Impression 3D

Waarom additieve vervaardiging of 3D-printen gebruiken en hoe het in je productie te integreren?

Toevoegbare fabricage, die beschouwd wordt als een van de fundamentele elementen van de industrie van de toekomst, is een industriële oplossing die de fabricage van complexe metalen of plastic onderdelen mogelijk maakt, en waarmee een hoge mate van precisie en kwaliteit verkregen kan worden.

Of het nu is door afzetting van gesmolten draad, lasersmelting op een poederbed, of materiaalafzetting onder gerichte energiestroom, een grote verscheidenheid van industriële toepassingen vloeit voort uit het gebruik van additieve fabricagetechnologieën die de verschillende fabrikanten van 3D-printers aanbieden.

De voordelen van additieve vervaardiging

Additieve produktie is een nieuwe produktiewijze voor complex gevormde voorwerpen, die met de bestaande conventionele produktie-apparatuur en bijbehorende normen vaak niet te maken zijn.

Toevoegbare fabricage maakt ook mogelijk:  

  • de kosten van onderdelen verlagen door ze lichter te kunnen maken, en door de ontwerptijd te verkorten.
  • om een prototype of een kleine serie onderdelen voor industrieën te maken,  met lagere kosten, en minder industriële risico's. 
  • om de toevoeging van een nieuwe functie of een belangrijke aanpassing van voorwerpen te brengen.

Toepassingen ontwikkelen 

In het begin was additieve produktie alleen het voorrecht van grote groepen of bedrijven,  vooral in de luchtvaart en de medische sector, maar nu heeft 3D printen zich in de industrie kunnen democratiseren en verspreiden via verschillende systemen of nieuwe toepassingen. Het betreft nu de auto-industrie, de energie-industrie en de werktuigbouw, zozeer zelfs dat we kunnen voorspellen dat in de nabije toekomst 3D printen van invloed zal zijn op alle mogelijke produktie van onderdelen in onze industrie.

Wat zijn de voordelen van de stap naar additieve vervaardiging/d 3d printing?

Omschakelen van traditionele fabricageprocessen op additieve fabricagetechnologieën is een echte revolutie en heeft vele voordelen.
De verschillende  additieve fabricage of 3D druktechnieken maken het immers mogelijk complexere en technischer voorwerpen te ontwerpen , qua vormen en materialen. Ze maken productie mogelijk van snelle prototypes tot kleine series. Ze maken ook kostenbesparing mogelijk: kortere ontwerptijden, onderdelen uit één stuk en dus minder assemblages, lichtere materialen en structuren,...

Een vraag over additieve fabricage? Vul ons contactformulier in