Traitement des eaux usées - Air Liquide

Hoe huishoudelijk afvalwater behandelen?

De zuiveringsbehandelingen zijn verschillend voor huishoudelijk en industrieel afvalwater. Air Liquide geeft een update over de behandeling van huishoudelijk afvalwater, dat bestemd is om in de natuurlijke omgeving te worden geloosd.

Wat is huishoudelijk afvalwater?

Er zijn in Frankrijk verschillende soorten afvalwater die met menselijke activiteit te maken hebben: vooral industrieel afvalwater en huishoudelijk afvalwater. Huishoudelijk afvalwater bestaat uit zwart water, water dat gebruikt wordt voor toiletten, en grijs water, of huishoudelijk water, dat afkomstig is van douches, lozingen van huishoudelijke toestellen (wasmachine, afwasmachine). Een inwoner loost gemiddeld 200 liter water met wisselende mate van vervuiling per dag, bekend als inwonerequivalent. Dit water bevat vooral organisch en stikstofhoudend materiaal en enkele huishoudelijke chemicaliën zoals waspoeder.

Hoe huishoudelijk afvalwater behandelen?

Voor collectieve behandeling wordt afvalwater via een rioleringsnet naar een zuiveringsinstallatie gebracht. De traditionele opzet van een waterzuiveringsinstallatie is een opeenvolging van systemen, ontworpen om de verschillende verontreinigende stoffen die in het water zitten in verschillende fasen te extraheren. Biologische zuivering is vaak de kern van het zuiveringssysteem. Deze oplossing zorgt voor de eliminatie van verontreinigende stoffen, in het bijzonder van een deel van de verontreiniging, dankzij micro-organismen. Een waterzuiveringsinstallatie produceert een lozing van schoon water en slib. Het slib wordt in twee fasen geproduceerd. Primair slib wordt verzameld tijdens het bezinken van gesuspendeerde vaste stoffen in het water dat in de zuiveringsinstallatie aankomt. Secundair slib ontstaat door de productie van micro-organismen tijdens de biologische zuiveringsfase. Het doel van alle behandelingen is het water voldoende te behandelen zodat het de kwaliteit van de natuurlijke omgeving waarin het wordt geloosd niet verandert. De lozingen zullen dus geen gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Heb je vragen over de behandeling van huishoudelijk afvalwater? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur.