Canalisation

Air Liquide levert in de Benelux de grootste hoeveelheden industriële gassen via speciale pijpleidingen

Onze 8 produktievestigingen in de Benelux voorzien een netwerk van pijpleidingen van Zuurstof (O2), Stikstof (N2), Argon (Ar), Waterstof (H2), Koolstofmonoxide (CO), en synthesegas, bij drukken van 5 tot 100 bar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Grote raffinaderijen, bijvoorbeeld, zijn er rechtstreeks mee verbonden. Dit zijn industriële processen die voortdurend zeer grote hoeveelheden waterstof verbruiken voor de ontzwaveling van brandstoffen.
Wij produceren ook diensten die met industriële gasproductie te maken hebben: stoom, elektriciteit en perslucht.

Air Liquide productievestigingen voor industrieel gas gericht op de klant

Sommige klanten hebben een speciale fabriek voor de productie van industrieel gas van Air Liquide. Wij integreren dan hun industriële site in het kader van een hecht langdurig partnerschap.

De scheiding van luchtgassen in zuurstof, stikstof en argon

  • We scheiden zuurstof van stikstof en edelgassen in de lucht.
  • Door het samen te persen, koelen we de lucht af. We zuiveren het en sturen het naar een distillatiekolom waar, inspelend op hun verschillen in vloeibaarmakingstemperatuur, de stikstof van de zuurstof wordt gescheiden.
  • Tenslotte worden de gassen tot cryogene temperaturen (-200°C) afgekoeld voor opslag en vervoer.

De produktie van waterstof, synthesegas en koolmonoxide

Air Liquide exploiteert 7 reformers in de Benelux. Ze zetten methaan en stoom bij zeer hoge temperaturen om in waterstof, koolmonoxide en synthesegas.

Er zijn 2 methaanomzettingstechnologieën; autothermische reforming (ATR) en stoommethaanreforming (SMR). Air Liquide exploiteert beide technologieën in de Benelux.

Heb je vragen over Pijpen? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur