Een belangrijke stap voor de grootschalige productie van hernieuwbare waterstof

16/10/2023

clearing the path for large-scale renewable hydrogen production

Certificeringspilot vereenvoudigt praktische toepassing van Europese wetgeving

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft - in samenwerking met het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - een pilootproject opgezet voor de certificering van hernieuwbare waterstof. Ook de Air Liquide Groep werd, in het kader van ELYgator - haar grootschalig elektrolyserproject in Nederland -, uitgenodigd om deel te nemen.

Hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong

"Het punt is dat bedrijven die willen investeren in hernieuwbare waterstof tot voor kort geen zekerheid hadden of de geproduceerde waterstof al dan niet zou voldoen aan de RFNBO-definitie", legt Lio Van Meerbeeck, Energy Transition Manager bij Air Liquide, uit.

RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin) staat voor hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong. Deze definitie is opgenomen in de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie, die onder andere de definitie van hernieuwbare waterstof in in Europa bepaalt.

Praktische gids voor de productie van hernieuwbare waterstof

"Het doel van de certificeringspilot bestond eruit om te onderzoeken hoe de EU-wetgeving met betrekking tot hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong (RFNBO) - waarvan waterstof geproduceerd door elektrolyse op basis van hernieuwbare energiebronnen de belangrijkste exponent is - praktisch kan worden toegepast in een industriële omgeving."

"Daarom bracht de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland drie partijen samen: ontwikkelaars van certificeringsschema's (ISCC en REDcert), een externe auditor en de eigenaars van de meest mature RFNBO-productieprojecten in Nederland. Tot die laatste behoort ook ELYgator, één van Air Liquide's 200 MW duurzame waterstof elektrolyserprojecten in Nederland."

"Certificatieschema's zijn documenten die in detail uiteenzetten aan welke technische vereisten waterstofproductieprocessen moeten voldoen om comform te zijn met de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RHE). Ontwikkelaars van certificatieschema’s kunnen zo'n document indienen bij de Europese Commissie om te laten erkennen dat hun schema aan de wettelijke eisen voldoet. Zodra de schema’s zijn goedgekeurd, kunnen producenten overal waterstof maken die voldoet aan de eisen van de RFNBO.”

ELYgator

De deelname van Air Liquide aan het project draaide om ELYgator, een grootschalig (200 MW) elektrolyserproject voor de productie van hernieuwbare waterstof die in 2026-27 in bedrijf zal worden genomen in Terneuzen, Nederland.

"ELYgator is bijzonder om drie redenen", vervolgt Lio. "Om te beginnen is de capaciteit (200 MW) ongeveer 10 keer groter dan die van de andere elektrolysers die vandaag in Europa in gebruik zijn. Een ander bijzonder kenmerk is dat ELYgator twee elektrolyser-technologieën in één installatie combineert: alkalische elektrolyse en PEM-elektrolyse. De combinatie van beide technologieën heeft als voordeel dat de waterstofproductie kan worden geoptimaliseerd op basis van de beschikbare hoeveelheid hernieuwbare energie. Tot slot kan ELYgator ook duurzame zuurstof produceren als bijproduct, die gevaloriseerd kan worden."

"Om al deze redenen had het ELYgator-project een belangrijke toegevoegde waarde voor de pilot. En aan de andere kant hebben wij extra inzichten verkregen in de finesses rond de RFNBO-conformiteit van hernieuwbare waterstof."

De certificeringspilot en de relevante Delegated Acts inzake RFNBO's in verband met de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie zijn belangrijke mijlpalen om de grootschalige uitrol van hernieuwbare waterstof praktisch te kunnen implementeren, om zo de Europese industrie naar een duurzamere toekomst te kunnen leiden.

CONTACTEER ONS

Contacteer ons