Notre vision pour décarboner l'industrie
Production d’hydrogène bas carbone

Koolstofarme waterstofproductie

We spreken van ‘koolstofarme’ waterstof wanneer de CO2 die vrijkomt bij de productie van waterstof wordt afgevangen en opgeslagen of wanneer waterstof geproduceerd wordt door middel van elektrolyse op basis van hernieuwbare energiebronnen of kernenergie.

Dankzij Air Liquide’s unieke Cryocap™ technologie is het mogelijk om de CO2 emissies die vrijkomen bij de productie van waterstof af te vangen. Naderhand kan de CO2 dan worden opgeslagen of herbruikt worden.

Dankzij onze historische aanwezigheid in belangrijke industriële omgevingen, waaronder de havengebieden van Antwerpen en Rotterdam, zijn we in staat om synergieën uit te bouwen rond waterstof. Hierbij garanderen we de beschikbaarheid van grote hoeveelheden waterstof voor industriële en mobiliteitsmarkten.

Waterstof kan onder meer worden gebruikt voor industriële sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn, maar ook als grondstof:

  • Raffinage: om koolwaterstoffen te ontzwavelen
  • Chemie: om methanol en synthetische brandstoffen te produceren
  • Metallurgie: voor warmtebehandeling

Alsook voor industriële processen voor elektronica, R&D, lassen, cementproductie, glasfabricage, ...

Om de decarbonisering van de Europese industrie te versnellen, besteden we een groot deel van onze middelen aan ecosystemen in en rond havens, aangezien deze belangrijke CO2-hotspots zijn. Lees meer over Kairos@C in Antwerpen en Porthos in Rotterdam.

Production d’hydrogène renouvelable

Productie van hernieuwbare waterstof

Hernieuwbare waterstof kan worden geproduceerd door elektrolyse op basis van hernieuwbare energiebronnen. Dankzij elektrolyse kan hernieuwbare energie – waarvan de aanvoer in regel onregelmatig is en waarvan het aanbod soms groter is dan de vraag – worden omgezet in waterstof. De waterstof kan worden opgeslagen en getransporteerd, zodat deze op elk moment beschikbaar is.

De energievraag op het elektriciteitsnet fluctueert voortdurend en is afhankelijk van het gezamelijke stroomverbruik op een bepaald moment. De energiehoeveelhden die worden opgewekt door hernieuwbare energiebronnen fluctueren eveneens, op basis van de hoeveelheid zonlicht en de hoeveelheid wind. Daardoor gebeurt het vaak dat het energieaanbod van hernieuwbare bronnen groter is dan de elektriciteitsbehoefte op dat moment. De duurzame energie gaat daardoor verloren, tenzij deze wordt omgezet in waterstof.

Air Liquide is een pionier in de productie van hernieuwbare waterstof. In 2018 bouwde de Groep al een proefsite in Denemarken, uitgerust met een PEM elektrolyser met een capaciteit van 1,2 MW. Daarna volgde de ingebruikname van de grootste PEM elektrolyser ter wereld in Bécancour in Canada, die een capaciteit heeft van 20 MW. Sindsdien zijn verschillende andere grootschalige projecten aangekondigd, met name in Frankrijk (Air Liquide Normand'Hy-project) en in Nederland (ELYgator project in Terneuzen).

Partnerships spelen een grote rol bij de ontwikkeling van deze state-of-the-art productiefaciliteiten, die het mee mogelijk zullen maken om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Daarom werkt Air Liquide volop samen met verschillende publieke en private partners (industriële bedrijven, hernieuwbare energieleveranciers, havenbedrijven, enz.).

De reforming van biomethaan is een andere mogelijkheid om hernieuwbare waterstof te produceren. Wanneer de waterstof geproduceerd wordt in combinatie met CCS (koolstofafvang en -opslag) kan zelfs een negatieve CO2-voetafdruk gerealiseerd worden. In Offenbach-am-Main (Duitsland) wordt vandaag waterstof aan een tankstation geleverd die op die manier geproduceerd is.

Vragen over onze productiemogelijkheden op het gebied van koolstofarme of hernieuwbare waterstof?

Vul aub het formulier in