The Way We Work
Armelle Levieux

Onze manier van werken moet voldoen aan de eisen van vandaag maar ook die van morgen, terwijl we voortbouwen op onze waarde en normen. We moeten zowel individueel als collectief bijleren en ons verder ontwikkelen, waarbij we de feedbackcultuur bevorderen.

 

Armelle Levieux
Directeur Personeelszaken Groep

BeActEngage

Onze manier van werken bij Air Liquide, BeActEngage, helpt ons uitdagingen te overwinnen en nieuwe kansen te grijpen in een voortdurend veranderende wereld. Dit principe motiveert ons om onze waarde en normen na te leven, op een succesvolle manier te gaan samenwerken en een boeiende werkomgeving te creëren voor iedereen.

Be Act Engage

Be: Onze waarden & normen naleven 

Be gaat over het naleven van onze waarden & normen dankzij het bijdragen van elk individu om van Air Liquide een veilige werkplek te maken. Alsook het inzetten van jouw talenten om onze prestaties te verbeteren op lange termijn. 

Veiligheid, ethiek en prestaties door het floreren van talenten zijn altijd de basis van ons succes geweest en zullen dat ook blijven.

Act: Handelen voor ons succes

Act, handelen voor ons succes is gebaseerd op drie principes: resultaten leveren, ondersteuning bieden en aanpassen van gedrag.

Leveren van resultaten op korte en middellange termijn door proactief te gedragen en verantwoording af te leggen voor acties.

Ondersteuning bieden voor cliënten, patiënten en collega's houdt in dat  een respectvolle werkomgeving centraal staat en wordt bevorderd.

Aanpassen van gedrag betekent dat je bewust bent van veranderingen in je omgeving, je vermogen ontwikkelt om je daaraan aan te passen en een aanpak van voortdurende verbetering bevordert.

Engage: een boeiende omgeving creëren

Engage, het creëren van een boeiende omgeving als manager:

 • Zin geven aan het werk dat mensen verrichten, door het waarom te delen
 • Vertrouwen op te bouwen en vertrouwen te winnen
 • Mensen te ontwikkelen door een ondersteunende leeromgeving te bieden en ervaringen te delen

MyVoice

My Voice

Als onderdeel van de feedbackcultuur bij Air Liquide, hechten we veel belang aan de mening van onze medewerkers. Dit beproeven we door een jaarlijkse enquête uit te voeren onder de naam MyVoice. 

Via deze enquête krijgen we inzicht in waar we moeten verbeteren als organisatie door te luisteren naar de stem van onze werknemers. Dankzij deze enquête,  bevorderen we de betrokkenheid van onze werknemers waarna initiatieven gelanceerd worden voor verbetering in alle niveaus van de organisatie.

Inclusie & Diversiteit

Diversiteit is de kern van de activiteiten van Air Liquide. Onze oplossingen dienen een grote verscheidenheid aan klanten in uiteenlopende sectoren als luchtvaart, gezondheid, thuis, voeding en elektronica. Om toonaangevend te zijn in onze industrie moeten we de diversiteit van onze klanten en patiënten weerspiegelen.

Als voorzitter van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen (ERT) heeft Benoît Potier samen met 50 andere ERT CEO's de #EmbraceDifference belofte ondertekend, en zet hij zich in om een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van elke werknemer.

Benoit Potier

 

Dankzij inclusiviteit in onze organisatie, zijn we in staat om verder te bouwen op onze verschillen en op die manier helpen duurzame en innovatieve oplossingen te bedenken voor de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag de dag.


Benoît Potier
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Air Liquide

 

 

Onze drie pijlers

Als onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Groep zetten wij ons in om iedereen gelijke kansen te bieden en een diverse werkplek te bieden, waar de achtergrond en het profiel van elk individu (nationaliteit, geslacht, opleidingsniveau...) een bron is van dynamiek, creativiteit en prestaties.

