Hydrogen
H2

 Waterstof als hefboom voor de koolstofvrije maatschappij

Air Liquide is ervan overtuigd dat waterstof cruciaal is voor de energietransitie. In de afgelopen 50 jaar heeft de Groep een unieke expertise ontwikkeld op vlak van waterstof. Vandaag beheerst Air Liquide de volledige supply chain, van productie en opslag tot distributie van waterstof als schone energiedrager, en dat voor een breed scala aan toepassingen.

En het is nog maar het begin. Als onderdeel van haar nieuwe strategische ADVANCE vijfjarenplan, bevestigt Air Liquide haar leiderschap in het koolstofarm maken van de industrie en in de opkomst van een koolstofarme samenleving. Daarom zal Air Liquide haar inspanningen en investeringen op vlak van waterstof nog aanzienlijk opdrijven en versnellen:

  • Zo’n 8 miljard € aan bijkomende investeringen in de koolstofarme waterstof waardeketen tegen 2035
  • Het opvoeren van onze totale elektrolysecapaciteit tot 3 GW tegen 2030
  • De omzetten binnen onze waterstofdivisie op zijn minst verdrievoudigen , om tegen 2035 meer dan € 6 miljard te bereiken.

Air Liquide beheerst de volledige waterstofketen

Productie

Waterstof is een schone energiedrager. Het gebruik ervan genereert noch broeikasgassen, noch fijnstof. Onder andere om die redenen heeft waterstof een verbazend potentieel om de samenleving te helpen om de energietransitie met succes aan te gaan.

De grote uitdaging zit hem erin om de productie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof op te schalen, zodat we onze eigen activiteiten en die van onze klanten koolstofarm kunnen maken.

Onze kennis en technologische capaciteiten stellen ons in staat om, afhankelijk van de marktbehoeften, hernieuwbare of koolstofarme waterstof aan te bieden:

  • Door elektrolyse op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, waterkracht) of koolstofarme bronnen
  • Door methaan- of biomethaanreforming waarbij de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en opgeslagen
  • Door waterstofdragers zoals ammoniak, die elders worden geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen, te kraken

Dankzij elektrolyse kan hernieuwbare energie – ook wanneer die door overbelasting niet op het elektriciteitsnet kan worden gezet – worden omgezet in waterstof. Zo gaat er geen hernieuwbare energie verloren en kan deze worden opgeslagen en nadien op eender welk moment worden gebruikt. Anders gezegd: waterstof is de ideale oplossing om te voorkomen dat hernieuwbare energie tijdens piekproductieperiodes verloren gaat.

Lees meer over onze mogelijkheden met betrekking tot waterstofproductie.

Distribution

Distributie 

Air Liquide beschikt over een uitgebreid distributienetwerk in heel Europa, waaronder bijna 1.000 km aan waterstofpijpleiding in de Benelux. Deze zijn direct aangesloten op onze productie-eenheden, zodat een constante aanvoer kan worden gegarandeerd. Daarnaast beschikken wij over een breed scala aan trailers en bieden we meerdere bulkoplossingen en on-site productiemogelijkheden aan. Zo kan Air Liquide zorgen voor een efficiënte distributie, op maat van de specifieke behoeften van de klant.

Vind meer details over de capaciteiten voor waterstofvoorziening van Air Liquide.

ROCC

Diensten

Air Liquide biedt haar klanten een breed scala aan diensten rond waterstof, zoals voorraadopvolging, 24/7 logistieke diensten, het uittekenen van oplossingen voor het opslaan van waterstof, technische diensten om op maat gemaakte bunker- en tankoplossingen te ontwikkelen, en bevoorrading en infrastructuuroplossingen voor mobiliteit.

Vind meer details over de waterstofdiensten van Air Liquide.

CH2ange

Waarom waterstof een belangrijke rol speelt in de energietransitie

Om met succes een koolstofarme samenleving te kunnen realiseren, hebben we een duurzame en betaalbare energiedrager nodig die voldoet aan de nodige kwaliteits- en veiligheidseisen, die breed inzetbaar is, snel beschikbaar is en gemakkelijk te distribueren is. Waterstof, dat veilig kan worden gedistribueerd in gasvormige en vloeibare vorm, voldoet aan al deze criteria.

Volgens de Hydrogen Council zou waterstof daarom in 2050 tot 22% van de wereldwijde energievraag kunnen dekken en zo de uitstoot van 6 gigaton aan CO2-uitstoot kunnen voorkomen tegen 2050 en daarbij ook 30 miljoen banen kunnen creëren.

Als schone energiedrager met hoge dichtheid kan waterstof ook worden gebruikt in brandstofcellen, om warmte en elektriciteit op te wekken. Daarnaast is waterstof een nuttige grondstof voor verschillende industriële sectoren.

Hieronder de belangrijkste voordelen op een rijtje:

Accessibilité

Beschikbaarheid

Zeeën en oceanen bedekken 70% van het aardoppervlak. Elk watermolecuul bevat twee waterstofatomen, wat betekent dat waterstof één van de meest voorkomende elementen op onze planeet is. Wanneer waterstof wordt gebruikt om de energie die het vervoert vrij te geven, reageert deze met zuurstof (O2) om dan terug water (H2O) te vormen.

Durabilité

Duurzaamheid en complementariteit

Waterstof speelt een cruciale rol bij het koolstofarm maken van onze planeet. Ten eerste is het een bijzonder effectieve buffer voor het opslaan van duurzame energie van windturbines en zonnepanelen die anders verloren zou gaan. Ten tweede voorkomt het gebruik van waterstof als energiedrager voor toepassingen als transport, industriële processen of als grondstof voor de chemische industrie de uitstoot kan broeikasgassen.

 Windturbines en zonnepanelen zijn waardevolle bronnen van hernieuwbare energie, maar de energie die ze produceren moet onmiddellijk worden gebruikt. In de praktijk is dit niet altijd mogelijk. Door deze ‘overtollige’ energie om te zetten in waterstof worden verliezen vermeden en verbetert de wereldwijde netstabiliteit omdat de opgeslagen energie dan op elk moment kan worden gebruikt.

Valeur énergétique et rentabilité

Energiewaarde en kosteneffectiviteit

Een gebruikelijke methode voor het vergelijken van verschillende soorten brandstof bestaat uit het berekenen van de verwarmingswaarde (d.w.z. de hoeveelheid warmte-energie die vrijkomt bij het verbranden), uitgedrukt in megajoules per kilogram (MJ/kg). Deze berekening toont aan dat het verbranden van één kilogram waterstof bijna drie keer zoveel energie oplevert als het verbranden van één kilogram benzine.

Het prijsverschil tussen fossiele brandstoffen en waterstof wordt daardoor aanzienlijk kleiner. En doordat waterstof in steeds grotere hoeveelheden zal worden geproduceerd, zal de prijs straks concurrerend zijn met die van andere duurzame energiebronnen. Europese instellingen en regeringen moedigen het gebruik van waterstof aan en voorzien bijkomende subsidies om de noodzakelijke investeringen te helpen dragen.

Ontdek meer informatie over een aantal grootschalige Air Liquide projecten in de Benelux.

Heb je vragen over manieren waarop waterstof een rol kan spelen in de energietransitie?

Vul aub het formulier in.