Bodycot - Fabrication additive - Post traitement

De rol van atmosferen bij behandelingen na additieve vervaardiging

 

Optimalisering van de kwaliteit van de eindstukken

In wezen leidt additieve produktie tot aanzienlijke spanningen in het eindprodukt. Een inerte stikstof of argon atmosfeer is vaak nodig tijdens het spanningsvrij maken om de mechanische eigenschappen veilig te stellen door oxidatie van het oppervlak te voorkomen.

 

Garantie voor de reproduceerbaarheid van de behandelingen

De homogeniteit van de warmtebehandelingen is de sleutel tot de beste reproduceerbaarheid van de serieproductie. Homogeniteit van de atmosfeer is dus essentieel.

 

Veiligheid

Afhankelijk van de warmtebehandeling kunnen de atmosferen in kwestie bijvoorbeeld waterstof, koolwaterstoffen of methanol voor carboneren bevatten. Strikte naleving van de huidige veiligheidsvoorschriften is essentieel.

Air Liquide aanbieding

Gassen spelen een belangrijke rol in de verschillende warmtebehandelingsprocessen. Door haar expertise ondersteunt Air Liquide je bij de uitvoering ervan.

Poudre métallique en fabrication additive

Afstoffen van het poeder en verwijderen van de steunen

In het geval van poederbed smelten is stofverwijdering essentieel: mechanisch, pneumatisch, of vloeibaar/chemisch. Dit kan handmatig of automatisch gebeuren om de arbeidskosten te verminderen. Het verwijderen van de fabricagesteunen is de volgende stap in het produktieproces.

Expert in charge of teaching

Air Liquide expertise in warmtebehandeling

Tenslotte elimineert de warmtebehandeling van metalen onderdelen de restspanningen die tijdens het fabricageproces in het materiaal ontstaan en garandeert de vereiste kwaliteit in termen van mechanische eigenschappen.
De meestal gekozen oplossing bestaat erin warmtebehandelingsapparatuur, zoals spanningsverhogingsovens, in de werkplaatsen voor additieve produktie te installeren. Dit verbetert de organisatie en het beheer van de stromen, wat de productiviteit, de kosten en de doorlooptijden optimaliseert.

Voor gevoelige legeringen wordt deze warmtebehandelingsstap vaak uitgevoerd in een inerte atmosfeer met een neutraal gas zoals stikstof of argon. De warmtebehandelingsdeskundigen van Air Liquide staan ook ter beschikking om je te helpen bij het bepalen van de cyclustijden en de temperaturen die op de lading moeten worden toegepast.

Bodycot - Fabrication additive - Post traitement

Warmtebehandeling van je onderdelen

Om de uiteindelijke mechanische eigenschappen te verkrijgen, zijn soms extra thermochemische behandelingen nodig: zo kan door harden of nitreren de hardheid verhoogd worden. Deze verschillende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd door in warmtebehandeling gespecialiseerde dienstverleners.
Ook hier is de hoofdrol weggelegd voor de gasvormige atmosfeer: het aanbod van Air Liquide Nexelia op het gebied van warmtebehandeling komt tegemoet aan al je behoeften.

rond

Heet isostatisch persen van je onderdelen

Tenslotte kan het voor de meest veeleisende metalen onderdelen belangrijk zijn de compactheid te maximaliseren. Dit is het doel van Heet Isostatisch Persen (HIP). De - soms zelfs grote - onderdelen worden in een behuizing ondergebracht en blootgesteld aan zeer hoge druk (tot enkele duizenden bar), bij hoge temperatuur (enkele honderden graden).
Er wordt vooral argon gebruikt en dat speelt hier nog steeds een cruciale rol. Hoewel zuiverheid belangrijk is om oxidatie te voorkomen, vraagt de toepassing onder gegeven temperatuur- en drukomstandigheden bijzondere aandacht.

Meer informatie over onze activiteiten vind je op onze website. We bieden ook opleiding in veiligheid en omgaan met gas.

De meest gebruikte gassen bij nabehandeling

Opsluiting Cementering Nitreren  HIP 


N2 ou Ar

Stikstof ou Argon

N2+H2/CO (methanol)

Waterstof of koolmonoxide
NH3

Ammoniak
Ar (N2)

Argon ou Stikstof

Heb je vragen over behandelingen na additieve vervaardiging? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur.