Hoe Air Liquide de bedrijven van morgen helpt vormgeven

26/08/2019

Shape the companies of tomorrow

Air Liquide is vandaag op meerdere terreinen


Air Liquide is vandaag op meerdere terreinen aan de slag om bedrijven een passend antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen van morgen. Die uitdagingen hebben te maken met technologische evoluties, maar ook met het streven naar een duurzamere samenleving.

Natuurlijk maakt Air Liquide Benelux hierbij volop gebruik van de wereldwijde R&D-mogelijkheden van de groep. Het resultaat – veel knowhow, maar ook een aantal nieuwe producten en diensten – is echter ook lokaal beschikbaar.

Nieuwe milieuwetgeving heeft praktische implicaties

“Als we succesvol willen inspelen op de noden van morgen, moeten we natuurlijk precies weten hoe die noden eruitzien”, verduidelijkt Jack de Jong, Market Manager Research & Analysis bij Air Liquide. “Daarom maken we deel uit van een aantal belangrijke werkgroepen in verschillende industriële segmenten. Die werkgroepen houden zich onder meer bezig met de impact van nieuwe milieuwetten. We zoeken daarbij naar methodes om de verplichtingen die uit die wetten volgen op een elegante en praktische manier te implementeren in productieprocessen.”

“Nieuwe regels hebben bijna altijd praktische implicaties. Zo leidt het invoeren van nieuwe milieuwetten er vaak toe dat er meer geavanceerde meetmethodes moeten toegepast worden. Denk aan mobiliteit op basis van waterstof, het verder terugdringen van emissies van fabrieken, evoluties rond biogas, het optimaliseren van fossiele brandstoffen, enzoverder.”

Hoogwaardige kalibratiegassen worden stilaan onmisbaar

Inside text_2

Kalibratiegassen spelen een cruciale rol bij dit alles. Dat komt omdat ze in veel gevallen noodzakelijk zijn om nieuwe ontwikkelingen en technologieën te testen en om na te gaan of deze voldoen aan huidige en toekomstige regels en wetgevingen. En vermits er steeds hogere eisen gesteld worden aan de meetmethodes, moeten de kwaliteiten van de kalibratiegassen voortdurend verbeterd worden.

“Vroeger gingen de meeste bedrijven er gemakkelijkheidshalve van uit dat de kalibratiegassen die ze gebruikten goed genoeg waren, zonder dat daar enig bewijs of enige garantie tegenover hoefde te staan. Maar door de strengere milieuwetten, en omdat de uitslag van de metingen flinke financiële implicaties kan hebben, is een dergelijke aanpak vandaag niet langer verdedigbaar. En dus vragen bedrijven tegenwoordig duidelijke garanties omtrent de kwaliteiten van de kalibratiegassen die ze gebruiken. En dat is volkomen terecht.”

Air Liquide produceert uitzonderlijk hoogwaardige kalibratiegassen – vaak op maat van de klant –, die precieze en consequente metingen mogelijk maken. Daarnaast beschikt Air Liquide over een team van specialisten dat klanten helpt om hun testprocedures uit te bouwen of te verbeteren.

Breed toepassingsgebied

“Kalibratiegassen zijn van groot belang voor uiteenlopende industrieën en toepassingen. Zo kunnen ze worden gebruikt om na te gaan of waterstof voldoet aan de juiste specificaties. Dat is belangrijk, omdat die specificaties een aanzienlijke invloed hebben op de prestaties van voertuigen die door waterstof worden aangedreven.”

“Maar ook om de precieze samenstelling van aardgas te achterhalen worden kalibratiegassen ingezet. Een lading aardgas verandert tijdens het transport namelijk regelmatig van eigenaar, en elke keer als dat gebeurt moet de samenstelling van het gas worden gemeten, aangezien de verkoopprijs daarop gebaseerd zal worden.”

“Anderzijds worden kalibratiegassen ook gebruikt om de uitstoot van fabrieksschouwen te meten. De wetgeving hieromtrent wordt regelmatig aangepast, waarbij steeds lagere emissiewaarden moeten behaald worden. Door de juiste kalibratiegassen te gebruiken kan de uitstoot precies en consistent worden opgemeten.”

Dicht bij huis

“Air Liquide heeft meerdere vestigingen in de Benelux, waarvan de productiefaciliteit in Breda in deze context de belangrijkste is. Deze beschikt over een ISO-17025 accreditatie, wat betekent dat de kalibratiegassen die er gemaakt worden geschikt zijn voor de meest kritische toepassingen. Dankzij deze vestiging kunnen wij de benodigde kalibratiegassen snel leveren, in heel de Benelux.”

Meer info?

Als u meer zekerheid wil omtrent de betrouwbaarheid van uw metingen, sturen wij graag één van onze specialisten langs voor een vrijblijvend bezoek.

CONTACTEER ONS