traitement des eaux usées - Air Liquide

Waarom kleine essentiële gassen gebruiken in je waterzuiveringsproces ?

  • Slim gebruik van essentiële gasmoleculen zoals O2 en CO2 speelt een vitale rol bij het op weg helpen van de waterindustrie naar een duurzame toekomst.
  • Deze op de natuur gebaseerde oplossingen hebben het unieke voordeel dat ze geen extra uitstoot en afvalbelasting van het milieu veroorzaken, zoals met conventionele chemicaliën het geval is.
  • Het bewijst energie- en koolstofbesparing , vandaar dat het erkend wordt als een toekomstbestendige oplossing voor de intensivering van de afvalwaterzuivering.
  • Waterleidingbedrijven die hergebruikt water of drinkwater produceren tonen een groeiende belangstelling voor het gebruik van CO2 omdat de koolstofvoetafdruk krimpt bij gelijkblijvende bedrijfsresultaten.
  • Het gebruik van O3 voor de behandeling van microverontreinigingen, bulkenslib , en hard CZV zal in de toekomst opkomen omdat het een antwoord geeft op de strengere wetgeving om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 te bereiken.
  • Het uiteindelijke doel van het gebruik van kleine essentiële moleculen is de klant te ondersteunen bij het bereiken van zijn SDG's en het verlagen van zijn koolstofvoetafdruk zonder afbreuk te doen aan operationele uitmuntendheid

Waarom Air Liquide kiezen voor je waterzuiveringsgasinstallatie ?

Grote deskundigheid en volledige ondersteuning

  • Ervaren procesingenieurs die je van ontwerp tot uitvoering bijstaan 

Air Liquide is niet een bedrijf dat alleen moleculen op de markt brengt, het ontwikkelt vooral technologieën die gassen produceren en/of gebruiken. 

Dit betekent dat Air Liquide zijn klanten ondersteunt met kennis uit het technisch competentiecentrum van Air Liquide. Zij leiden de klant op in het vakkundig gebruik van apparatuur en regelkasten. Deze chemische, mechanische of proces ingenieurs ontlasten de klant en optimaliseren het ontwerp van de toepassing. 

  • Uitgebreide audits en follow-up campagnes

Naast basis- en ontwerp-engineering voeren ze ook uitgebreide audits en follow-up campagnes uit. De laatste zijn onze typische analyses van je bewerkingen om het proces op een duurzame manier te optimaliseren. Dit wordt gecombineerd met follow-up campagnes voor diepere ondersteuning en garantie op de doorgevoerde optimalisaties.

  • Procesbegeleiding voor de digitalisering van de bedrijfsmiddelen

Tenslotte is het mogelijk de klant op afstand te ondersteunen dankzij Water 4.0 of de digitalisering van de bedrijfsmiddelen.

Welke uitrusting biedt Air Liquide voor waterbehandeling?

Naast de standaard gasuitrusting zoals drukregelaars, overslagstations, flexibels en ventielen, is er een speciale vloot gasinjectie-uitrusting en statische mengers ontwikkeld voor waterzuivering.

Het gebruik van een kwalitatief gas met de juiste uitrusting voor je proces zijn de nodige bonnetjes om je tot de beste prestaties te verbinden. Ons team analyseert, adviseert 

en ondersteunen bij de integratie van de oplossing. 

Een voorbeeld van een recente innovatie : Oxy-injector Ventoxal met hogedrukpijp

Ventoxal

 

Energy Transfer efficiency of oxy-ninjection systems

Ontdek onze lijst van afvalwaterzuiveringsinstallaties

Submerged Dynamic Oxy-Injector (O2) - Ventoxal High Pressure Nozzle Kenmerken: Mengen + Injecteren tot 14 Kg O2/h

Render Apparatur Soort activa Kenmerken
Submerged Dynamic Oxy-Injector (O2)

Submerged Dynamic Oxy-Injector (O2

Ventoxal High Pressure Nozzle

Mengen + Injecteren tot 14 Kg O2/h 

Submerged Dynamic Oxy-Injector (O2)

Oxy Injector-Ventoxat 

Ventoxal standard Nozzle

Mengen + Injecteren tot 7 Kg O2/h  

Submerged Dynamic Oxy-Injector (O2)

Floating O2  & CO2 Injector 

Oxy Injector Turboxal 

Mengen + Injecteren tot 5,5 Kg O2/h

Submerged Dynamic Oxy-Injector (O2)
 

Aqua Turboxal (RVS float)

Mengen + Injecteren tot 5,5 Kg O2/h

Submerged Dynamic Oxy-Injector (O2)

Ondergedompelde statische Injector (O2+CO2)

Poroxal

Energievrij, lage investeringsuitgaven

nexelia-wt-injector_bicone-v25-bypass_gas_application-90x60mm

Static Mixer

Injector-Bicone

Een groot bereik van 5 m³/h tot 3000 m³/h

nexelia_wt-cs_nozzle_v2-gas_application-90x53mm

Nozzled gasinjectie-apparaat 

Cs-Nozzle

 
nexelia_wt-co2_injector-lance_v2_remineralization_-gas_application-90x60mm

CO2 Injectorlans

Lansen met mondstuk

 
nexelia-wt-oxy_injector_ventoxal_tertiary_treatment-90x33mm

Reactors

Ozonatie-eenheid

Customer engineered design

nexelia-wt-injector-bicone_v2a-remineralization-gas_application-90x60mm

Control- & Dosing Cabinet

BAS kabinet Zuurstof

 

 

Heb je vragen over afvalwaterzuiveringssystemen? Vul ons contactformulier in.

Nos experts vous répondront dans les 24 heures.