 • De doelstellingen van alle entiteiten bewaken

 • Vooroordelen verminderen en HR-processen verbeteren

 • Een cultuur van inclusie bevorderen

 • 150 verschillende nationaliteiten binnen de Groep

 • 35% vrouwelijke werknemers tegen 2025 (doelstelling van de Groep)

 • 97/100 gendergelijkheid index van Air Liquide S.A. in 2022

Stabiel ten opzichte van de twee voorgaande jaren (97/100 in 2021 en 99/100 in 2020). De index is als volgt uitgesplitst:

 • De loonkloof tussen mannen en vrouwen: 37/40
 • Het verschil in de verdeling van individuele verhogingen tussen vrouwen en mannen: 20/20
 • Het verschil in de verdeling van promoties tussen vrouwen en mannen: 15/15
 • Het aantal werknemers dat een verhoging kreeg na terugkeer van zwangerschapsverlof: 15/15
 • Pariteit tussen de 10 hoogste verdieners: 10/10

Het resultaat van de index is het resultaat van een constant loonbeleid. Het stimuleert ons om ons beleid van gelijke beloning voort te zetten en uit te breiden. Het loonbeleid van Air Liquide is gebaseerd op drie criteria: prestaties, verantwoordelijkheden in de beklede functie en externe beloning (in vergelijking met gelijkaardige markten). 

Vertegenwoordiging van mannen en vrouwen als leidinggevenden en leden van het bestuursorgaan

In het kader van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling heeft Air Liquide de ambitie om een vertrouwelijke omgeving te creëren voor haar medewerkers en zich dagelijks in te zetten voor hen.

Als onderdeel van deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling is dat Air Liquide een ambitieus plan voor genderdiversiteit nastreeft dat erop gericht is om tegen 2025 in de hele Groep 25% vrouwen op de hoogste verantwoordelijkheidsniveaus (senior management) te hebben.

Air Liquide S.A. levert een sterke bijdrage aan deze ambitie, met 21,5% vrouwen en 78,5% mannen onder haar senior managers in 2022. De directie van het bedrijf bestaat uit 28,6% vrouwen en 71,4% mannen.

Betrokkenheid van werknemers verhogen door lokale initiatieven

Wij bieden al onze medewerkers de mogelijkheid om tijd te besteden aan een project of missie die de duurzaamheidsdoelstellingen van de Groep ondersteunt.

Ons doel is om onze werknemers aan te moedigen om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten in plaatselijke gemeenschappen. Het 'Read My Mind' programma is daar een voorbeeld van:

Charlotte Howe van Air Liquide UK legt uit: "Eind 2017 hebben we het programma 'Read My Mind' gelanceerd. Het programma is bedoeld om onze werknemers en lokale gemeenschappen bewuster te maken van geestelijke gezondheidsproblemen, maar ook om het stigma rond het onderwerp weg te nemen. We hebben al onze medewerkers aangemoedigd om vrijwilligerswerk te doen en ambassadeurs te worden om collega's te ondersteunen die mogelijk last hebben van psychische problemen. We hebben momenteel 33 getrainde ambassadeurs in onze vestigingen in de Midlands. We organiseren een aantal activiteiten tijdens onze bewustzijnswerk over geestelijke gezondheid."

Onze onderscheidingen

 • Brazilië

  Diversiteitslabel van de overheid van São Paulo in 2022
 • Verenigde Staten

  100 % op de Corporate Equality Index voor Humane Rechten Campagne Foundation & Best places to work for LGBTQ+ Equality in 2022
 • Brazilië

  Great Place to Work certificaat behaald voor de periodes 2019-2020 en 2020-2021
 • China

  Universum Top 100 meest aantrekkelijke werkgevers volgens studenten techniek & IT, Top 3 in de chemische industrie
 • Verenigde Staten

  HIRE Vets Medallion Award 2021 voor ons werk bij het werven van militaire veteranen
AGIR pour un avenir durable