Traitement biologique

Kenmerken & Voordelen

Energy efficiency of Oxygen Injection System
 • Energiebesparing
  • Hoge verhouding kg geïnjecteerd O2 per kWh voor dynamische oxy-injectoren
   • 14 kg O2 voor de nieuw ontwikkelde Ventoxal 300 HP
   • 7 kg O2 voor de standaard Ventoxal 300
   • 5 kg O2 voor de Turboxal HP
  • Geen energieverbruik met Poroxals omdat deze niet-dynamische poreuze frames O2 via drukgradiënten aan de vloeistof afstaan.

Energy efficiency of Oxygen Injection System

Exhaust Greenhouse Gases Measurement
 • Koolstofbesparing
  • Het verwijderen van overtollige gassen uit de luchtinjectie kan een gemakkelijke manier zijn om de VOS-uitstoot te verminderen
  • Met Zuiver O2 is er geen concurrentie met Lucht-stikstof om de oplosbaarheid in de vloeistof, de drijvende kracht is groot.
  • De wet van Henry leert ons dat, met Zuiver O2, de uitstoot van CO2,CH4 & N2O gemakkelijk 100 x minder is.

Meting van broeikasgassen uit de uitlaat

Operational Comfort
 • Operationeel Comfort
  • Weinig onderhoud, alleen de pompen of motorreductoren
  • Stabiele werking gedurende het hele jaar, onafhankelijk van seizoensveranderingen
  • Volledig geautomatiseerd en continu proces
  • Geen back-up blowers nodig
  • Hoge opvoercapaciteit zonder dat grote kapitaalinvesteringen nodig zijn
  • Optimale procesbeheersing om aan de strengste watervergunningslimieten te voldoen

Uitrusting

O2 installation with submerged Ventoxal and floating Turboxal mixer

Een standaard opzet van een installatie is als volgt :

 • Klant 
  • Betonplaat
  • Omheiningen
  • Gebruiksartikelen
  • Pomp
  • Piping 
  • DO, Redox of andere sonde
  • Controle- &; Doseerkast

O2 installatie met ondergedompelde Ventoxal en drijvende Turboxal menger

O2 Installation with evaporators, customer site visit
 • Air Liquide
  • Vloeistof opslagtank of O2 Rack Manifold
  • Ambient Vaporizer
  • Drukregel Manifold
 • Kabinet met geïntegreerde Air Liquide PLC
  • Mogelijkheid tot bediening op afstand
  • Wekelijkse pro-actieve controle
  • Ondersteuning op afstand op verzoek
A collection of floating Turboxal Oxy-injectors

Na overleg met de klant en een engineeringstudie waarin optimale debieten en O2 overdrachtsefficiënties worden geschat, wordt het optimale injectieconcept aan de klant voorgesteld. 

Een keuze kan gemaakt worden uit de volgende injectie-uitrustingen:

 • Ventoxal 300 HP 
 • Ventoxal 300 Standaard
 • Turboxal
 • Poroxal
 • Bicone
 • Statische menger in lijn
 • Lansen
 • Spargers
 • Cs Nozzle

Een verzameling drijvende Turboxal Oxy-injectoren

Ventoxal 300 before submerging

Van de hierboven genoemde apparatuur en injectoren worden de Ventoxal en Turboxal onder de aandacht gebracht :

Een voorbeeld van een recente innovatie : Oxy-injector Ventoxal met hogedrukpijp

De Ventoxal 300 met hogedrukspuitstuk is een zuinige oxy-injector ontworpen door Air Liquide, de injector zorgt voor een hoog rendement van de gasverrijking boven.

Een succesvolle industrialisatie en opknapbeurt van een bestaand bezit wordt gerealiseerd met het Ventoxal HP mondstuk. Dit mondstuk geeft een winst van 50% in energie tegenover de vroegere met Cs-Nozzle uitgeruste Oxy-injector. 

Een Ventoxal HP Nozzle maakt het mogelijk om tot 14 kg/h O2 over te brengen in actief slibwater omstandigheden.

Ventoxal 300 vóór het onderdompelen

Ventoxal Working Principle

Ventoxal is een compacte installatie, gemaakt van roestvast staal, voor het gebruik in afvalwaterbekkens. De installatie dient twee doelen:

 1. Vloeistofcirculatie =menging.
 2. Vloeistof verrijking met zuurstof.

De vloeistof die met zuurstof verrijkt moet worden, wordt (1) door een gas-vloeistof contactor (2) gepompt, waarin het zuurstofgas wordt ingespoten.

Ventoxal Werkingsprincipe

Ventoxal Ejector Principle

De met O2 verrijkte stroom wordt opnieuw in het bekken gespoten (3) via 1 tot 4 roersproeiers (4) (naargelang het model) uitvoering die de totale oxygenatie en menging optimaliseren. Door de tweede mengstap en de daarmee gepaard gaande hoge turbulenties kunnen zeer grote hoeveelheden zuurstof opgelost worden.

