ALbee-bouteille-de-gas-soudage

Bij grote en middelgrote bedrijven worden gascilinders meestal met een vrachtwagen geleverd, maar bij kleinere bedrijven of bij amateurgebruikers is dat gewoonlijk niet het geval. Vaak transporteren deze gebruikers de gascilinders met een bestelwagen, of zelfs met een personenwagen.

Op zich geen probleem, zolang de nodige veiligheidsvoorschriften maar goed nageleefd worden. Caroline Crickx en Dr. Herman Weyten – beiden van Air Liquide Benelux – leggen uit waar je zoal op dient te letten…


“Om te beginnen ligt het eraan hoe groot de cilinders zijn, hoeveel ze wegen en welke gassen ze bevatten”, verklaart Carline Crickx, Sales Rep for Entrepreneurs and Professionals.

Zo heeft Air Liquide vier formaten binnen het ALbee gamma – de S3, S5, S11 en S13 – en telt ook het industriële gamma vier formaten, namelijk B10, B20, B30 en B50. Het cijfer staat hierbij telkens voor de inhoud van de cilinder in liters water. Een B50 cilinder kan dus 50 liter water bevatten (10.000 liter gas bij een druk van 200 bar).

Onze kleinste fles – dat is de ALbee S3 – is 60 cm hoog, terwijl de grootste industriële fles – model B50 – maar liefst 180cm hoog is. Een ALbee S3 gevuld met argon weegt 5,5 kilogram, terwijl een B50 met argon 78 kilogram op de weegschaal zet. Bijgevolg kan de ALbee S3 nog zonder veel moeite gedragen worden, terwijl voor de zwaardere flessen een trolley nodig is.

Voor kleine verplaatsingen kan men de cilinder eventueel ook voorzichtig en traag “rollen” in een staande positie, maar dat vergt enige ervaring en is dus niet aan te raden voor gebruikers die dit niet gewend zijn. Daarom is het beter om indien mogelijk een trolley te gebruiken. Hoe dan ook moet het optillen van grote, industriële cilinders zeker vermeden worden.

Het gewicht en de afmetingen van de cilinders bepalen hoe je ze moet dragen of verplaatsen, maar hebben verder geen enkele invloed op de transportregels. Sowieso is de hoeveelheid cilinders die je in één transport mag meenemen niet onbeperkt. Als het om een inert gas gaat – gas dat niet brandbaar, explosief, oxiderend of toxisch is –, mag je maximaal twintig B50 cilinders in een voertuig meenemen. Niet-inerte gassen dien je in kleinere hoeveelheden te vervoeren.


Transportregels

“Je kan gascilinders veilig vervoeren met een bestelwagen of met de auto, op voorwaarde dat je de veiligheidsvoorschriften volgt”, verduidelijkt Dr. Herman Weyten, Head Internal Service Prevention and Protection.

“Eerst en vooral moeten de cilinders goed vastgemaakt worden, zodat ze bij een noodstop of bij een ander bruusk maneuver niet van hun plaats komen. Feit is: als de politie losliggende gascilinders in je voertuig opmerkt, zal je daarvoor beboet worden. Bovendien is het essentieel voor je veiligheid dat de cilinder stevig vastgemaakt is.”

“Ook moet je de eventuele connectoren losschroeven en de beschermkap op de kraan plaatsen. Let wel: op ALbee flessen zit een beschermkap die niet afneembaar is.”

“Een ander belangrijk aandachtspunt is ventilatie. Je moet absoluut de nodige ventilatie voorzien in je voertuig – ook als het voertuig geparkeerd is –, zowel in de zomer als in de winter. Hoe warmer het is, hoe meer de druk in de cilinders oploopt, dus hoe groter de nood aan voldoende ventilatie.”

"En als je regelmatig zuurstof of een inert gas (zoals stikstof of argon) vervoert, dan is het aangewezen om een draagbaar wegwerp zuurstofmetertje aan te kopen. Zo’n apparaatje is in de handel verkrijgbaar voor om en bij de €100 en geeft een alarmsignaal als de hoeveelheid zuurstof in de auto te sterk toe- of afneemt.”


Cilinders kunnen tegen een stootje

“Als een (grote) cilinder je dreigt te ontglippen, moet je hem vooral niet proberen tegen te houden. Laat die cilinder vallen, die kan daar tegen”, aldus Dr. Herman Weyten.

