Atmosphère modifiée MAP Air Liquide

Wat betekent "verpakt in een beschermende atmosfeer" op sommige etiketten van voedselverpakkingen?

Verpakte levensmiddelen onder beschermende atmosfeer (PAF's) zijn levensmiddelen waarvan de houdbaarheid verlengd is door verpakkingsgassen die toegelaten zijn krachtens Verordening (EG) nr. 1333/2008.

Als consument willen we geïnformeerd worden over de samenstelling van het voedsel dat we kopen, of het nu om voedingsredenen, allergieën, gewicht en prijs, of houdbaarheid is.

Als we winkelen, kopen we :

  • ultra-verse producten, met een zeer korte houdbaarheidsdatum van enkele dagen, die tussen 0 en +6°C bewaard moeten worden,
  • voorverpakte producten, d.w.z. levensmiddelen die verpakt worden voordat ze te koop aangeboden worden. Deze levensmiddelen, die onder de juiste omstandigheden verpakt zijn, hebben het voordeel dat ze hun versheid, smaak en voedingswaarde gedurende een langere, door de fabrikant bepaalde tijd behouden.

Opdat we volledig geïnformeerd zouden zijn over wat we kopen, moeten deze te koop aangeboden levensmiddelen duidelijk en nauwkeurig geëtiketteerd zijn volgens de voorschriften.

Wat zijn de etiketteringsvoorschriften voor voorverpakte levensmiddelen?

Het is de Europese Verordening (EU) nr. 1169/2011 die de regels vastlegt voor het informeren van de consument over levensmiddelen, ongeacht de manier waarop ze verpakt of gepresenteerd worden (al dan niet voorverpakt).

Voorbeelden van verplichte informatie die op voorverpakte producten moet staan zijn

  • de verkoopnaam,
  • de lijst van ingrediënten,
  • gewicht,
  • het partijnummer,
  • de naam van de firma,

Op de etikettering van voorverpakte levensmiddelen kunnen echter nog andere verplichte vermeldingen voorkomen, waaronder de vermelding "Verpakt onder beschermende atmosfeer".

Wat is een voedingsmiddel dat verpakt is in een beschermende atmosfeer?

Levensmiddelen die onder beschermende atmosfeer verpakt zijn, zijn levensmiddelen waarvan de houdbaarheid verlengd is door verpakkingsgassen die toegelaten zijn krachtens Verordening (EG) nr. 1333/2008.

Sommige levensmiddelen zijn zeer bederfelijk (b.v. rauw vlees of vis) en kunnen slechts enkele dagen bewaard worden. Om de houdbaarheid te verlengen, gebruiken fabrikanten de techniek van "Modified Atmosphere Packaging" of "MAP".

Verpakken onder beschermende atmosfeer (MAP) is het vervangen van de lucht in een verpakking door een gas (of mengsel van gassen) met beschermende eigenschappen. Dit komt omdat voedsel, wanneer het met lucht in aanraking komt, aan bederf onderhevig is, waardoor de kleur, het uiterlijk, de textuur, de smaak en de houdbaarheid aangetast worden. Beschermende atmosfeerverpakking helpt het uiterlijk, de kleur en de organoleptische eigenschappen van het product tijdens de houdbaarheidsperiode te bewaren. Het beperkt de groei van bacteriën en vertraagt de biochemische afbraak.

Een langere houdbaarheid wordt dus geassocieerd met de term "verpakt in een beschermende atmosfeer". Het wordt door de fabrikant bepaald dankzij verouderingstests of microbiologische analyseresultaten en hangt samen met de bewaaromstandigheden, vooral de temperatuur. Dit staat bekend als de "te gebruiken tot" datum of "minimale houdbaarheidsdatum".

Veel producten worden verpakt in een beschermende atmosfeer: producten met een hoge vochtigheid (rundvlees, gevogelte, vis, zeevruchten, enz.), producten met een gemiddelde vochtigheid (vleeswaren), en droge producten (brood, gebak, gedroogd fruit, enz.).

De MAP techniek vereist echte vakkennis. Men moet de geschikte verpakkingsfolie kiezen voor het te verpakken voedsel (b.v. vlees of groenten en fruit, enz.), de verpakkingsmachine en tenslotte het gas (stikstof, kooldioxide, zuurstof, enz.). Met een perfect hygiënische uitvoering is de voedselveiligheid van het product verzekerd.

Na opening ontsnapt het gas en zijn producten die in een beschermende atmosfeer verpakt zijn niet langer beschermd. Ze moeten binnen de op het etiket aangegeven tijd geconsumeerd worden.

Verse producten moeten in de koelkast bewaard worden. Als een verpakking gebreken vertoont, b.v. bol staat, of bij het openen een bepaalde geur heeft, mag ze niet geconsumeerd worden, ook al is de houdbaarheidsdatum nog niet bereikt.

Om verpakkingen onder gewijzigde atmosfeer in de beste omstandigheden uit te voeren, staan onze experts tot je beschikking. Ze geven je alle nodige raad over het te kiezen gasmengsel, de aan je behoeften aangepaste folies of verpakkingsmachines, en de voorwaarden voor het gebruik van het gas.

Heb je vragen over de terminologie "verpakt in een beschermende atmosfeer"? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur