Traitement des eaux usées - Air Liquide

Hoe industrieel afvalwater in de voedingsmiddelenindustrie behandelen?

Ben je een industrieel in de voedingsmiddelenindustrie? De experts van Air Liquide geven je de informatie die je nodig hebt om de verschillende mogelijkheden voor de behandeling van voedselafvalwater te begrijpen.

In het proces van industriële afvalwaterzuivering zijn er veel scenario's die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden wat betreft zuiveringscapaciteit en lozing.

Schoonmaken in de voedingsmiddelenindustrie levert heel vaak alkalisch afvalwater op

Afvalwater uit de voedingsmiddelenindustrie moet vaak pH behandeld worden, hetzij bij de inlaat van een biologische installatie, hetzij als onderdeel van een directe lozing op het net.

Heel vaak worden voor deze bewerking sterke zuren gebruikt. Het gebruik van sterke zuren heeft veel nadelen: risico's van corrosie van je uitrusting, risico's voor je bedieners, risico's van oververzuring, lozing van zouten van sterke zuren, vooral sulfaten die, in een anaëroob milieu, de bij iedereen bekende problemen opwekken.

CO2 is een doeltreffende vervanging voor neutralisatieprocessen met sterke zuren en alle bovengenoemde nadelen.

Biologische behandeling in de voedingsindustrie

Van het afvalwater van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie is bekend dat het, in de meeste gevallen, heel gemakkelijk biologisch afbreekbaar is, of het nu gaat om de drankenindustrie, de melkindustrie, of de bereide voedingsmiddelenindustrie. Vergeleken met andere industrieën is de COD/BOD5 verhouding, een verhouding die gebruikt wordt om de biologische afbreekbaarheid van een afvalwater te bepalen, heel vaak lager dan 2. Dit gemak waarmee het afvalwater wordt afgebroken, leidt in het algemeen tot een zeer goede kwaliteit van de lozing. Van deze industrie is echter bekend dat ze af en toe overbelastingen van biologisch afbreekbare verontreiniging veroorzaakt, overbelastingen die kunnen leiden tot grote, en min of meer langdurige, storingen in de fabriek. Het gebruik van zuivere zuurstof, als aanvulling op de bestaande beluchting, maakt het mogelijk deze overbelastingen doeltreffend te behandelen.

Afhankelijk van je behoeften kan de installatie van een injectie met zuivere zuurstof permanent zijn, of alleen voor de perioden die nodig zijn om je overbelastingen te behandelen.

De injectie van zuivere zuurstof kan, afhankelijk van hoe het gedaan wordt en van je behoeften, extra voordelen opleveren, zoals de onderdrukking van schuimvorming.

Voor meer informatie of een specifiek verzoek, neem contact op met onze experts.

Heb je vragen over afvalwaterzuivering in de voedingsmiddelenindustrie? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur.