“Onze samenwerking met Air Liquide verloopt uitstekend”

09/11/2021

Peter Verdonck, Covestro Antwerp

Peter Verdonck, Covestro Antwerpen


Covestro is één van ’s werelds grootste polymeerproducenten. De groep telt niet minder dan 50 productievestigingen en heeft om en bij de 17.000 mensen in dienst. De polymeermaterialen van Covestro zijn bestemd voor meerdere afzetmarkten, waaronder de auto- en transportindustrie, de bouwsector, de houtverwerkende industrie, de meubelindustrie en de elektronicasector.

De vestiging in Antwerpen – opgericht in 1961 toen Covestro nog onder de benaming ‘Bayer’ bekend stond – produceert hoogwaardige tussenproducten en additieven voor polymeren, zoals polycarbonaten, aniline en polyether. Bovendien heeft de Antwerpse vestiging zich ontwikkeld tot Covestro’s wereldwijde kenniscentrum op vlak van procesontwikkeling en -technologie met betrekking tot polycarbonaten. Dat betekent dat de experts uit Antwerpen overal ter wereld advies geven bij de planning, bouw, opstart en optimalisatie van elke nieuwe Covestro polycarbonaatfabriek.

“Om te kunnen inspelen op de grotere globale vraag naar beter geïsoleerde woningen, zijn we zinnens om onze anilineproductie binnenkort stevig uit te breiden” verduidelijkt Peter Verdonck, Production & Venture Manager bij Covestro.

Van pijpleiding tot SMR-X

“Vanzelfsprekend hebben we die uitbreidingsplannen al geruime tijd geleden besproken met Air Liquide. Logisch ook, want zij zijn één van onze belangrijkste leveranciers. Of om het anders te stellen: zonder de gassen van Air Liquide valt onze productie grotendeels stil.”

Eén en ander maakt duidelijk dat de leveringszekerheid  van de verschillende gassen van cruciaal belang is voor de Antwerpse Covestro-site. “Ik kan me geen periode herinneren waarin onze vestiging hier niet met Air Liquide heeft samengewerkt, en al die tijd is de leveringszekerheid zeer hoog geweest. Het gaat hierbij zowel om stikstof, koolstofmonoxide, waterstof als koolstofdioxide.”

Initieel leverde Air Liquide enkel gassen via haar pijpleidingennetwerk, maar sinds kort heeft het bedrijf ook een waterstoffabriek in gebruik op de Covestro-site in Antwerpen. Het gaat om een next generation SMR-X (Steam Methane Reformer) fabriek, die op termijn ook CO kan leveren.

“Air Liquide bouwt wel vaker fabrieken op de terreinen van een host”, vertelt Aalzen Mooi, Large Industries Project Manager bij Air Liquide. “Zo zitten we dichter bij onze klanten en natuurlijk worden ook de transportnoden ingeperkt op die manier. Covestro neemt vandaag al zo’n 45% van de waterstofproductie van onze SMR-X af, maar in de toekomst zal dat percentage verder toenemen, aangezien Covestro zijn productie sterk wil opdrijven.”

CO2 als grondstof

Bovendien extraheert Covestro een deel van de CO2-emissies van de SMR-X, om deze te gebruiken als grondstof voor de productie van ammoniumcarbonaat. “Natuurlijk is het prettig om op die manier een extra bijdrage te leveren om de CO2-emissies te helpen verminderen”, vult Peter aan. “Covestro wil op termijn trouwens volledig circulair worden. Daartoe hebben we in Antwerpen recent ook een power purchase agreement met ENGIE gesloten, waardoor de helft van alle elekriciteitsnoden op de site zal worden gedekt met windenergie. En over enkele jaren gaat Avaio – een Amerikaanse investeringsmaatschappij – een ontziltingsfabriek bouwen op onze site die dokwater zal omzetten in proceswater. We hoeven dan geen drinkwater meer te gebruiken in onze processen. Dit voorjaar werd de Antwerpse site ook ISCC-gecertificeerd, wat betekent dat we biogebaseerde grondstoffen kunnen gebruiken in onze productieprocessen.”

On-site samenwerking

“Elke drie maanden hebben we een bespreking op siteniveau met Air Liquide, waarbij thema’s die voor ons beiden belangrijk zijn worden besproken, zoals onderhoud, special events en dergelijke meer.”

“Onze samenwerking met Air Liquide is alleszins uitstekend”, vervolgt Peter. “De communicatie verloopt op een open, no-nonsense manier, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt zodat beide partijen op elkaar kunnen vertrouwen. Air Liquide voorziet ons al jarenlang zonder haperen – de leveringszekerheid is bijzonder hoog – van hoogwaardige grondstoffen. Bovendien is het aanbod voor ons ook in commerciële zin erg aantrekkelijk.”

CONTACTEER ONS