Air Liquide verbetert waterstofservice dankzij innovatief augmented intelligence project

24/02/2020

Air Liquide improves hydrogen service

Darwin: verhoogde efficiëntie en snellere respons


Air Liquide zet zich volledig in om verschillende digitale transformatieprojecten uit te voeren, waarbij de behoeften van haar klanten centraal staan. Het Darwin-project maakt deel uit van deze logica, waarbij de vraag van de klant het uitgangspunt vormt voor een augmented intelligence-project...

"Darwin is een fascinerend voorbeeld van hoe digitale transformatie kan worden ingezet in het belang van onze klanten", stelt Vincent Esbelin, Digital & Data Science Manager bij Air Liquide. "In essentie is het een augmented intelligence project dat draait rond het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens, waarmee we toegevoegde waarde kunnen creëren voor onze industriële klanten."

“Darwin helpt ons om beter om te gaan met de onzekerheid van de marktvraag en met alle complexiteit die daar bijhoort. Het punt is dat er steeds opnieuw op korte tijd veel factoren en mogelijkheden moeten worden afgewogen. Darwin helpt ons hierbij door statistische indicatoren aan te reiken en door gefundeerde voorspellingen te doen. Darwin neemt het giswerk weg, zou je kunnen zeggen.”

making well-founded predictions

Klantgerichte aanpak

Het Darwin model start met de vraag naar waterstof van de klanten. Het is niet bekend hoe groot die vraag precies is, maar dit kan wel vrij nauwkeurig geraamd worden. Vervolgens onderzoekt Darwin hoe de vraag kan worden ingevuld met het meest geschikte productieaanbod en tenslotte stelt het systeem de optimale configuratie voor om de gewenste hoeveelheid waterstof te produceren.

“De datastroom die we ontvangen via de sensoren in ons netwerk – het gaat om miljoenen sensoren die onder andere druk, debiet en temperatuur van de gassen meten – laten ons toe om het netwerk volledig te modelleren. Die gegevens worden gebruikt om onze sites zo efficiënt mogelijk te kunnen runnen, zowel in economisch opzicht als qua duurzaamheid. Er wordt ook rekening gehouden met de noodzakelijke onderhoudsperioden. Dit alles helpt ons om de efficiëntie van onze installaties te verbeteren en om de responstijd te verkorten wanneer de marktvraag onverwacht toeneemt.”

Mens versus Darwin

“Gezien de beperkte tijd die we hebben om beslissingen te nemen, is de gegevensstroom te groot om efficiënt door mensen te worden verwerkt. Ervaren specialisten krijgen het nog wel voor elkaar, maar dankzij Darwin houden deze nu ook tijd over om te innoveren. Bovendien kunnen ze meerwaarde voor onze klanten creëren en is er tijd voor één-op-één interactie met de klant."

“Darwin is ontworpen om de menselijke besluitvorming te ondersteunen – niet om deze te vervangen –, en om toegevoegde waarde te kunnen aanbieden aan onze klanten.”

Augmented intelligence in plaats van artificial intelligence

“Omdat Darwin in belangrijke mate afhankelijk is van de kennis van onze experts, beschouw ik het als een augmented intelligence model. Via Darwin kunnen ook minder ervaren werknemers volop gebruik maken van de ervaring van hun meer ervaren collega's, waardoor we als team efficiënter kunnen werken.”

“Onze modellen worden steeds beter en betrouwbaarder. Dat komt omdat we steeds meer data verzamelen en omdat onze klanten nu ook hun ramingen doorgeven over de hoeveelheden waterstof die ze denken te gaan afnemen.”

De toegevoegde waarde van Darwin

“Darwin is een soort ‘single source of truth’, die wordt vertrouwd door alle interne belanghebbenden. Zo is er onmiddellijk een consensus en kan het besluitvormingsproces sneller verlopen. Het Darwin model helpt ook om ervoor te zorgen dat we kunnen leveren wat we beloven. Daarom voeren we ook stresstests uit, zodat we kunnen zorgen dat eventuele technische problemen kunnen worden opgelost. Het model laat ons toe om indien nodig over te schakelen naar plan B en zelfs naar plan C!”

“De introductie van Darwin is bijzonder succesvol verlopen en heeft ons geholpen om meerdere nieuwe contracten binnen te halen. Dat laatste komt onder meer omdat we dankzij Darwin makkelijker overtollige capaciteit in onze productie kunnen verkopen. Zo kunnen we tegemoet komen aan de vraag naar extra capaciteit van onze klanten, of we kunnen onze overschotten pro-actief verkopen.”

De vooruitzichten: groter, meer en beter

“Tot nu toe hebben we Darwin alleen voor ons waterstofnetwerk ingezet, omdat de toegevoegde waarde daar het grootst is. In eerste instantie is  Darwin enkel operationeel in Nederland en België, maar op termijn zal het project sterk worden uitgebreid.”

“In de nabije toekomst zal Darwin ook in andere domeinen worden geïntroduceerd en zal het systeem ook worden gebruikt ter ondersteuning van ons energietransitieplan. Ook wordt de foutenmarge van het model verder verkleind en wordt de responstijd korter.”

“We willen ook nagaan in hoeverre we onze systemen kunnen koppelen aan die van onze klanten. Dit kan extra mogelijkheden bieden, zoals automatisch biedingen. Het is de bedoeling om op die manier flexibiliteit te delen, zodat er voor beide partijen een
toegevoegde waarde ontstaat."

CONTACTEER ONS