Traitement des eaux usées - Air Liquide

Hoe wordt afvalwater behandeld?

Er zijn verschillende behandelingssystemen. Hier stellen we het algemene principe van de zuivering voor.

Stadia en oplossingen van sanering in de fabriek

Eerst moet het afvalwater verzameld worden, zodat het naar een zuiveringsinstallatie kan worden gestuurd. Dit gebeurt meestal via een riolering. Bij aankomst in de fabriek ondergaat het water een voorbehandeling waardoor de grootste fysische elementen die in het effluent zitten, nl. hoofdzakelijk zand en wat zwevende stof (de grootste), verwijderd kunnen worden.

Dan volgt de primaire behandeling, die bestaat uit het voltooien van de eliminatie van fysische elementen, door decantering, die volgt op een chemische of fysisch-chemische behandeling. Dan komt het hart van de installatie, dat de secundaire biologische zuivering is, die zich in hoofdzaak richt op organisch materiaal in opgeloste vorm, zoals koolstof en stikstof.

Tenslotte zijn er secundaire behandelingen van verschillende aard, die verdere behandeling mogelijk maken door bijvoorbeeld restsporen van verontreinigende stoffen zoals microverontreinigingen te verwijderen (behandelingen met actieve kool en/of ozon).

Nadruk op biologische zuivering

Biologische zuivering, ook bekend als actief-slibbehandeling, is een door de natuur geïnspireerd saneringsproces. Het principe is dat levende bacteriën gebruikt worden, die verontreinigende stoffen (organisch materiaal bijvoorbeeld) zullen assimileren en zo het afvalwater zuiveren.

Deze bacteriën, die leven en zich voortplanten, vormen slib. Om te leven hebben ze zuurstof nodig, en die kan geleverd worden door zuivere zuurstof - de zuurstof in de lucht. Zuurstof wordt ook gebruikt om sommige van de verbindingen te oxideren.

Dit proces genereert een toenemende hoeveelheid slib, dat door decanteren verwijderd moet worden. Het slib blijft op de bodem van de tank, voor het een slibbehandeling ondergaat (terugwinning of recycling). Het gezuiverde water wordt dan in het milieu geloosd.

Heb je vragen over het afvalwaterzuiveringsproces? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur.