De voordelen van een diverse werkomgeving

20/07/2020

Inclusion-Diversity

Actieplan voor diversiteit en integratie


Een team van acht Air Liquide collega’s – afkomstig uit Nederland, België, het VK en de Scandinavische landen – kreeg de opdracht om uit te zoeken hoe diversiteit en integratie kunnen worden geoptimaliseerd in de teams van Air Liquide in de NWE-cluster (Noordwest-Europa). Als gevolg daarvan werden een aantal nieuwe en inspirerende initiatieven gelanceerd…

“Diversiteit en integratie zijn bijzonder brede onderwerpen, en dus moesten we eerst een aantal focuspunten kiezen”, verduidelijkt Rana Nasrallah, één van de teamleden uit België. “Op basis van onze eigen research, en ook rekening houdend met de resultaten van een intern onderzoek onder Air Liquide NWE-medewerkers, hebben we besloten om ons te concentreren op genderdiversiteit en op de integratie tussen generaties onderling. We kregen een jaar de tijd om een actieplan op te stellen dat bedoeld is om het lopende werk van onze human resource-teams te ondersteunen.”

Intern onderzoek toonde aan dat de NWE-regio van Air Liquide ongeveer 22,5% vrouwen in dienst heeft (cijfers uit 2018-2019), terwijl de KPI van de groep – editie 2020 – streeft naar ten minste 30% vrouwelijke werknemers. Verder bleek uit een enquête dat Air Liquide NWE-medewerkers in de leeftijdscategorie 45-65 jaar lager scoorden op vlak van integratie (met name het gevoel dat hun perspectief gewaardeerd wordt) in vergelijking met andere leeftijdscategorieën. Redenen genoeg voor het Diversiteit en Integratie team om een pilot te ontwikkelen voor die twee focusgroepen.

Iedereen wint

Vanuit een ethisch oogpunt is het belangrijk om rekening te houden met de diversiteit van het personeelsbestand in een bedrijf. Bovendien is dit ook in het belang van het bedrijf zelf. "Eenvoudig gezegd: hoe meer divers een groep mensen is, hoe diverser hun ideeën en oplossingen voor een bepaalde probleemstelling zullen zijn", verduidelijkt Rana.

“Stel je een groep mensen voor van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd en culturele achtergrond die allen ook dezelfde opleiding hebben gevolgd. Als deze groep mensen een probleem moet oplossen, is de kans groot dat de oplossingen die ze bedenken redelijk op elkaar zullen lijken. Aan de andere kant, als de groep bestaat uit mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën en met andere culturele achtergronden, zullen ze waarschijnlijk meer diverse oplossingen naar voor brengen.”

“Een ander belangrijk punt is kennisoverdracht. We moeten ervoor zorgen dat de kennis en ervaring die binnen het bedrijf worden opgebouwd worden uitgewisseld tussen de verschillende generaties onderling.”

Van diversiteit naar integratie

“Diversiteit gaat over het in dienst nemen van mensen met verschillende demografische kenmerken – zoals leeftijd, geslacht en culturele achtergrond –, terwijl integratie erom gaat dat mensen zich relaxed voelen in een team en dat ze vrijuit kunnen spreken en ook gehoord worden”, stelt Judith Leiter, een lid van het Diversiteit en Integratie team uit Nederland. “Het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze dezelfde kansen krijgen als hun collega's”.

Onderzoek toont aan dat mensen over het algemeen beter presteren als ze zich betrokken voelen bij het bedrijf en er zich een volwaardig onderdeel van voelen. Bovendien is een bedrijf met een divers personeelsbestand aantrekkelijker als werkgever, waardoor het gemakkelijker wordt om nieuwe mensen aan te werven.

Nieuwe initiatieven

Het team heeft verschillende initiatieven ontwikkeld om de integratie tussen de verschillende generaties te verbeteren, zoals een buddysysteem voor nieuwe medewerkers, ideeën rond de carrièreplanning van senioren, enzoverder.

Om de genderdiversiteit te verbeteren stelde het team onder meer voor om vacatures voortaan mee door vrouwelijke medewerkers te laten opstellen. Zo worden ook elementen die specifiek aantrekkelijk zijn voor vrouwen in de advertenties opgenomen. Een ander waardevol initiatief is een programma om te investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen voor vrouwen. Dit om ervoor te zorgen dat elke vrouw die een Air Liquide site bezoekt er veiligheidsuitrusting aantreft die haar past.

In elk land van de cluster zullen ambassadeurs voor diversiteit en integratie worden aangesteld. Die moeten ervoor zorgen dat de verschillende initiatieven van het diversiteit en integratie proefprogramma breder over de cluster worden verspreid.

Interesse om bij Air Liquide te werken? Bekijk hier onze vacatures.

CONTACTEER ONS