“Want als je probeert om de cilinder op te vangen of om de val ervan te breken, loop je het risico op lichamelijk letsel. Te vermijden, dus. De cilinders zijn getest door ze van een hoogte van 1,2 meter naar beneden te laten vallen, waarbij hun meest kwetsbare onderdeel – de kop – eerst de grond raakt. Die dingen kunnen dus echt wel tegen een stootje.”

“Wel doe je er goed aan om de connectoren (ventielen en eventueel manometers, ontspanners, enz.) goed te controleren als de fles een val gemaakt heeft, om na te gaan of deze eventueel beschadigd zijn”, vervolledigt Caroline Crickx.


Acetyleen: extra voorzorgsmaatregelen!

Het transport en gebruik van cilinders met acetyleen vereist nog een aantal extra maatregelen. Zo mag je de cilinder niet liggend vervoeren of bewaren. En als de fles toch plat gelegen heeft, dan moet je deze minstens een dag rechtop laten staan vooraleer je de kraan opendraait.

Los daarvan – dus ook als de fles helemaal niet plat gelegen heeft – mag je de kraan slechts geleidelijk opendraaien. Anders bestaat de mogelijkheid dat het oplosmiddel voor acetyleen (dat in de cilinder aanwezig is) vrijkomt.

Als een fles acetyleen omvalt, kan je best snel de omgeving evacueren. Indien mogelijk koel de cilinder met veel water of wacht een dag om zeker te zijn dat de cilinder  koud is voordat je deze voorzichtig rechtzetten.


Wat met lege flessen?

“Je moet in elk geval de kraan goed dichtdraaien, om te voorkomen dat er nog restgassen kunnen ontsnappen”, waarschuwt Caroline Crickx.

"Verwijder ook alle onderdelen die niet bij het origineel ontwerp (zoals geleverd) van de cilinder horen (zoals ontspanners, manometers, enz.) en schroef de beschermkap – enkel bij de industriële ‘B’ modellen, bij de ALBee flessen is de beschermkap niet afneembaar – terug op de fles. Wat het transport betreft, gelden dezelfde regels als voor volle flessen.”


Extra support voor ALBee S11 gascilinders

In samenwerking met CMJ ontwikkelde Air Liquide een slimme veiligheidssteun voor het transport van ALBee S11 cilinders.

De steun beschikt over antislip EPDM-materiaal (Ethylene Propylene Diene Monomer) en een nylon band met klemgesp om de fles goed op haar plaats te houden.

Daarbij is de steun uitgerust met gleuven, zodat het geheel makkelijk kan worden vastgemaakt, bijvoorbeeld tegen de wand van een bestelwagen.


Twijfel? Bel ons!

“Welke cilinder je ook transporteert, wees altijd voorzichtig en gebruik je gezond verstand. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over wat je precies vervoert en wat de eventuele risico’s zijn. Vraag gerust bijkomende informatie bij je leverancier of vraag het aan ons. Zelfs bij de minste twijfel”, concludeert Herman Weyten.


Gouden vuistregels voor transport in niet aangepaste voertuigen

Een personenwagen is niet het ideale transportmiddel om gascilinders te vervoeren, vermijdt dit dus zoveel mogelijk.

Zorg dat je goed geïnformeerd bent omtrent de risico’s en de noodzakelijke preventiemaatregelen van de producten die je vervoert.

Consulteer de veiligheidsinformatiebladen van de producten en contacteer eerst je leverancier in geval je twijfelt of vragen hebt.

  • Zorg ervoor dat afsluiters goed afgesloten zijn en dat koppelstukken, ontspanners en slangen en dergelijke verwijderd zijn.
  • Losse beschermkappen moeten steeds gemonteerd worden.
  • Zorg voor een zeer goede, permanente ventilatie (het gebruik van een zuurstofdetector is sterk aan te bevelen).
  • Zet de lading zeer goed vast.

Het is aangeraden om:

  • geen toxische of corrosieve gassen te vervoeren.
  • geen brandbare gassen in de kofferruimte te vervoeren.
  • transport te limiteren tot maximaal 50 liter. (water inhoud)

 

Heb je een behoefte of een verzoek voor onze aanbiedingen?

Vul dit formulier in en ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op.