De slimste methode om industriële gassen te laten leveren

16/04/2018

Why-choosing-Bulk-and-why-choosing-PG

Gastank of gascilinders?


Air Liquide klanten kunnen kiezen uit meerdere opties voor de levering van industriële gassen. De meest courante daarvan zijn ‘packaged gas’–  het gas wordt dan geleverd in losse cilinders of in cilinderpakketten – en ‘bulk on site’. Dat laatste houdt in dat er een vaste of verplaatsbare gastank op de site van de klant geplaatst wordt. Vanzelfsprekend zijn die keuzemogelijkheden een goede zaak, maar hoe bepaal je nu of je best voor packaged gas kiest, dan wel voor bulk on site?

“Dat hangt af van meerdere parameters”, vertelt Jacques Kiewiet, Air Liquide Supply Chain Director voor bulk on site.

“Eén van de belangrijkste daarvan is het volume dat je denkt nodig te hebben. Het omslagpunt bevindt zich ongeveer tussen de 1.500 m3 en de 4.000 m3 per maand." 

"Als je boven dat punt zit, is bulk on site de meest logische optie. Dit natuurlijk op voorwaarde dat er een mogelijkheid is om een gastank op je site te laten plaatsen." 

"Als je verbruik gemiddeld onder de 1.500 m3 per maand blijft, dan kies je best voor losse gascilinders of cilinderpakketten. Zo’n pakket is een bundel van meerdere gascilinders die in een stevig kader gehuisvest worden. In de praktijk gedraagt een cilinderpakket zich als een gascilinder met een veel grotere capaciteit en met één enkele kraan.”

Zuiverheidsgraad: hoog of extreem hoog?

Een tweede belangrijk element betreft de zuiverheid van de gassen.

“Air Liquide staat bekend om de hoge zuiverheidsgraad en kwaliteit van de gassen die ze verkoopt, zowel in cilinders als via bulk on site” verduidelijkt Joseph Lamborelle, Air Liquide Supply Chain Director voor packaged gas. “Beide opties zijn op vlak van kwaliteit en zuiverheid dan ook ruimschoots voldoende voor normale industriële toepassingen. Maar als het een toepassing betreft waar complexe ‘custom to order’ gasmengsels voor nodig zijn, of wanneer de zuiverheid extreem hoog moet zijn, zoals voor sommige laboratorium- en kalibratietoepassingen, dan is cilindergas de aangewezen optie." 

"We beschikken over gespecialiseerde vulinstallaties waarmee custom to order mengsels met verschillende componenten (procentueel of op PPM-niveau) kunnen samengesteld worden, en dat binnen zeer strikte toleranties. Bij bulk on site zijn de mengsels beperkt tot maximaal twee gassen en ligt ook de zuiverheidsgraad een fractie lager.”

Een oplossing voor wettelijke restricties

002

“Stel dat de hoeveelheid gas die je nodig hebt zich boven het omslagpunt van 4.000 m3 per maand bevindt en je het gas wil gebruiken in een normale, industriële context”, aldus Joseph Lamborelle. “In zo’n geval is bulk on site de meest logische keuze. Maar dat kan natuurlijk alleen als het ook praktisch mogelijk is – en toegelaten is – om een gastank met een bepaalde capaciteit te plaatsen op de site van de klant.”

“In dat verband is het belangrijk om weten dat de overheid een onderscheid maakt tussen een gastank en een cilinderpakket, zelfs als de gezamenlijke capaciteit van de gascilinders – via leidingen kunnen deze op één gemeenschappelijke kraan worden aangesloten – die van een gastank evenaart of overtreft. Om die reden komt het vaak voor dat klanten die niet de toestemming krijgen om een gastank te laten plaatsen, alsnog kiezen voor een cilinderpakket. Een gastank van 3.000 liter N2 heeft ongeveer dezelfde capaciteit als een verzameling van zeven cilinderpakketten met elk 27 flessen. Meestal zorgen we dat er altijd twee pakketten bij de klant staan. Eén om te gebruiken en één dat klaar staat om als volgende aan de beurt te komen. Door middel van een bedieningspaneeltje kan de klant zelf switchen tussen de twee pakketten.”

Gastanks

“Klanten die industriële gassen gebruiken om te koelen – bijvoorbeeld in de voedings- en afvalindustrie – dienen sowieso voor een bulk on site oplossing met een gastank te kiezen, omdat het niet mogelijk is om cryogene gassen te leveren in cilinders”, stelt Jacques Kiewiet. “Maar dat hoeft niet noodzakelijk een grote gastank te zijn. Voor kleinere verbruikers kunnen we werken met compacte skid tanks (capaciteit 200 tot 600 liter) of ‘Rangers’. Afhankelijk van het verbruiksprofiel kunnen deze via onze Cryo Express service of door middel van klassieke bulkleveringen bijgevuld worden.” 

Als de klant kiest voor een grotere bulk on site oplossing, installeert Air Liquide een dubbelwandige vacuüm cryogene tank voor vloeibaar gas die voldoet aan de plaatselijke milieunormen.

Air Liquide staat ook in voor het onderhoud en zorgt indien nodig voor het nodige materiaal om het vloeibare gas opnieuw gasvormig te maken.

De klant hoeft zelf niets te investeren in de tank, maar hij moet wel een contract afsluiten voor minimaal drie jaar, waarbij ook een bepaalde minimumafname overeengekomen wordt.

“Of de klant nu voor cilinders – al dan niet in pakketvorm – kiest of voor een bulk on site oplossing, Air Liquide kan in beide gevallen het stockbeheer op zich nemen. We monitoren de gasvoorraad vanuit ons Operations Control Center en zorgen dat de bevoorrading tijdig gebeurt, zodat de klant zich hierover geen zorgen hoeft te maken”, besluit Jacques Kiewiet.

CONTACTEER ONS