“Laboranten maximaal ontzorgen, dat is onze missie”

20/04/2020

Aanbod-voor-labs-banner-772-512-

Air Liquide’s R&A-afdeling biedt ‘one-stop shop’ voor laboratoria


Laboratoria functioneren in meerdere opzichten heel anders dan bedrijven. En dat geldt zowel voor onderzoekslaboratoria als voor commerciële labs. Tenminste, dat is de mening van Kim Vissers, R&A key accountmanager bij Air Liquide.

“Het is inderdaad zo dat laboratoria hun eigen prioriteiten hebben en dat ze onder meer op vlak van service andere verwachtingen en wensen hebben dan de traditionele Air Liquide klanten”, verduidelijkt Kim Vissers.  

Daarom houdt Air Liquide’s R&A-afdeling (Research & Analysis) zich specifiek bezig met het servicen van R&D centra, universiteiten en commerciële laboratoria. “Vanzelfsprekend levert de R&A-afdeling alle benodigde pure gassen en gasmengsels (zie verderop) voor laboratoria, maar we onderscheiden ons vooral door ons unieke serviceprogramma. Laboranten maximaal ontzorgen, dat is onze missie.”

Servicecontracten

Afhankelijk van de wensen van de klant kan gekozen worden uit meerdere servicecontracten:

  • Servigas 1: Een onderhoudscontract waarbij Air Liquide instaat voor het preventief onderhoud van de installaties.
  • Servigas 2: Dit contract combineert het preventief onderhoud van de installaties met curatief onderhoud.
  • Servigas 3: Deze contractformule onderscheidt zich van de voorgaande doordat de klant niet hoeft te investeren in apparatuur. Air Liquide zorgt voor de investering en staat in voor preventief en curatief onderhoud.
  • Servigas 4: Een uitgebreidere variant van Servigas 3, waarbij ook de huur van de gascilinders inbegrepen is. Deze kunnen op verzoek worden aan- en afgekoppeld door een speciaal opgeleide Air Liquide chauffeur.
  • Local Customer Support (LCS): Het meest uitgebreide servicecontract voor laboratoria, waarbij de klant in alle opzichten ontzorgd wordt. Ook in dit geval hoeft de klant niet te investeren in apparatuur. Air Liquide stuurt wekelijks een gespecialiseerd technieker langs om de werking en veiligheid van de installatie te controleren. Bovendien komt een chauffeur tot drie keer per week langs om eventuele lege cilinders te vervangen.

AutoSupply & myGAS

AutoSupply – een service voor alle Air Liquide klanten die cilindergassen afnemen en die over een Air Liquide installatie beschikken – staat voor een geavanceerd telemetriesysteem dat de inhoud van gascilinders monitort en doorgeeft aan de Air Liquide centrale. Zo kunnen de leveringen – waarbij lege cilinders worden vervangen door nieuwe, volle exemplaren –tijdig worden ingepland.

Een andere onderscheidende service voor Air Liquide klanten is het myGAS digitale klantenportaal. myGAS is een gebruiksvriendelijke online tool die uitgebreide mogelijkheden biedt om gasorders, leveringen en facturen te beheren.

 

Bijkomende services

“Het R&A-team voorziet ook in veiligheidstrainingen en audits rond veiligheid”, vervolgt Kim Vissers. “Sowieso bevelen wij al onze klanten aan om onze white paper rond veiligheid in het lab door te nemen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als een training op maat, maar het is al een goed begin”. 

Nog met betrekking tot veiligheid biedt Air Liquide systemen aan voor gasdetectie met bijbehorende onderhoudscontracten. Het gaat voornamelijk om CO2, waterstof en zuurstof, maar er zijn ook detectiesystemen voor andere gassen beschikbaar. 