 • Zeer goede overbrengingsrendementen maken het mengen van het effluent mogelijk.
 • Goed geschikt voor wisselende verontreinigingsniveaus
 • Kan gemakkelijk geïnstalleerd worden
 • Vereist gemakkelijk toezicht en eenvoudig pomponderhoud
 • Resultaat : Verhoog de biologische zuivering door zuiver zuurstof die aëroob slib in staat stelt geuren te verminderen, capaciteitsgebrek aan te pakken, schuim te vermijden enz.

Ventoxal Ejector Principe

Turboxal render

Het drijvende apparaat Turboxal oxy-injector levert hoge prestaties bij het zuurstofvrij maken van afvalwater in biologische bassins en lagunes. Door Air Liquide’s gepatenteerd systeem worden afvalwater en zuurstof doordringend gemengd door een specifieke turbine in de biomassa. Het effluent wordt dan via een krachtige waaier naar beneden verspreid, waardoor een efficiënte zuurstofoverdracht naar het afvalwater verzekerd is.

 • Drijvende Oppervlakte Oxy-injector &; Mixer met Bellenkroon, Blade & Waaier
 • Bij voorkeur te gebruiken in bassins met geringe diepte (< 5 m)
 • Turbine brengt WW en O2 in contact
  • Fijne , verspreide borrelende stroom
  • Naar de bodem van het bekken
  • Hoge verblijftijd van gasbellen brengt hoge overdracht.
  • Injectie tot 100 kg O2/h
  • Gemengd volume van 1500 m³
 • Gespecialiseerde controle- &; doseerkast

Turboxal render en kroon-blad-waaier

Diensten

Samenwerken met Air Liquides betekent de steun van een team van deskundigen dat je een hele reeks diensten aanbiedt.

Man with Sample

Standaard Audit

 • Eerste ontmoeting met de klant : diagnose.
 • Plantbezoek
 • Procesonderzoek
 • Prestatietest
 • Analyse
 • Rapport met aanbevelingen en begeleiding om je proces te verbeteren

Premium Audit

 • Integratie van de Mobiele Waterapp
 • Klaar overzicht van de waterkwaliteit
 • Verzameling van 9 parameters
 • Online monitoring 
 • Uitgebreid rapport met optimaliseringssuggesties
Man with Sample

Digitale Dienst

 • Voor kasten met geïntegreerde PLC van Air Liquide
  • Mogelijkheid tot bediening op afstand
  • Wekelijkse pro-actieve controle
  • Ondersteuning op afstand op verzoek

Engineering van Gas in Vloeistof oplossingen

 • Basis engineering
 • Gedetailleerde engineering

Een nieuwe dienst die we kunnen aanbieden dankzij het ecosysteem waarin we werken, is CFD-modellering.

AM-Team levert geavanceerde modelleringsdiensten voor de waterindustrie om tijd te besparen, kosten te verlagen en procesprestaties te maximaliseren. AM-Team’s unieke mengeling van procesbegrip met geavanceerde modelleringsdeskundigheid maakt proces- en reactorsimulaties uiterst nauwkeurig en waardevol.

Om het proces vanaf het begin optimaal te ontwerpen heeft de CFD modellering een optimale plaats van 1 of 2 ventoxal units in het bekken gegenereerd. De beginvoorwaarden zijn door Air Liquide in overleg met AM-Team vastgesteld. 

Typisch bij gebruik van Puur O2 zijn de geïnjecteerde gasvolumes veel kleiner dan bij met lucht gevoede biologische bassins en hebben ze enorme gevolgen voor de dynamiek, die met CFD Modellering gevisualiseerd kan worden.

CFD Model of a Circular Basin with 2 Ventoxals

CFD Model van een cirkelvormig bekken met 2 ventoxalen    

  Flow pattern and velocity across vertical cross section at ventoxal location

Stromingspatroon en snelheid over verticale doorsnede op ventoxale plaats

Carbon impact O2

De rechter foto toont een Pure O2 gevoede biologie die schuim, geur en uitstoot vermijdt.

Een nieuwe dienst die we kunnen aanbieden dankzij het ecosysteem waarin we werken, is CFD-modellering.

AM-Team levert geavanceerde modelleringsdiensten voor de waterindustrie om tijd te besparen, kosten te verlagen en procesprestaties te maximaliseren. AM-Team’s unieke mengeling van procesbegrip met geavanceerde modelleringsdeskundigheid maakt proces- en reactorsimulaties uiterst nauwkeurig en waardevol.

Om het proces vanaf het begin optimaal te ontwerpen heeft de CFD modellering een optimale plaats van 1 of 2 ventoxal units in het bekken gegenereerd. De beginvoorwaarden zijn door Air Liquide in overleg met AM-Team vastgesteld. 

Typisch bij gebruik van Puur O2 zijn de geïnjecteerde gasvolumes veel lager dan bij met Lucht gevoede biologische bassins en hebben ze enorme gevolgen voor de dynamiek, die met CFD Modellering gevisualiseerd kan worden.

De rechter foto toont een Pure O2 gevoede biologie die schuim, geur en uitstoot vermijdt.

Heb je vragen over biologische behandeling? Vul ons contactformulier in.

Onze experts geven je binnen 24 uur antwoord.