Kalibratiegassen_banner

Wat biedt Air Liquide?

 • Unieke portfolio van zorgvuldig samengestelde gasmengsels die nauwkeurig kunnen worden afgestemd op uiteenlopende toepassingen.
 • Certificaten die garant staan voor een aantoonbare herleidbaarheid, alsook voor een precieze samenstelling van de kalibratiemengsels.
 • Een ruim assortiment van cilindertypes en -groottes, om optimaal te kunnen voldoen aan de vereisten van de toepassing.
 • Beproefde en gevalideerde cilinderbehandelingen om de stabiliteit van het mengsel over een langere periode te kunnen garanderen.
 • Flexibiliteit in het toepassen van kraanaansluitingen die in de verschillende landen worden gebruikt voor inerte, brandbare, giftige en oxiderende gassen.
 • Geavanceerde en unieke productietechnieken om nauwkeurige en stabiele gasmengsels te produceren met component concentraties in het %, ppm of ppb bereik.
 • Intelligent en volledig geautomatiseerd vulsysteem voor hoognauwkeurige gasmengsels.
 • Breed portfolio van gecertificeerde grondstoffen die efficiënt kunnen worden ingezet voor de productie van een groot aantal mengsels.
 • Toegewijd en gekwalificeerd team voor de productie en analyse van speciale gassen.
 • Onze productiesites voor speciale gassen zijn ISO 9001 gecertificeerd en ISO/EC 17025 en 17034 geaccrediteerd.
 • Groot netwerk van regionale laboratoria en afvul- en servicelocaties, voor speciale gassen.

Gasmengsels voor diverse toepassingen

thul-55C8344A-1D2A-4A46-9AB11022F46B0BB3

Air Liquide vervaardigt kalibratiemengsels voor diverse toepassingen:

 • Milieucontrole
 • Het testen van kalibratie-apparatuur
 • Emissietests van verbrandingsmotoren
 • Olie- en gasmetingen
 • Gasdetectie en monitoring
 • Voeding kwaliteitscontrole
 • Farmaceutisch onderzoek
 • Onderzoek & ontwikkeling

Tailor made kalibratiemengsels voor specifieke toepassingen

Tailor made kalibratiemengsels

Wij hebben meer dan 800 zuivere componenten op voorraad waarmee we snel en efficiënt hoogwaardige mengsels voor allerlei toepassingen kunnen fabriceren. Vanzelfsprekend kunnen onze experts ook mengsels op maat voor je specifieke toepassing ontwerpen.

Een ruime selectie van componenten, concentraties, balansgassen en cilinderopties is beschikbaar:

 • Mengsels met variërende nauwkeurigheidsspecificaties per component
 • Vloeibare mengsels
 • Vloeibare mengsels met tot vloeistof verdichte gassen
 • Multicomponent mengsels
 • Mengsels met reactieve componenten
 • Koolwaterstofmengsels

Deze kunnen onder meer worden gebruikt voor volgende toepassingen:

 • Kwaliteitscontrole
 • Procescontrole
 • Onderzoek & ontwikkeling
 • Kalibratie van gaschromatograaf of analyser

Geaccrediteerde kalibratiemengsels

Air Liquide is gecertificeerd voor verschillende ISO

Air Liquide is gecertificeerd voor verschillende ISO-normen met betrekking tot de productiekwaliteit van kalibratiemengsels.

De hieronder beschreven normen dragen bij tot de waarde die wij aan onze klanten leveren en garanderen dat onze managementsystemen, productieprocessen, diensten en procedures voldoen aan alle relevante eisen met betrekking tot kwaliteitsborging:

 1. ISO/IEC 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het doel is om voortdurend verbeteringen te garanderen en om de klantentevredenheid verder te verbeteren.
 2. ISO/IEC 17025 is een accreditatie voor kalibratielaboratoria, die de algemene eisen met betrekking tot de bekwaamheid, onpartijdigheid en consistente werking van onderzoeks- en kalibratielaboratoria specificeert.
 3. ISO/IEC 17034 biedt het hoogste niveau van kwaliteitsborging. Deze norm specificeert de eisen omtrent de bekwaamheid en consistente werking van producenten van referentiematerialen en wordt toegepast als onderdeel van de kwaliteitsborgingsprocedures.
Geaccrediteerde kalibratiemengsels

