Analyse van brandstoffen
Hoogwaardige analytische gassen ter ondersteuning van de energietransitie

Hoogwaardige analytische gassen ter ondersteuning van de energietransitie

De energietransitie houdt in dat we een solide en divers netwerk van duurzame energiebronnen moeten uitbouwen. Hernieuwbare energiebronnen spelen hier een cruciale rol in.

Bijgevolg staat de energiemarkt voor de uitdaging om de kwaliteit te beoordelen van de veranderende fysische en chemische kenmerken van nieuwe energiebronnen zoals biogassen en energiedragers zoals waterstof. Zo kan bijvoorbeeld worden beoordeeld in hoeverre deze gassen kunnen worden geïnjecteerd in de bestaande aardgasnetten.

Om de veiligheid en betrouwbaarheid van nieuwe en hernieuwbare gasvormige brandstoffen te kunnen waarborgen, is het belangrijk om te beschikken over nauwkeurige metingen die kunnen worden gelinkt aan erkende normen.

Brandstoffen en kooldioxide (CO2)

Om brandstoffen zoals biomethaan, aardgas, raffinaderijgas, waterstof te kunnen verhandelen en technieken rond het afvangen van CO2 te ondersteunen moet de exacte gassamenstelling ervan bekend zijn. Alleen op die manier weet de koper zeker welke kwaliteit hij aankoopt.

Kalibratiegassen voor de analyse van de aardgas.

Kalibratiegassen voor de analyse van de aardgas.

Aardgas bestaat bijna volledig uit methaan (CH4). Via pijpleidingen wordt het getransporteerd naar verwerkingsinstallaties, om daarna als verwerkt aardgas te worden gebruikt als energiebron. Wanneer transport via pijpleidingen niet mogelijk of rendabel is, kan aardgas worden behandeld en gekoeld tot een vloeibare vorm (LNG), waardoor het gemakkelijker kan worden opgeslagen in terminals en over lange afstanden kan worden vervoerd.

Air Liquide’s Alphagaz assortiment van zuivere gassen en kalibratiemengsels is perfect geschikt voor tests tijdens de productie, verwerking en omzetting van aardgas in LNG. Naderhand kunnen de Alphagaz oplossingen ook worden gebruikt voor tests tijdens het transport over lange afstanden en bij de hervergassing.

Hoogwaardige analytische gassen ter ondersteuning van de energietransitie

Gassen voor kwaliteitsanalyses van biogas en biomethaan

Het vergassen van biomassa is een proces waarbij vaste biomassa (houtspaanders, gedroogd bioafval, enz.) wordt omgezet in een gasvormig product (biogas) en een vast product (biochar). 

Biogas kan worden gebruikt als brandstof voor de productie van warmte en elektriciteit of worden omgezet in biomethaan (biosynthetisch aardgas). Biomethaan is vergelijkbaar met aardgas en kan in het bestaande gasnet worden geïnjecteerd.

Het Alphagaz assortiment van zuivere gassen en kalibratiemengsels kan worden gebruik voor analyse van biogas en kwaliteitsanalyses bij het injecteren van biomethaan in het aardgasnet.

Analyse voor raffinaderijgas

Analyse voor raffinaderijgas

Kalibratiemengsels waarmee de samenstelling van raffinaderijgas kan worden nagegaan, alsook de calorische waarde.

Raffinagerestgassen (RFG) zijn mengsels van methaan, lichte koolwaterstoffen, waterstof en andere gassen. RFG’s ontstaan bij de raffinage van ruwe aardolie als bijproducten.

Air Liquide’s Alphagaz assortiment van zuivere gassen en kalibratiemengsels faciliteert testmethoden waarmee de samenstelling van raffinaderijgassen, alsook de berekening van het koolstofgehalte en de calorische waarde kan worden nagegaan.

Waterstofanalyses, monsternemingsdiensten en analytische gassen om de kwaliteit van waterstof te kunnen waarborgen.

Waterstofanalyses, monsternemingsdiensten en analytische gassen om de kwaliteit van waterstof te kunnen waarborgen.

Waterstof wordt steeds meer ingezet als energiedrager. Het kan worden gebruikt als klimaatneutrale brandstof om warmte te genereren en om voertuigen aan te drijven. Daarnaast wordt waterstof ook als bouwsteen voor andere stoffen in de industrie gebruikt. 

Air Liquide levert gassen en apparatuur voor waterstofanalyses maar heeft ook een eigen monsternemingsdiensten die conform internationale normen werkt.

Mélanges d'étalonnage

Kalibratiemengsels ter ondersteuning van kooldioxideanalyses voor Carbon Capture & Storage (CCS, CCU, CCUS)

CCS (of CCU, CCUS) is een verzamelnaam voor technieken rond het afvangen, transporteren en ondergronds opslaan van CO2.

Dankzij deze technieken kunnen fossiele brandstoffen op een bijna klimaatneutrale manier worden gebruikt. 

Het Alphagaz assortiment helpt bij de kwaliteitsmetingen tijdens injectie, opslag en transport van CO2, om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de vereiste kwaliteit.

Vul het contactformulier in als je vragen hebt over onze oplossingen voor onderzoek en analyse.