Veilig werken met gassen in het lab

21/10/2019

working-safely-with-gases

Ontdek en download onze white paper


Veiligheid en gezondheid blijven behoren tot de topprioriteiten van Air Liquide. In dat verband stelt de groep een nieuwe white paper voor omtrent veiligheid in het lab. Het document kan hier worden gedownload.

“Laboratoria maken volop gebruik van gassen, en dus is het belangrijk dat de laboranten zich goed bewust zijn van de risico’s en dat ze de juiste veiligheidsmaatregelen in acht nemen”, verduidelijkt Stefan Suys, Product Manager Equipment & Installations Benelux.

“We hebben ernaar gestreefd om de informatie in de white paper op een toegankelijke manier te presenteren, waarbij we veelvuldig gebruik gemaakt hebben van verhelderende illustraties.”

Hieronder alvast een voorpublicatie uit de white paper:

Risico’s met betrekking tot samengeperste gassen

Inside-text

Samengeperste gassen – opgeslagen in cilinders of in cilinderbundels – hebben bepaalde eigenschappen die risico’s met zich meebrengen, voornamelijk omdat ze onder hoge druk worden opgeslagen. Wanneer er zich een lek voordoet, is er vaak geen visuele- of geurdetectie mogelijk. Samengeperste gassen kunnen worden opgeslagen als gas, of als vloeibaar gas onder druk (bv. koolstofdioxide).

De regels en voorschriften met betrekking tot het veilig omgaan met samengeperste gassen zijn voornamelijk gericht op het voorkomen van gaslekken, evenals een goede beheersing van druk en stroming.

Het is alleszins van groot belang dat de gebruiker zich bewust is van de gevaarlijke eigenschappen (zoals brandbaarheid, toxiciteit, chemische activiteiten en corrosieve effecten) van het gas dat hij wil gebruiken.

Vooraf dient de gebruiker het veiligheidsinformatieblad (MSDS) door te lezen. Deze kunnen gratis worden gedownload op de Air Liquide website.

Afhankelijk van hoe en voor welk doel het gas zal gebruikt worden, kan het ene risico zwaarder doorwegen dan het andere. Zo is de brandbaarheid van koolstofmonoxide het belangrijkste gevaar in de nabijheid van een open vlam. Maar wanneer koolstofmonoxide als reactant wordt ingezet, zit het grootste gevaar in de toxiciteit van het gas, met name in geval van een lek.

Best Practices

Hieronder enkele best practices voor het hanteren, opslaan en gebruiken van samengeperste gassen:

1-Cilinders zijn niet vastgezet.
Zorg dat cilinders niet kunnen omvallen, bijvoorbeeld door ze vast te maken met een ketting.

2-Niet-compatibele gassen (zoals waterstof en zuurstof) worden samen gestockeerd.
Hou de minimale afstanden aan – deze worden meestal opgelegd door de lokale autoriteiten – wanneer gassen met verschillende eigenschappen worden gestockeerd.

3-Cilinderkraan blijft geopend wanneer de cilinder niet in gebruik is.
Het volstaat niet om enkel het reduceerventiel af te sluiten, de cilinderkraan dient eveneens te worden dichtgedraaid.

4-Gebruik samengeperste gassen enkel in goed geventileerde ruimtes. Bijkomend wordt aanbevolen om een geschikte cilinderkast te gebruiken bij het gebruiken van toxische, brandbare of corrosieve gassen. Beperk de gasvoorraden in het laboratorium zoveel mogelijk.

5-Gebruik de gepaste beschermmiddelen bij het manipuleren van cilinders, zoals een veiligheidsbril, handschoenen en veiligheidsschoenen. Laboranten die omgaan met samengeperste gassen moeten zich vertrouwd maken met het juiste gebruik en met de beperkingen van de verschillende maskers en ademhalingshulpmiddelen die beschikbaar zijn.

6-Oogdouches, veiligheidsdouches en gasmaskers moeten beschikbaar zijn voor iedereen die met toxische of corrosieve gassen werkt.

7-Gebruik steeds de correcte apparatuur (ontspanners, slangen, kranen, enz.) en zorg dat deze in goede staat verkeert.

Contacteer ons als je graag vrijblijvend persoonlijk advies wil om de veiligheid in je lab te verbeteren.

CONTACTEER ONS