De ISO/IEC 17025 en 17034 accreditaties houden in dat een gezaghebbende instantie formeel erkent dat een laboratorium bekwaam is om bepaalde taken correct en volgens de toepasselijke normen uit te voeren. Verschillende Air Liquide productievestigingen zijn inmiddels erkend als kalibratielaboratorium en als producent van referentiematerialen.

De belangrijkste voordelen van accreditatie zijn dat de kwaliteit van de Air Liquide kalibratiemengsels onafhankelijk wordt geverifieerd, waardoor de noodzaak tot leveranciersaudits vervalt en de betrouwbaarheid kan gegarandeerd worden. 

Vloeibare koolwaterstofmengsels

2023-05-11_114927

Vloeibare koolwaterstofmengsels zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van analyses in de petrochemische industrie.

De fase (vloeibaar of gas) van een koolwaterstofmengsel wordt bepaald door het evenwicht tussen vloeistof en dampen. Het toevoegen van koolwaterstofcomponenten aan een mengsel kan de fase van het mengsel beïnvloeden en resulteren in technische beperkingen.

Air Liquide heeft de expertise om vloeibare koolwaterstofmengsels te maken, met gegarandeerde betrouwbaarheid en kwaliteit, die de samenstelling van de te meten processtromen nabootsen. Hierdoor kunnen eventuele faseveranderingen worden geneutraliseerd.

Meestal gaat het om mengselsamenstellingen van zware, vloeibare koolwaterstoffen in combinatie met lichte koolwaterstoffen (typisch C2 en hogere fracties) die worden gebruikt voor:

 • Validatie van on-line analytische instrumentatie in een procesomgeving met vloeibare mengsels die C2, C3 en hogere fracties kunnen bevatten. De koolwaterstoffen kunnen worden geleverd in cilinders, die worden uitgerust met stijgbuizen en tweewegkranen.
 • Nauwkeurige kalibratie met vloeibare mengsels die sporen van permanente gassen (CH4, N2, enz.), C2, C3 en hogere fracties kunnen bevatten. De daartoe geschikte koolwaterstoffen worden verpakt in pistoncilinders van 1 of 4 liter.

Specifieke applicaties:

 • Analyseren van feedstock (mengsels met mogelijke verontreinigingen op ppm- of ppb-niveau).
 • Bewaking van intermediaire processtromen (meestal gaat het om mengsels die bestaan uit verschillende componenten op procent niveau).
 • Het monitoren van recycle stromen in een fabrieksproces om te bepalen hoe een downstream proces eventueel moet worden aangepast.
 • Monitoring van afvalstromen.
 • Kwaliteitsborging van eindproduct stromen.

Gebruiksvriendelijke cilinders, op maat van je behoeften

Gebruiksvriendelijke cilinders
 • Handige en gebruiksvriendelijke cilinders, variërend van draagbare, compacte modellen tot grote exemplaren.
 • De cilinders voor gemengde gassen zijn beschikbaar in aluminium en staal, met roestvrij stalen of messing kranen.
 • Eventueel verkrijgbaar met ingebouwde LABTOP™ drukregelaar.
 • De cilinders voor vloeibare mengsels worden uitgerust met tweewegkranen en stijgbuizen. Indien nodig kunnen ook pistoncilinders geleverd worden.
 • Kraanaansluitingen conform lokale normen en regelgeving.
 • Geleverd met certificaat, indien van toepassing.
 • Cilinderbehandelingen worden voorzien om de stabiliteit van het mengsel over een langere periode te kunnen garanderen.
 • De cilinders zijn traceerbaar d.m.v. barcodes, zodat een optimale voorraadbeheer kan gegarandeerd worden.

Contacteer ons

Vul het contactformulier in als je vragen hebt over onze oplossingen voor gasdetectie en monitoring