hytrucks 2

Wat is HyTrucks?

  • De EU-regelgeving voor zwaar wegvervoer vereist eenreductie van 15% CO2-emissies tegen 2025 en zelfs 30% tegen 2030. Desondanks blijven de CO2-emissies van zwaar transport tot nu toe moeilijk te verminderen. Dit komt doordat er steeds meer goederen over de weg worden vervoerd, terwijl oplossingen om de CO2-uitstoot van deze sector aanzienlijk te verlagen achterblijven
  • De missie van HyTrucks is om tegen 2025 1.000 waterstofvrachtwagens op de weg te hebben, alsook de benodigde waterstoftankstations in gebruik te hebben. Door een gecoördineerde marktbenadering onder leiding van een consortium zal dit het gebruik van schone zware voertuigen mogelijk maken tussen en binnen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Duisburg, maar ook in de corridors tussen die havens.
  • Wanneer HyTrucks volledig operationeel is, zal het project jaarlijks de uitstoot van 360.000 ton CO2, 53 ton NOx en bijna 2 ton fijnstof vermijden. Bovendien zal het dienen als een toonaangevend voorbeeld van de energietransitie en de implementatie van schone waterstof, dat in de nabije toekomst kan worden uitgebreid en gerepliceerd naar andere havens en havencorridors. Het project is geselecteerd voor EU-notificatie als IPCEI en verkreeg de subsidiestatus van Europese, federale overheden en van de Vlaamse overheid.
  • Vrachtwagens met een waterstof brandstofcel worden algemeen erkend als een efficiënte en beschikbare technologie voor emissievrije vrachtwagens. Waterstof kan gemakkelijk worden gedistribueerd en heeft een hoge energiedichtheid, waardoor de vrachtwagens een grote actieradius hebben en kunnen worden gebruikt voor intensieve transportbewegingen. Bovendien kunnen vrachtwagens op waterstof bijna even snel worden getankt als gewone dieselvrachtwagens.

Waarom HyTrucks belangrijk is voor de energietransitie

Pourquoi cela compte pour la transition énergétique
  • Transport is een van de meest CO2-intensieve sectoren, en dus is het belangrijk om deze sector aan te pakken in het kader van het streven van de EU om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Hernieuwbare en koolstofarme waterstof zal een cruciale rol spelen bij de energietransitie en de strijd tegen de klimaatopwarming. Waterstof is bijzonder geschikt voor zware voertuigen en helpt niet alleen om de broeikasgassen te verminderen, maar zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit en vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  • Het doel van het project is om waterstoftrucks commercieel levensvatbaar te maken voor transportbedrijven, die een emissievrije transportoplossing nodig hebben die voldoet aan hun korte- en langetermijnbehoeften op het gebied van bereik, laadvermogen, budget, veelzijdigheid, flexibiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Het goederenvervoer over de weg is klaar voor decarbonisatie, en alles is aanwezig om het hele ecosysteem op te schalen.
  • Het project impliceert de bouw van het hele ecosysteem in één keer: het lost het ‘kip of het ei’-dilemma op om geen brandstofceltruck te hebben zonder station en vice versa, en het zal schaalbaar zijn naar alle andere grote logistieke knooppunten.

Hoe dit grootschalige waterstofmobiliteitsproject gaat werken

Comment fonctionnera ce projet de mobilité hydrogène à grande échelle
  • Een innovatief, grootschalig project als HyTrucks kan alleen slagen als er voldoende sterke partners bij betrokken zijn. Verschillende partners die de hele toeleveringsketen vertegenwoordigen (vrachtwagenfabrikanten, transportbedrijven, toonaangevende leveranciers van brandstofcellen) hebben al ingestemd om zich bij dit ambitieuze consortium aan te sluiten. Samen zullen ze bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot van het wegvervoer, met waterstof als koolstofarm en duurzaam alternatief.
  • Om 1.000 vrachtwagens op waterstof op de weg te krijgen (waarvan, naar verwachting, 500 in het Rotterdamse havengebied), moet bijbehorende infrastructuur worden ontwikkeld, waaronder 25 waterstofstations met hoge capaciteit om Nederland, België en West-Duitsland te verbinden. De in het initiatief vertegenwoordigde bedrijven voeren gezamenlijk de haalbaarheidsstudie van deze hele waardeketen uit.
  • Het project heeft ook tot doel om de nodige elektrolysecapaciteit te voorzien om koolstofarme waterstof te kunnen produceren. Ofwel zal deze waterstof geproduceerd worden door een elektrolysator die gevoed wordt met hernieuwbare energie, of anders door middel van een stoomreformingsproces, waarbij de uitstoot van CO2 kan worden vermeden met behulp van Air Liquide’s Cryocap™ technologie.

Air Liquide kan je in elke fase van je project ondersteunen om een waterstoftankstation op te zetten: van ontwerp tot exploitatie, inclusief integratie, fabricage, inbedrijfstelling, training en onderhoud. De technologie van het HyTrucks-tankstation zal dezelfde ervaring mogelijk maken als die ven een klassiek tanksysteem en laat de vrachtwagenchauffeur waterstof tanken voor een bereik van 600 tot 800 km.

Vragen over het HyTrucks project of over wegvervoer op waterstof?

Vul aub het formulier in.