InOpSys valoriseert farmaceutisch en chemisch afvalwater

23/11/2020

InOpSys_banner

“De expertise van Air Liquide is van groot belang voor ons”


InOpSys, een Belgische scale-up met hoofdzetel in Mechelen, specialiseert zich in het zuiveren en valoriseren van afvalwaterstromen van farmaceutische en chemische bedrijven.

Toxische afvalwaterstromen van bedrijven die actief zijn in de farmaceutische en de chemische sector worden tot op vandaag grotendeels als niet-recycleerbaar beschouwd. Dat komt omdat het vervuilde water vaak sterk uiteenlopende componenten bevat – van zware metalen tot API’s (Active Pharmaceutical Ingredients), organische componenten, surfactanten, solventen, EDC’s (Endocrine Disrupting Compounds), enzoverder –, die bijgevolg niet met één specifieke techniek kunnen gezuiverd worden.

Van verbranden naar recycleren

Om die reden worden dergelijke afvalwaterstromen gewoonlijk met tankwagens afgevoerd, om daarna te worden verbrand in afvalverbrandingsovens. “Dat is inderdaad de gebruikelijke methodiek, omdat het niet mogelijk wordt geacht om deze afvalwaterstromen afdoende te zuiveren”, verduidelijkt InOpSys’ CEO Steven De Laet.

Maar daar brengt InOpSys verandering in. “We hebben uitvoerig onderzocht hoe we bestaande technieken voor waterzuivering zodanig kunnen combineren dat ze krachtig en efficiënt genoeg zijn om ook complexe afvalwaterstromen afdoende te kunnen zuiveren.”

“Na zes jaar onderzoek en ontwikkeling hebben we de eerste concrete oplossingen – met succes – geïmplementeerd bij onze klanten. Die projecten hebben ons de gelegenheid gegeven om aan te tonen dat onze aanpak ook in de praktijk bijzonder effectief is.”

Twee kringlopen

A solution for recycling

InOpSys zuivert de afvalwaterstromen ter plaatse, op de site van de klant. Het water moet dus niet langer met vrachtwagens worden opgehaald, wat flink wat CO2-emissies voorkomt.

“We zorgen dat het water in zoverre gezuiverd wordt dat het daarna verder kan worden verwerkt door de biologische waterzuiveringsinstallatie op het bedrijfsterrein. Daarbij zorgen we ook dat schadelijke organische stoffen zoals hormoonverstorende micropolluenten uit het water gehaald worden. Vandaag zijn bedrijven nog niet verplicht om deze componenten uit het water te filteren, maar het is de verwachting dat dat binnen afzienbare tijd wel gaat gebeuren. Op Europees vlak worden de normen voor micropolluenten alleszins steeds strenger.”

Maar InOpSys bekommert zich niet alleen om de waterkringloop. “Als er zich waardevolle componenten zoals palladium of zink in het afvalwater bevinden, halen we die eruit, zodat ze naderhand kunnen gerecycleerd worden door gespecialiseerde bedrijven.”

Tot 30% voordeliger dan verbranding

“Duurzaamheid is – terecht – meer dan ooit een belangrijk thema voor veel bedrijven, maar vanzelfsprekend moet ook het economische aspect in de gaten worden gehouden. In dat opzicht heeft InOpSys een sterk verhaal, aangezien onze oplossingen zowel duurzaam als economisch zijn. Als we het afvalwater ter plaatse behandelen met een InOpSys installatie is het meestal mogelijk om 20 tot 30% kosten te reduceren ten opzichte van de traditionele verbrandingsmethode.”

“Bovendien hoeft de klant niet te investeren. InOpSys draagt de gehele investering en werkt op basis van een ‘pay per use’ model.”

Partnership met Air Liquide

“We nemen pure zuurstof af van Air Liquide, alsook CO2. De zuurstof gebruiken we om ter plaatse ozon te genereren, terwijl de CO2 wordt ingezet om de pH-waarden van bepaalde waterafvalstromen bij te sturen.”

“Maar onze samenwerking gaat veel verder dan dat. Feit is dat Air Liquide over unieke expertise beschikt als het gaat om het doelmatig toepassen van industriële gassen in de waterzuivering, en die expertise is van groot belang voor ons. Zo heeft Air Liquide baanbrekend werk verricht op het vlak van advanced oxidation waterzuivering, een techniek
waarbij ozon wordt gebruikt om water biologisch te zuiveren.”

“Intussen beschouwen we Air Liquide als een strategische partner en werken we samen aan meerdere nieuwe projecten. InOpSys staat aan de vooravond van een flinke groei, en daarbij willen we graag op het inzicht en de support van Air Liquide blijven rekenen.”

CONTACTEER ONS