traitement des eaux usées et neutralisation du pH - Air Liquide

pH neutralisatie van industrieel afvalwater

Hoe werken gasinjectiesystemen?

Alle afvalwaterzuiveringsbedrijven moeten de pH van hun water regelen voordat ze het in de natuur lozen. Air Liquide, een wereldleider in gassen en specialist in afvalwaterzuivering, legt uit hoe het ph-controlesysteem werkt.

Wat is pH?

Met de meting van pH (waterstofpotentiaal) kun je het zure karakter van een oplossing bepalen, of het tegengestelde, d.w.z. basisch (of alkalisch). De pH wordt gemeten met een pH meter op een schaal van 0 tot 14. Een oplossing heet in evenwicht of neutraal te zijn bij een pH van 7, die precies in het midden van de schaal ligt. Beneden is de oplossing zuur en boven is ze basisch. Hoe dichter je bij 0 en 14 komt, hoe uitgesprokener het zure en basische karakter. Vanuit chemisch oogpunt wordt een zuur dat een base, of basische oplossing ontmoet, geneutraliseerd.

Waarom de pH van het water aan het eind van de zuiveringsinstallatie aanpassen?

In Europa moet de pH van water dat in de natuur wordt geloosd lager zijn dan 8,5 om de natuurlijke omgeving te beschermen. Als dit niet het geval is, is het water te basisch, en moet de pH verlaagd worden. Met CO2, dat een zwak diacide is, kan de pH heel precies verlaagd worden.

Waarom is het belangrijk de pH van onze waterzuiveringsinstallatie te kennen en te beheren?

Je water analyseren is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook noodzakelijk. Je kunt er de efficiëntie en het effect van je waterzuiveringssysteem mee meten. Inderdaad kunnen bepaalde parameters de pH doen variëren. Zo zal de aanwezigheid van kalksteen leiden tot sterk gemineraliseerd water met een hoge pH.

Wist je dat? Calcium heeft geen invloed op de pH van water. Dit is een wetenschappelijke misvatting! Ondanks het gebruik van afvalwaterzuiveringen kan de pH te hoog of te laag zijn. Grote hoeveelheden water worden in de natuurlijke omgeving geloosd, en als de pH niet neutraal is, is het giftig voor de in het milieu aanwezige aquatische soorten. Een te lage pH is in principe vrij van verontreiniging, maar schadelijk voor het milieu, omdat de elementen die voor deze organismen essentieel zijn, verwijderd zijn. Een te hoge pH lost zuur op in het ontvangende milieu en elimineert automatisch alle leven.

Hoe kun je te veel alkalisch water verversen?

Om de pH van water dat te basisch, of te basisch is te verlagen, kunnen twee soorten zuren gebruikt worden:

  • Sterke zuren

De belangrijkste soorten zuur zijn zoutzuur (HCl), zwavelzuur (H2SO4) en salpeterzuur (HNO3). Deze zuren worden sterke zuren genoemd omdat ze zeer sterk zijn en vaak in geconcentreerde vorm worden geleverd. Als ze dus in staat zijn water sterk aan te zuren, is het helaas vaak erg moeilijk om bij een beoogde pH waarde te stoppen. Ze zijn vaak oververzuurd. Bovendien zijn ze door hun sterkte en concentratie gevaarlijk, zowel voor de werknemers als voor de levensduur van de installaties (corrosie), en zeer kwetsbaar in het gebruik. Ze vragen altijd veel zorg en aandacht.

  • Injectie van kooldioxide

Kooldioxide, ook bekend als CO2, is een alternatief middel voor chemische processen. De injectie van C02 vertoont een onmiskenbaar rendement bij de neutralisatie van Ph. Dit systeem van injectie van kooldioxide past zich aan de behoeften en installaties aan, in elk bekken. Voor de injectie is voor elke fase apparatuur nodig: verdampen, doseren en zuurstof oplossen. We hebben een gamma verdampers (atmosferisch of elektrisch), regelpanelen (debiet afhankelijk of eenvoudig aan/uit) en injectiesystemen. Onze BICONE@ injector is bijvoorbeeld perfect voor het injecteren van kleine doses, terwijl POROXAL@ gemaakt is voor grotere volumes water.

Air Liquide en pH neutralisatie

Met een netwerk van deskundigen in Frankrijk en in het buitenland, die zich ter beschikking van je stellen, ondersteunen wij je bij je waterzuiverings- en pH neutralisatieprojecten. Ze helpen je je behoeften aan installatie en zuurstof te berekenen naar gelang van het volume en de bijzonderheden van je afvalwater. Naast het leveren van de CO2 en het uitvoeren van regelmatig onderhoud van de materialen, begeleiden onze experts je door het proces

Videopresentatie

Uitleg over afvalwaterzuivering met CO2 door Air Liquide

De pH van afvalwater in industriële gebieden regelen: onze klant ALTEO, een leider in speciaal aluminiumoxide, legt uit waarom het gebruik van CO2 een krachtige en veiliger oplossing is dan minerale zuren

Heb je vragen over pH neutralisatie? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur.