Sterk verminderde CO2-uitstoot dankzij groene gassen

12/10/2020

green-origine-albi-blog

Air Liquide’s Green Origin programma


Industriële bedrijven leveren vandaag volop inspanningen om hun CO2-doelstellingen te behalen. De Green Origin gassen van Air Liquide kunnen daar een belangrijke bijdrage voor leveren…

“Concreet gaat het om zuurstof, stikstof, argon, waterstof en koolstofdioxide”, verduidelijkt Mario Van Roy, Product Manager Bulk and Services bij Air Liquide. “Die gassen kunnen we in cryogene vorm leveren in bulk – het gas wordt dan geleverd in een tank die op de site van de klant staat – of als samengeperst gas in een trailer.”

Green Origin wil zeggen dat er bij de productie en het transport van de gassen nauwelijks CO2 uitgestoten wordt. “Het proces om zuurstof, stikstof, argon en koolstofdioxide uit de lucht te filteren kost aardig wat energie. Maar als die energie groen is en als we zorgen dat het transport naar de klant op een groene manier verloopt, dan mogen we stellen dat het gas op een CO2-arme manier geproduceerd is. Voor onze groene waterstof hanteren we een soortgelijke aanpak. Deze wordt geproduceerd door middel van elektrolyse, waarbij de stroom die nodig is voor dit proces een groene herkomst moet hebben.”

Lokale energiebronnen

“We halen onze groene stroom uit lokale energiebronnen – windmolenparken en biomassacentrales – in België en Nederland. Zo investeren we in de lokale economie, en aangezien we ons in een goed gecontroleerde omgeving bevinden, kunnen we absoluut zeker zijn dat de herkomst van de energie 100% groen is. Bovendien wordt het hele proces van dichtbij opgevolgd door Vinçotte.”

Vinçotte is een onafhankelijk controleorganisme dat jaarlijks een audit uitvoert om na te gaan of het volledige productieproces van de Green Origin gassen – van zuivering en liquefactie tot opslag, afvulling, transport en levering – in overeenstemming is met de ISO 14021:2001- en EIGA IGC-richtlijnen. Vervolgens ontvangt Air Liquide een certificaat van Vinçotte. Het certificaat laat Air Liquide toe om attesten omtrent de groene herkomst van de gassen uit te schrijven voor haar klanten.

“Green Origin is een waardevolle toevoeging in het kader van de energietransitie”

Ramses Sterckx, Project Engineer bij Vinçotte

Vinçotte is het grootste Belgische geaccrediteerde inspectie-, controle- en certificatiebedrijf. Vanuit zestien vestigingen in de Benelux controleren en keuren 2.000 professionals meer dan 60.000 klanten.

vicotte-logo

“Een audit voor Air Liquide houdt in dat we nakijken hoeveel gassen (zuurstof, stikstof, argon, waterstof en koolstofdioxide) het bedrijf tijdens een bepaalde periode geproduceerd en verkocht heeft onder de Green Origin vlag”, licht Ramses Sterckx toe. “In onze methodologie staan de berekeningen beschreven om na te gaan hoeveel groene energie er moet aangekocht worden om een bepaalde hoeveelheid Green Origin gassen te produceren. Daarbij wordt rekening gehouden met alle fasen uit het productieproces: distillatie, liquefactie, opslag, vullen, transport en levering.”

Vinçotte krijgt ook toegang tot de GoO cancellations (Guarantee of Origin). Dat zijn certificaten die bevestigen dat Air Liquide bepaalde hoeveelheden groene energie heeft aangekocht. “Op de GoO cancellations staat ook het land van oorsprong vermeld, evenals de energiebron (biomassa, hydro power, geothermische energie, …) en de productieperiode.”

“Het Green Origin programma van Air Liquide is zonder meer een waardevolle toevoeging in het kader van de energietransitie. Steeds meer bedrijven zijn bezig om hun impact op het milieu in kaart te brengen en te reduceren. De Green Origin gassen kunnen daar een belangrijke rol in spelen, omdat hierdoor de upstream emissies – in vakjargon scope 3 emissies genoemd – sterk kunnen worden gereduceerd.”

Groeiend aantal Green Origin klanten

“De procedure is heel grondig en volledig. Zo moeten ook de verdampingsverliezen die ontstaan tijdens de opslagfase en de levering van de gassen gecompenseerd worden. Klanten die ervoor kiezen om gassen met Green Origin label aan te kopen, krijgen van ons jaarlijks een officieel attest waarop aangegeven staat welke gasvolumes ze aangekocht hebben en hoeveel CO2-uitstoot hierdoor wordt voorkomen.”

“Steeds meer Air Liquide klanten schakelen over op Green Origin gassen. Enerzijds omdat ze zo gemakkelijker hun CO2-doelstellingen behalen en anderzijds omdat ze daarmee aan hun klanten tonen dat ze belang hechten aan duurzaamheid. De meerkost van Green Origin gassen blijft bovendien beperkt tot een kleine jaarlijkse fee.”

“Duurzaamheid is belangrijk, maar je wil natuurlijk geen compromissen op vlak van service en leverbetrouwbaarheid. We beschikken over meerdere grote luchtscheidingsinstallaties en een uitgebreid pijpleidingennetwerk in de Benelux, waardoor we de continuïteit van onze leveringen kunnen garanderen. Daarnaast bieden we een hoogwaardige dienstverlening op maat van de klant aan.”

CONTACTEER ONS