Gas chromatography

Zuivere gassen & mengsels voor chromatografie

Air Liquide levert gassen voor chromatografische analyses aan universiteiten en onderzoekslaboratoria. Onze zuivere gassen en mengsels worden geleverd met certificaat. Op verzoek kunnen ook gasmengsels op maat worden gemaakt. 

Ontdek onze oplossingen voor gas-, vloeistof- en superkritische fasechromatografie.

Hoe kies je het juiste gas voor chromatografie?

Kies hieronder de chromatografische scheidingstechniek en de applicatie om na te gaan welke gassen en welke zuiverheid je nodig hebt.

RGA, Gereduceerde gasanalyse

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-RGA
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie :

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mole/mole) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Argon ALPHAGAZ™ 2 Ar
Make-up Argon ALPHAGAZ™ 2 Ar

SFC, Chromatografie in superkritische fase

Kwaliteit van de gassen voor chromatografie in superkritische fase
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie 

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L

Aanbevolen gassen :

Mobiele fase Koolstofdioxide ALPHAGAZ CO₂ SFC

HPLC, Hogedruk-vloeistofchromatografie

Kwaliteit van de gassen voor hogedruk-vloeistofchromatografie
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L

Aanbevolen gassen :

Purge van het solvent Helium ALPHAGAZ 1 He

LC-MS, Koppeling vloeistofchromatografie aan massadetector

Kwaliteit van de gassen voor vloeistofchromatografie en massadetector
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicati:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L

Aanbevolen gassen :

Curtain gas Stikstof ALPHAGAZ 1 N2
Stikstof Generator
Nebulization, Collision Stikstof ALPHAGAZ 1 N2
Stikstof Generator
Lucht ALPHAGAZ 1 AIR
Lucht Generator
Venturi Lucht ALPHAGAZ 1 AIR
Lucht Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N2
Stikstof Generator
Chemische ionisatie Ammoniak N45
Isobutaan N35
Methaan N45
Purge van het solvent Helium ALPHAGAZ 1 He

GC-MS (Massaspectrometrie)

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-MS
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 1ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Waterstof Generator 
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Stikstof Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Waterstof Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Stikstof Générateur
Open Split Helium ALPHAGAZ 1 He  ALPHAGAZ 2 He
Chemische ionisatie Ammoniak N45 
Isobutaan N35
Methaan N45 
Fast Atomic Bombardment Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Xenon N48

PD-ECD, Elektronenvangstdetector (pulsontlading)

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie PD-ECD
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/moe) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Stikstof ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Ontladingsgas Helium ALPHAGAZ 2 He
Cleaning Waterstof ALPHAGAZ 2 H₂
Waterstof Générateur

ECD (Electron Capture Detector)

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-ECD
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas

Helium

ALPHAGAZ 2 He
Stikstof

ALPHAGAZ 2 N₂

Mengsel 5 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 5% CH4/Ar 
Mengsel 10 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 10% CH4/Ar
Make-up gas Mengsel 10 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 10% CH4/Ar
Mengsel 5 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 5% CH4/Ar
Stikstof

ALPHAGAZ 2 N₂

Helium

ALPHAGAZ 2 He
Cleaning Waterstof ALPHAGAZ 2 H₂
Waterstof Generator

SCD, Chemoluminescentiedetector

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-SCD
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het meest geschikt zijn voor uw toepassing:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Argon ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 2 He
Stikstof ALPHAGAZ 2 N₂
Make-up Argon ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 2 He
Stikstof ALPHAGAZ 2 N₂
Oven (Lucht) Lucht ALPHAGAZ 2 AIR
Oven (H₂) Waterstof ALPHAGAZ 2 H₂
Waterstof Generator
Ozonproductie Lucht ALPHAGAZ 2 AIR
Oven (O₂) Zuurstof ALPHAGAZ 2 O₂

TCD, Thermische geleidbaarheidsdetector, hete-draaddetector

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-TCD
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het meest geschikt zijn voor uw toepassing:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Helium ALPHAGAZ 1 He
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Stikstof Generator
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂
Waterstof Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Stikstof Generator
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂
Waterstof Generator

AED, Atoomemissiedetector

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-AED
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Helium ALPHAGAZ 1 He
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Stikstof Generator
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂
Waterstof Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Stikstof Generator
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂
Waterstof Generator

HID (Helium Ionization Detector)

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie HID
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up
Purge van het optische gedeelte ALPHAGAZ 1 He

FID, Vlamionisatiedetector

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-FID
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂

ALPHAGAZ 2 H₂

Generator
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Vlam (Lucht) Lucht ALPHAGAZ 1 AIR ALPHAGAZ 2 AIR
Generator
VLAM (H₂) Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Methaanvorming Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

PD-HID, Heliumionisatiedetector (pulsontlading)

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-PD-HID
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up ALPHAGAZ 2 He
Purge van het optisch gedeelte ALPHAGAZ 1 He
Ontladingsgas ALPHAGAZ 2 He

PID, Foto-ionisatiedetector

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-PID
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

EMonster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Make-up Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator

FPD (Flame Photometric Detector), Vlamfotometrische detector

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-FPD
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Stikstof ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Stikstof ALPHAGAZ AUTO IV N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Vlam (Lucht) Lucht ALPHAGAZ 2 AIR
Vlam (H₂)

Waterstof

ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

NPD, Stikstof-fosfordetector

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-NPD
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Stikstof ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Stikstof ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Vlam (Lucht) Lucht ALPHAGAZ 2 AIR
Vlam (H₂)

Waterstof

ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

ELCD (Electrolytic Conductivity Detector)

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-ELCD
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Draaggas Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Make-up Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Argon

ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Oven (H₂) Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Oven (O₂) Zuurstof ALPHAGAZ 1 O₂ ALPHAGAZ 2 O₂

SFE, Superkritische Extractie

Kwaliteit van de gassen voor chromatografie in superkritische fase, SF
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L

Aanbevolen gassen :

Mobiele fase Koolstofdioxide ALPHAGAZ CO₂ SFC

Methanisator

Kwaliteit van de gassen voor gaschromatografie GC-Methaanreactor
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

Monster in oplossing >g/L 1g/L 0,1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0,1% 0,01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Procesgas Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Hoe krijg je de beste resultaten uit je chromatografie apparatuur?

Om de meetresultaten van je chromatografische analyse zo betrouwbaar mogelijk te maken, hou je best rekening met volgende zaken:

Kies het juiste draaggas voor je chromatografische analyse

Gaz ALPHAGAZ - Air Liquide

Het is belangrijk om het juiste draaggas te kiezen - de meest voorkomende zijn waterstof, helium, argon, stikstof en lucht - met het correcte zuiverheidsgehalte. Op die manier verkrijg je nauwkeurige en consistente meetresultaten. 

Het ALPHAGAZ™ gamma van Air Liquide is specifiek ontwikkeld voor laboratoria en onderzoeksdoeleinden. Deze gassen zijn verkrijgbaar in twee kwaliteiten:

  • ALPHAGAZ™ 1: voor analyses van % tot ppm
  • ALPHAGAZ™ 2: voor analyses van ppm tot ppb

Contacteer onze experts om je te begeleiden.

Voorkom verontreiniging van installatie en leidingen

Voorkom verontreiniging van installatie en leidingen

Telkens wanneer een nieuwe gascilinder wordt aangesloten, moet de apparatuur worden gecontroleerd en gespoeld. Dit om elk risico op verontreinigingen uit te sluiten. Als deze procedure niet of onjuist wordt uitgevoerd kan dit de kwaliteit van de meetresultaten beïnvloeden.

Compatibiliteit van de chromatografische apparatuur

Compatibiliteit van de chromatografische apparatuur

Om de beste resultaten te behalen moet worden nagegaan of de apparatuur geschikt is om de gewenste stof te analyseren en of het meetsysteem de analyses kan uitvoeren binnen het beoogde concentratiegebied (van procenten tot zeer laag ppb niveau).

Welke chromatografie apparatuur moet ik gebruiken?

Onze Air Liquide experts adviseren je graag bij de keuze van je apparatuur en beantwoorden vragen over gaskalibratie, het spoelen van leidingen en laboratoriumanalyse.

Vul het contactformulier in als je vragen hebt over onze oplossingen voor chromatografie.