Hoe omgaan met de Richtlijn Industriële Emissies?

17/07/2023

Decarbonising industrial

Kalibratiegassen voor emissiemeetapparatuur


De EU werkt volop aan een herziening van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Doel is om gebruikers van IPPC-installaties aan te zetten om de uitstoot van verontreinigde luchtemissies verder te verminderen. Om aan te tonen dat ze aan de richtlijn voldoen, moeten de gebruikers van IPPC-installaties emissiemeetapparatuur inzetten. Air Liquide levert kalibratiegassen – indien nodig geaccrediteerd –, zuivere gassen, alsook specifieke materialen en diensten waarmee nauwkeurige en betrouwbare meetresultaten verkregen worden.

De huidige richtlijn voor industriële emissies richt zich op alle vervuilende installaties. Aanvankelijk focuste de richtlijn zich op grote verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer. Hieronder vallen afvalverbrandingsinstallaties, metaalfabrieken (staal, aluminium en ijzer), raffinaderijen, petrochemische plants, glas-, cement- en papierfabrieken, enzovoort. Sinds 2015 legt de richtlijn inzake industriële emissies 2015/2139 ook limieten op voor middelgrote verbrandingsinstallaties, met een nominaal thermisch ingangsvermogen tussen de 1 en de 50 MW.

MCP's & veeteeltbedrijven

"Het is natuurlijk niet onverwacht dat de EU geleidelijk een strenger standpunt inneemt omtrent luchtverontreiniging", legt Jack De Jong, Research & Analysis Offer Deployer bij Air Liquide, uit. "Daarom zullen ook gebruikers van middelgrote verbrandingsinstallaties hun vervuilende luchtemissies moeten meten (nieuwe plants moeten dat al doen sinds december 2018, bestaande plants moeten zich voor 1 januari 2024 registreren, nvdr)”. 

“Ondertussen wordt de huidige richtlijn herbekeken door de EU. Die herziening komt er om de luchtemissies verder terug te dringen, zodat de ‘zero pollution ambition’ tegen 2050 kan worden gehaald. De herziening is specifiek gericht op de grootste industriële installaties en op veeteeltbedrijven."

Emissiemonitoring EN 14181

"De RIE vereist dat alle vervuilers hun emissies nauwkeurig opmeten. Hiervoor hebben ze geschikte emissiecontrolesystemen nodig die moeten voldoen aan de EN 14181 kwaliteitsborgingsnorm. Air Liquide heeft een assortiment kalibratiegassen en zuivere gassen, waarmee de gebruiker optimale en betrouwbare resultaten uit deze monitoringsystemen kan halen."

"We zorgen er uiteraard voor dat de gassen voldoen aan de vereiste nauwkeurigheid. Zo blijven de onzekerheidsniveaus ruim binnen de EU-specificaties. Voor metingen met kwaliteitsborgingsniveau 1 (QAL1) en -3 (QAL3) bieden we niet-geaccrediteerde mengsels met een analytische nauwkeurigheid van ± 2%, terwijl we voor metingen met kwaliteitsborgingsniveau 2 (QAL2) en voor jaarlijkse controlemetingen (AST) ISO 17025 geaccrediteerde mengsels ter beschikking stellen."

Samenwerking met metrologische instituten

Air Liquide werkt nauw samen met metrologische instituten, zoals VSL in Nederland en NPL in het Verenigd Koninkrijk. "We hebben verschillende onderzoeksprojecten lopen in nauwe samenwerking met deze instituten. In de meeste gevallen gaat het om stabiliteitsstudies van verschillende componenten. Dankzij deze onderzoeksprogramma's kunnen de kwaliteit en stabiliteit van de referentiematerialen verder worden geperfectioneerd. Hierdoor kunnen we ook de houdbaarheid van mengsels garanderen, wat zorgt voor meer gemoedsrust voor onze klanten."

