Avfallshantering

Toepassing afvalverwijdering / afvalverbranding

Een manier om een verbrandingsproces efficiënter te maken is door zuivere zuurstof toe te voegen, wat de verbrandingstemperatuur verhoogt en tot een vollediger verbrandingsproces leidt. Dit vermindert de rookgasuitstoot en maakt het mogelijk de capaciteit van het proces te verhogen.

Voor thermische processen die een voortdurende aanpassing van de verbrandingslucht vereisen, vanwege de variërende calorische waarde van de brandstof, is gerichte zuurstoftoevoer een kosteneffectieve oplossing om de verbranding te optimaliseren en ondanks verhoogde produktie aan de emissie-eisen te voldoen. Air Liquide levert ook een reeks kalibratiegassen voor analyse-instrumenten om nauwkeurige analyseresultaten te garanderen.

Verbranding van gevaarlijk afval met zuurstof

waste plant

Zuurstof wordt bij industriële verbranding toegevoegd om hogere verbrandingstemperaturen te bereiken, minder onvolledige verbrandingsresten en/of schonere rookgassen. Vooral bij verbranding van gevaarlijk afval kan de vaak ongelijksoortige samenstelling van de brandstof de installatie overbelasten en tot overschrijding van de emissiegrenswaarden leiden. Een typisch voorbeeld is wanneer het afval in verpakkingen komt, bv. vaten. Zelfs bij naverbranding zijn er vaak onvolledig verbrande bestanddelen aanwezig, met als gevolg kortstondige emissies met hoge koolmonoxidewaarden. 

Samen met onze klanten heeft Air Liquide een efficiënte methode ontwikkeld om zuurstof toe te voegen, wat zowel een lagere koolmonoxide-uitstoot als een hogere algemene productiviteit oplevert.

Voordelen :

 • Verbeterd verbrandingsproces
 • Hogere procestemperaturen
 • Betere naverbranding van CO
 • Minder warmteverliezen
 • Minder rookgas
 • Snellere reacties
 • Hogere capaciteit van bestaande centrales
 • Grotere flexibiliteit voor de fabriek
 • Verminderd specifiek verbruik van steunbrandstof
 • Lagere specifieke installatiekosten
 • Aan lage emissie-eisen wordt voldaan
 • Lage investeringskosten
 • Beter rendement

Slibverbranding met zuurstof

modern avfallhantering

Het gebruik van zuurstof verhoogt de capaciteit van slibverbrandingsinstallaties en verhoogt tegelijk de efficiëntie. 
Om de productiecapaciteit van slibverbrandingsinstallaties aanzienlijk te verhogen, wordt zuurstof toegevoegd, rechtstreeks of gemengd in de verbrandingslucht. De individuele aanpassing van de zuurstoftechnologie aan de specifieke randvoorwaarden van elke installatie resulteert in zowel een hogere capaciteit als een beter rendement, omdat met verschillende stromings- en verbrandingsprocessen rekening kan worden gehouden:

 • De fluïdisatiesnelheid wordt niet ondermijnd
 • De bedtemperatuur wordt constant gehouden
 • Reactanten worden gelijkmatig gemengd
 • Gemakkelijk te controleren endotherme reacties

Voordelen:

 • Hogere efficiëntie/opheffing van knelpunten in bestaande installaties
 • Grotere flexibiliteit van de installatie
 • Verminderd specifiek verbruik van steunbrandstof
 • Lagere specifieke vaste kosten
 • Voldoet aan de emissie-eisen of overtreft ze
 • Lage investeringskosten voor renovatie en nieuwbouw
 • Lage specifieke zuurstofkosten

Afval naar hernieuwbare energie

biogas från avfall

Air Liquide ontwikkelt vernieuwende technologieën die processen verbeteren waarbij afval gebruikt wordt om op een duurzame manier hernieuwbare energie en schonere brandstof op te wekken, zoals een reeks opwaarderingstechnologieën voor biogas, zoals membraantechnologie en diverse cryogene toepassingen.

Landbouw- en huishoudelijk afval wordt in biogasinstallaties gebruikt om een ruw biogas te produceren, dat opgewaardeerd moet worden als het als voertuiggas gebruikt wil worden. Dit betekent dat verschillende stoffen zoals water, kooldioxide en waterstofsulfide gezuiverd worden.

Heb je vragen over de auto-industrie? Vul ons contactformulier in.