Pharma Air Liquide

Technologie en know-how als oplossing voor inertiseren, geoptimaliseerd,gepersonaliseerd en veilig !

Inerte gassen kunnen ingezet worden in alle fases van het productieproces van zuurstof gevoelige producten(voeding, chemicaliën, cosmetische en medische actieve ingrediënten, enz…) te beginnen bij de opslag van grondstoffen tot het verpakken van het eindproduct. 
Om de neutrale en inerte gassen optimaal in te zetten kan je beroep doen op de expertise van Air Liquide omtrent de technieken voor het zuiveren en spoelen van de installaties.

 

Kwaliteit behouden

Stikstof beschermt producten: zuiver, schoon, volkomen droog en inert, beschermt stikstof een opgeslagen product en vermindert elk bederf. 
- Geen zuurstof: je product oxideert niet.
- Geen vochtigheid: je installaties roesten niet. Je product verandert niet chemisch en de poeders zullen niet klonteren.
- Zuiver : geen verontreinigingen in de stikstof zoals bvb. sporen van olie. Je product blijft stabiel.

 

Beveiliging tegen ontploffingsgevaar

Stikstof doorbreekt het helse trio van de "vuurdriehoek". Als je ontvlambare producten opslaat, ontstaat explosiegevaar zodra de drie elementen gecombineerd zijn: brandstof,brandvoedende stof (zuurstof in de lucht) en een ontstekingsbron. Door het zuurstofgehalte in de gashemel te regelen, kun je de concentratie ervan verminderen en het gevaar van ontploffing vermijden.

 

Inertisering optimaliseren

Air Liquide heeft een reeks apparaten ontwikkeld voor een continue en geautomatiseerde regeling en beheersing van de atmosfeer. Ze kunnen:
- Nauwkeurig een lichte overdruk van stikstof regelen en handhaven in de installatie
- Het zuurstofgehalte in de atmosfeer van de installatie op peil houden en controleren
- De injectie van stikstof beheren , ook bij een sterke variatie van de debieten (afname , laden , ….)

 

Een eenvoudige en gepersonaliseerde uitvoering

- Gepersonaliseerde systemen aangepast door onze experten en geschikt voor alle types van tanks en vaten
- De aangewende oplossingen zullen rekening houden met de technische vereisten van de te behandelen behuizingen

De oplossing van Air Liquide voor het inertiseren van zuurstof- en vochtgevoelige producten

Om jouw inertisering project te doen slagen zal Air Liquide je begeleiden van bij de start tot de realisatie van het project, in alle veiligheid.

Des gaz et des équipements de qualité pour un frittage optimum Air Liquide

Het leveren van van industriële, voedings- of farmaceutische gassen

Air Liquide biedt alle kwaliteiten en zuiverheden van gassen (stikstof N2, argon Ar, kooldioxide CO2) om aan de wettelijke eisen van de verschillende sectoren van de industrie te voldoen:

 • PHARGALIS™ gamma farmaceutische gassen, Excipact gecertificeerd, geschikt voor alle soorten farmaceutische of biofarmaceutische installaties
 • ALIGAL™ reeks gassen van levensmiddelenkwaliteit, ISO 22000 gecertificeerd, geschikt voor gebruik bij de productie van levensmiddelen

Deze gassen zijn beschikbaar enerzijds in vloeibare vorm en geleverd in vaste of mobiele cryogene tanks en anderzijds in gasvormige fase en geleverd onder druk in gascilinders . Ze worden geproduceerd op een milieuvriendelijke en veilige manier.

Pharma Air Liquide

Levering van systemen om tanks inert te maken

Air Liquide ontwerpt betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken systemen om effectief inert te blijven:

 • Bestaande uit een regelkast, druksensor, gasinspuitleiding naar de tank en ontluchtingsklep op de tank
 • Integratie van de twee stadia van zuiveren en vegen.
expert Air Liquide

Dienstverlening

Je producten, je installaties, telkens unieke situaties en combinaties.
Ingenieurs en technici van Air Liquide staan tot jouw beschikking om ze samen met jou te bestuderen. 

 • Expertise van je productielijn vanaf de opslag van grondstoffen tot de uiteindelijke verpakking door de tussenliggende bewerkingen te volgen (chemische reactie, cryo malen, sferoniseren, inkapselen, vriesdrogen, bottelen, verpakking in blisters...). Zo is het mogelijk alle risico's van introductie van zuurstof op te sporen.
 • Volledige studie op basis van jouw lastenboek.
 • Toezicht op de dimensionering, installatie en inbedrijfstelling van apparatuur volgens de plaatselijke voorschriften
 • Hulp bij :
 • Risicoanalyse van het gebruik van inerte gassen.
 • Anoxie preventie.
 • Onderhoud en controle van het inertisering systeem.
 • De uitvoering van veiligheidsmaatregelen
 • etc…

Technieken voor het spoelen en het behouden van de inerte atmosfeer

Stap 1: Ontluchten van het systeem
Verwijder het initiële gasmengsel
We onderscheiden 4 verschillende werkwijzen om de juiste
hoeveelheden stikstof te injecteren om het
restzuurstofgehalte naar een gewenst niveau te
brengen en een inerte atmosfeer te creëren.
Piston effect Het spoelgas duwt het te spoelen gas naar buiten,
vermenging wordt beperkt.
Verdunning (of spoeling) Het spoelgas wordt continu geïnjecteerd,
en mengt zich bijna ogenblikkelijk en volledig
met het te zuiveren gas, dat het wegvoert.
Compressie-ontspanning Opeenvolgende compressies van het gas in
de tank door het spoelgas creëren een
spoeleffect.
Compressie-ontspanning onder vacuüm
Stap 2: Inertie behouden
Behoud van de constante kwaliteit van de inerte atmosfeer
Constante overdruk De stikstofinjectie wordt geregeld in functie
van het druk setpoint.
Doel: Een lichte overdruk (millibar)
handhaven
in de installatie om het drukverlies door eventuele lekken te compenseren en te vermijden dat buitenlucht in de installatie komt.  
Analyse van
inerte atmosfeer
De stikstofinjectie wordt geregeld volgens
de analyse van het O2 
gehalte in de inerte atmosfeer.

 

  Het inert maken van reactieve atmosferen in tanks, reactoren, centrifuges, enz. door middel van stikstof.
  Onze deskundigen helpen je bij het bepalen van de vereisten van het inert gas voor je installaties en wat je wenst te bereiken met het inertiseren:

  • Kwaliteit : je wenst je producten die gevoelig zijn aan vocht of oxidatie beschermen
  • Veiligheid : je wenst je installaties te beschermen waar brand- en explosiegevaar aanwezig is

  Heb je vragen over inert maken? Vul ons contactformulier in.

  Onze experts antwoorden je binnen 24 uur