Lab voor Medicinale Chemie KU Leuven kiest AlphaGaz

15/10/2018

Medicinal-Chemistry-Lab

Luc Baudemprez is lab technieker in het laboratorium voor Medicinale Chemie van het departement farmaceutische wetenschappen van de KU Leuven.


Het lab telt een 50-tal medewerkers, waaronder PhD-researchers en postdocs die er nieuwe medicijnen ontwikkelen. Daarnaast is er ook een aantal medewerkers aan de slag om bijkomende projecten voor derden – voornamelijk bedrijven uit de farmaceutische sector – uit te werken.

Alphagaz-KUL-user-Belgium

Samen met nog twee andere lab techniekers is Luc verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van het lab. “Eén van mijn belangrijkste taken bestaat uit het onderhoud en de kalibratie van de NMR-machine (Nucleaire Magnetische Resonantie). Dat apparaat speelt een belangrijke rol in het lab, aangezien het chemische structuren op een betrouwbare en heldere manier in kaart brengt. Want vooraleer we iets publiceren, willen we natuurlijk zeker weten dat de praktijk volledig in overeenstemming is met de theorie.”

Waarom AlphaGaz?

“Natuurlijk gebruiken we ook flink wat gassen –vooral stikstof, argon, helium en waterstof– in het lab. Wat de cilindergassen betreft, hebben we gekozen voor het AlphaGaz gamma van Air Liquide, en dat om meerdere redenen. Zo is het zuiverheidsgehalte van de gassen boven elke twijfel verheven en is de kwaliteit tussen de cilinders onderling bijzonder consistent. Vanzelfsprekend zijn deze beide zaken van cruciaal belang als je betrouwbare testresultaten wil kunnen voorleggen. Om de veiligheid te maximaliseren worden de gascilinders in speciale veiligheidskasten geplaatst die uitgerust zijn met een separaat afzuigsysteem.”

Smartop voor extra veiligheid en gebruiksgemak

“Maar ook het Smartop systeem –dat bovenop de AlphaGaz cilinders zit, nvdr– heeft veel succes. Vroeger kwam het weleens voor dat onze mensen niet wisten of de gascilinder open of dicht was, maar sinds we de AlphaGaz cilinders met Smartop gebruiken is dat niet langer een probleem. Zelfs vanop enige afstand is voortaan duidelijk te zien of de cilinder al dan niet gesloten is. Daarbij kan de cilinder ook met één beweging van de hendel snel afgesloten worden, indien nodig. Een ander pluspunt is dat er een klein metertje op de cilinder zit, waarop je eenvoudig kan aflezen hoeveel gas er nog aanwezig is. Zo kom je alleszins niet voor verrassingen te staan.”

“Naast de gascilinders gebruiken we ook Air Liquide gastanks voor stikstof en CO2. Tot op vandaag voldoen die prima, maar het is de verwachting dat we in de nabije toekomst zullen investeren in meer en grotere tanks. Naast zuiverheid en kwaliteit zijn ook de leveringssnelheid en -stiptheid van groot belang voor ons. En de prijs, natuurlijk. Gelukkig weet Air Liquide ook op die vlakken onze verwachtingen ruimschoots in te vullen.”

CONTACTEER ONS