Het concept is vergelijkbaar met dat van de Servigas contracten. De gasdetectiesystemen – deze bestaan uit één of meerdere detectoren en een systeem om het alarm te genereren – kunnen door de klant worden aangekocht, maar Air Liquide verhuurt ze ook. In beide gevallen kan er een onderhoudscontract worden afgesloten voor preventief en curatief onderhoud. De sensoren moeten alleszins regelmatig gekalibreerd en vervangen worden, omdat anders de veiligheid in het gedrang komt.

Installaties & gassen

“Vanzelfsprekend leveren we ook kleine materialen voor laboratoria, zoals ontspanners voor gascilinders. Maar we zijn vooral bekend om onze complete gasinstallaties”, stelt Kim Vissers. “Dat kan gaan van een enkele module met wat leidingwerk en een ontspanner, tot uitgebreide gasinstallaties voor het volledige laboratorium.”

Wat de gassen betreft maken we een onderscheid tussen pure gassen en gasmengsels. De pure gassen zijn beschikbaar in twee zuiverheidsniveau’s, genaamd Alphagaz 1 en Alphagaz 2. Alphagaz 1 is geschikt voor analyses van % tot ppm, terwijl Alphagaz 2 een nog hogere
nauwkeurigheid biedt – van ppm tot ppb – voor de meest kritische toepassingen.

“Daarnaast leveren we alle mogelijke gasmengsels voor laboratoria. Indien nodig maken we deze ook op maat. Dankzij e-Mixture – een krachtige online tool – kan een laborant de benodigde gegevens doorgeven, zodat hij zeker is dat het mengsel aan de juiste specificaties voldoet. Tot slot leveren we ook isotopen en chemicaliën in gasvorm, en gassen en materialen voor specifieke elektronica-toepassingen.”

Cryogene gassen en aanverwante diensten

“Laboratoria maken veelvuldig gebruik van onze CryoExpress dienst. Deze houdt in dat we de cryogene vaatjes en rangers in laboratoria – met stikstof of argon – aanvullen op vraag van de klant. Hetzelfde principe als wat we bij de tanks doen, maar dan op kleinere schaal.”

Klanten die grotere hoeveelheden cryogene gassen gebruiken, kiezen eerder voor een tank die buiten het lab wordt opgesteld en waarbij het gas via leidingwerk naar binnen wordt geleid. De tanks kunnen worden uitgerust met een telemetriesysteem waarmee de inhoud van de tank (niveau en druk) vanop afstand kan worden gemonitord. Op die manier kan de gasvoorraad gegarandeerd worden, zonder dat het lab zelf nog bestellingen hoeft te plaatsen.

In het geval er zich een defect zou voordoen wordt dat via hetzelfde telemetriesysteem doorgegeven aan de centrale van Air Liquide. Er wordt dan een technieker langs gestuurd om het probleem op te lossen. Daarnaast is er ook een telefoonnummer beschikbaar waarmee een aantal techniekers van wacht 24/7 kan opgeroepen worden in geval er een dringende ingreep nodig zou zijn. Tot slot beschikt Air Liquide over de nodige apparatuur en expertise om stalen cryogeen te bewaren en te transporteren.

Leveringsmogelijkheden

Gassen kunnen naar keuze worden geleverd in cilinders, cilinderkaders, cryogene vaatjes of tanks. Bovendien kunnen laboratoria bepaalde gassen – lucht, stikstof en waterstof – ook zelf maken met behulp van generatoren. Een bijkomend voordeel is dat er geen milieuvergunning voor vereist is. Air Liquide voorziet in een huurformule voor dergelijke generatoren en zorgt ook voor onderhoud en eventuele herstellingen.

“Wij hebben een belangrijk marktaandeel weten te veroveren in België, onder meer omdat we een bijzonder breed servicepakket aanbieden en omdat de labs veel tijd besparen dankzij ons ‘one-stop shop’ concept. Daar komt bij dat we een grote leveringszekerheid kunnen bieden. En tenslotte hebben we natuurlijk heel wat expertise beschikbaar”, besluit Kim Vissers.

air-liquide-ebook-security-banner-NL_3

 

CONTACTEER ONS