mezcla gases

Gasmengsel voor smeltlassen

Wat de markt en de sector ook zijn, van chemie tot vliegtuigbouw. Air Liquide, de wereldspecialist in industriële, laboratorium- en medische gassen, legt uit welke normen moeten worden nageleefd bij las- en snijtoepassingen met gassen.

Elk land heeft zijn eigen nationale normalisatie-instelling: AFNOR voor Frankrijk, UNE voor Spanje, DIN voor Duitsland, IPQ voor Portugal, UNI voor Italië, NEN voor Nederland, NBN voor België enz.

B.v.: Een Spaanse norm die op Europees niveau erkend is, heeft dus het voorvoegsel UNE EN. Als het internationaal erkend wordt, dan wordt het genoteerd als UNE EN ISO. Een Franse norm die op Europees niveau erkend wordt, krijgt de naam NF EN. Als het internationaal erkend is, wordt het genoteerd NF EN ISO.

Standaard normen voor gassen voor booglassen en snijden

De huidige norm voor lasgasoplossingen is EN ISO 14175, getiteld "gassen en gasmengsels voor smeltlassen en aanverwante technieken". Het is de opvolger van EN 439 (1994). Deze norm heeft dus gevolgen voor grote, middelgrote en kleine industrieën, en hun toevoer van industriële gassen wereldwijd.

In een geglobaliseerde economie is het belangrijk dat de namen van gassen zowel in Europa als in de Verenigde Staten dezelfde blijven. Het is echter gebruikelijk dat Amerikaanse opdrachtgevers naar AWS 5.32 verwijzen. Maar AWS 5.32 in zijn versie van 2011 is afgestemd op ISO 14175. Merk op dat deze norm geldt voor industriële gassen. De normen leggen volgende eisen op:

  • Het maximale onzuiverheidsgehalte van bepaalde gassoorten in zuivere gassen en mengsels, eventueel een zuiverheidsgraad
  • De samenstelling van mengsels en hun nauwkeurigheid

Industriële gasspecialisten zoals Air Liquide passen een kwaliteitsproces toe om in alle stadia aan de norm te voldoen: van de productie van gassen tot de aankoop door de eindgebruiker, waar nodig met inbegrip van de verpakkingsstadia vóór gebruik.

Het is inderdaad de moeite waard op te merken dat lasgassen, hoewel ze altijd in gasvorm worden gebruikt, in verschillende vormen kunnen worden geleverd: onder druk in speciale cilinders of in cryogene vloeibare vorm die dan ter plaatse verdampt wordt.

Om de kwaliteit van de gassen te garanderen moet daarom bij gebruik van het gas via een pijpleiding in een werkplaats/fabriek of van een cilinder door de las- en verwerkingsapparatuur, zoals de reduceer, gegarandeerd worden dat de tussenliggende onderdelen van goede kwaliteit zijn tot op de plaats van gebruik.

Naamgeving van industriële gassen

De EN ISO 14175 norm definieert de naamgeving van gassen volgens een aantal criteria.

Gassen worden aangeduid met hun hoofdgroep (I, M1, M2...) die in subgroepen verdeeld is naar gelang van het gehalte van de verschillende componenten die op het proces van invloed zijn: CO2, O2 of H2.

Daarna worden symbolen gebruikt per soort component en dan wordt de samenstelling aangegeven.

Bij voorbeeld: een mengsel op basis van Argon dat 18% CO2 bevat, behoort tot groep M21. De gebruikte symbolen zijn Ar voor argon en C voor CO2. Het gas zal daarom gedefinieerd worden als ISO 14175-M21-ArC-18. Behalve de naam van het gas bepaalt de norm voor deze groep ook maximale gehaltes aan stikstof (1000ppm), water (80ppm), een maximaal onzuiverheidsgehalte van 0,1% en een tolerantie op de CO2 samenstelling van + of - 10% relatief.

Air Liquide en haar gasspecialisten, staan tot uw beschikking voor elk verzoek om informatie.

presentatievideo

ARCAL™ lasgas - Air Liquide

Heb je vragen over het mengen van gas? Vul ons contactformulier in.