"Over gemoedsrust gesproken: korte en betrouwbare levertijden zijn essentieel in deze markt. Aangezien we een fabriek voor speciale gassen hebben in de Benelux, en een andere vlak over de grens in Duitsland waar we een groot aanbod aan geaccrediteerde mengsels beschikbaar hebben, kunnen we betrouwbare levertermijnen bieden."

Voor bepaalde emissiemetingen vereist de wetgeving het gebruik van geaccrediteerde kalibratiemengsels die onafhankelijk zijn geverifieerd door middel van een accreditatieproces. Deze gecertificeerde referentiematerialen voor de kalibratie en validatie van analytische systemen worden geproduceerd door Air Liquide onder ISO/IEC 17025 accreditatie en/of ISO/IEC 17034 accreditatie als producent van referentiematerialen.

Herleidbaarheid: wat het écht betekent

"In deze markt wordt de term herleidbaarheid vaak verkeerd gebruikt, wat kostbare consequenties kan hebben. Echte herleidbaarheid betekent dat de ISO17025-geaccrediteerde gassen traceerbaar moeten zijn naar referentiestandaarden die geproduceerd zijn door nationale metrologie-instituten. Er moet een controleerbare keten van directe metingen zijn die de waarde van het kalibratiegas terugvoert naar primaire standaard gasmengsels en uiteindelijk naar de SI-eenheden. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de claim op herleidbaarheid niet gerechtvaardigd."

Onze populairste meetgassen

"We hebben ons aanbod van ISO17025 geaccrediteerde kalibratiegassen uitgebreid, alsook ons gamma van niet-geaccrediteerde, herleidbare mengsels. Onze producten bieden zeer lage onzekerheden van ±1% met een breed concentratiebereik en een uitgebreide keuze aan componenten.”

"Onze ALPHAGAZ-1™ (99,999%) stikstof- en luchtgassen worden voornamelijk gebruikt voor nulcontroles. Zo’n nulcontrole wordt uitgevoerd met een gas dat niet de component bevat waarop zal worden geanalyseerd (vandaar de term ‘nul’).”

“Daarnaast bieden we ook ALPHAGAZ Mix™ kalibratiemengsels, die verkrijgbaar zijn in binaire vorm – dus met een verontreinigende stof en een balansgas – en in mengsels met meerdere componenten. We leveren ook de nodige toebehoren, zoals drukregelaars en debietmeters, alsook apparatuur voor centrale gasdistributiesystemen. Denk aan omschakelcentrales, panelen, hogedrukslangen, kranen, enzovoort.”

"Tot slot leveren we ook stikstofdioxide (NO2) in stikstof, met een onzekerheid van ±1% en een gecertificeerde NOx-waarde. Voor waterstofchloride (HCl), ammoniak (NH3) en waterstoffluoride (HF) bieden we gegarandeerde stabiliteit, wat een hele prestatie is gezien de aard van deze complexe mengsels."

Diensten

- 48 uur levertijdgarantie voor zuivere gassen en standaardmengsels (indien op voorraad)
- Analysecertificaten beschikbaar op de cilinder en in digitaal formaat
- Tools om klanten te informeren over gassen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken, zodat ze tijdig kunnen bijbestellen.
- Met behulp van de MyGas app kunnen mengsels of pure gassen – met of zonder accreditatie – eenvoudig worden nabesteld. 
- Wij bieden veiligheidstrainingen en kunnen ook zorgen voor het onderhoud van uw gashardware.

Het uitgebreide aanbod van Air Liquide helpt je om te gaan met de vereisten voor industriële emissiebewaking en om de doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te behalen op het gebied van lagere emissies, een lagere CO2-voetafdruk en een verbeterde energie-efficiëntie. 

"Het idee hierachter is dat klanten die moeten voldoen aan de RIE zich kunnen richten op hun kernactiviteiten, waarbij Air Liquide zich bezighoudt met de gassen en eventuele pijnpunten wegneemt", besluit Jack De Jong.

Meer informatie nodig? Neem contact op met...

CONTACTEER ONS