Metal Deposition

Overweeg je de implementatie van een materiaaldepositieproces onder gerichte energiestroom? Zoek je het beste gas om je tegen oxidatie en vocht te beschermen?

1- Productiviteit & Reproduceerbaarheid 
Dankzij een keuze aan gassen (argon, stikstof en helium) van hoge zuiverheid, en een krachtig distributiesysteem, zijn je processen geoptimaliseerd (stabiel en zonder drift). Zo kun je snelheid en rendement maximaliseren, terwijl het eindresultaat en de structuur van laag tot laag perfect blijven en de depositie-eigenschappen langs de hele kraal identiek. 


2-  Flexibiliteit en Betrouwbaarheid
Air Liquide past de wijze van gastoevoer aan de ontwikkeling van je activiteit aan, en past de middelen toe om een continue en zekere toevoer te verzekeren. In sommige gevallen kan Air Liquide voorstellen om je installaties uit te rusten met sensoren en analysers om je productie in de gaten te houden.


3- Veiligheid van gas
Air Liquide begeleidt je om de veiligheid van je installaties te verzekeren, en adviseert je over de toepassing van anoxiedetectie apparatuur, installatie-onderhoudsdiensten, en niet te vergeten opleiding in het gebruik van gassen.

4 -  Expertise
Air Liquide heeft de ervaring om je in elk stadium van je project bij te staan: van het bepalen van je specificaties en het ontwerp van het netwerk en de veiligheidsinstallaties, tot de hulp bij het opstarten van je produktieprocessen. Ons uitgebreide aanbod stelt je in staat te profiteren van innovatieve oplossingen over de hele waardeketen van metaal additieve produktie.

Onze gasoplossingen om de prestaties van uw Laser Metal Deposition (LMD) en Direct Metal Deposition (DMD) processen te optimaliseren

Met Air Liquide profiteer je van aan je fabricageproces aangepaste leveringsoplossingen, die gas, distributie-installatie en technische deskundigheid combineren.

Air Liquide Floxal Equipment

Je gastoevoer voor directe laserprocessen (LDM of DMD)

De meest gebruikte gassen zijn Argon (Ar), Stikstof (N2) en Helium (He). 
De hoge zuiverheid van deze gassen is vaak vereist vanwege de eisen van metaallaserprocessen. 

Air Liquide installations ad equipements

Je gasdistributie-installaties

Onze ervaren ingenieurs kunnen je installaties ontwerpen en bouwen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, om een perfecte betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en continuïteit van de toevoer te garanderen die de lasertechnologie voor metaalafzetting vereist.

Expert in charge of teaching

Onze technische expertise tot uw dienst

Onze deskundigen staan je bij in elk stadium van je project, tot en met de implementatie en het opstarten van je oplossing, of om je te adviseren als je proces verandert. 
Deze specialisten kunnen: 

  • Interveniëren op ad hoc of terugkerende basis om ervoor te zorgen dat je installaties op lange termijn optimaal functioneren.
  • Train je teams in gasveiligheid (veiligheidscontroles, gebruik en bediening, enz.) en in het onderhoud van je installatie.

Air Liquide levert gassen met de vereiste zuiverheid voor elke verschillende 3D drukmachine en procestoepassing.

FAMILIE POCEDE GAS MATERIALEN
Directe Energie
Afzetting
LMD, DMD(1) Argon
Stikstof
Helium
Staal & alle metalen materialen

Draadboog afzetting

WAAM (2) Reeks industriële lasgassen voor MIG, MAG en TIG processen Staal & alle metalen materialen
Selectief smelten
op een poederbed
door laser- of elektronenbundel
SLS (3) Argon
Stikstof
Kunststoffen
Andere
metaallegeringen
SLM (4)
of
DMLS
Titanium, aluminium, staal,
Chroom, Kobalt
EBM (5) Helium Alle metalen materialen
Bindmiddel Metaal
Technologieën
BJT (6) Sinteren van poeders onder 
Argon (+ laag % waterstof)
Stikstof 
Alle metalen materialen
Van de grote verscheidenheid aan procédés die in de industrie gebruikt worden, zijn de voornaamste
(1) Laser Metaal Afzetting, Directe Metaal Afzetting (Cladding)
(2) Draadboog Additieve Productie
(3) Selectief lasersinteren, of direct metaal-lasersinteren 
(4) Selectief lasersmelten  
(5) Elektronenstraal smelten
(6) Binder Jetting Technologie (Binder Metal of& Binder Metal Jetting)

Gassen tijdens het hele proces van additieve vervaardiging

Het belangrijkste gas dat voor de fabricage van metalen onderdelen gebruikt wordt is argon, maar afhankelijk van de materialen en processen kan ook stikstof of helium gebruikt worden. Deze gassen moeten natuurlijk onder gecontroleerde veiligheidsomstandigheden (b.v. gevaar voor anoxie) gebruikt worden, in een professionele omgeving.

Heb je vragen over additieve vervaardiging van onderdelen door lasergesmolten metaalafzetting? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur.