begeleidingstraject door het Air Liquide team kunnen vrijblijvend contact opnemen met ons.

Of-course-smaller-breweries-are-also-entitled-to-the-best-ingredients-call-to-action
CONTACTEER ONS