Kairos@C

Wat is Kairos@C?

Qu’est-ce que Kairos@C
  • Kairos@C is een gezamenlijk initiatief van Air Liquide en BASF om de grootste, grensoverschrijdende waardeketen voor koolstofafvang en -opslag (CCS) ter wereld te ontwikkelen, op de site van BASF.
  • Het project zal een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot mogelijk maken door tot 14 miljoen ton CO2-emissies te vermijden gedurende de eerste 10 jaar van de exploitatie.
  • Kairos@C is aangesloten bij Antwerp@C, een initiatief dat de CO2-uitstoot in de Antwerpse haven wil halveren. Air Liquide en BASF zijn stichtende leden van het Antwerp@C consortium.

Kairos@C heeft financiële steun ontvangen van het EU-Innovatiefonds, na een selectieproces met meer dan 300 deelnemers. Het Innovatiefonds is één van 's werelds grootste financieringsprogramma's voor het ontwikkelen van innovatieve, koolstofarme technologieën voor de industrie- en energiesector.

Waarom Kairos@C belangrijk is voor de energietransitie

Pourquoi cela compte pour la transition énergétique
  • Het doel van dit project bestaat er uit om een regionale CCS-hub te ontwikkelen, om de decarbonisering te steunen, alsook het industriële concurrentievermogen. Kairos@C is een prominent voorbeeld van de toepassing van de strategie voor duurzame energietechnologie (SET), waarbij wordt gezocht naar clusters en hubs die een reeks koolstof- en energie-intensieve industrieën met elkaar verbinden om zo de synergiën te vergroten. Het project zal de Haven van Antwerpen toelaten om eenregionale hub te worden voor innovatieve energie- en koolstofwaardeketens. Het project zal ook bijdragen aan het behoud en de versterking van het mondiale concurrentievermogen van de Europese industrie, in overeenstemming met de industriële strategie van de EU.
  • De energietransitie vereist het opzetten van complexe projecten en het bundelen van de krachten, van zowel de publieke als de private sector, om dit alles te kunnen realiseren. Dit baanbrekende project, ondersteund door EU-IF, opent een nieuw hoofdstuk in de richting van een duurzamere industrie en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de EU tegen 2050. Door zijn omvang zal Kairos@C de hoeksteen worden van de decarbonisatieroutekaart van Vlaanderen en België.
  • Het unieke end-to-end CCS-project ondersteunt de doelstellingen van de circulaire economie van de EU: het Antwerp@C-model kan worden gerepliceerd. De nodige infrastructuur in de Antwerpse haven zal gefaseerd worden opgebouwd en zal kosteneffectieve schaalbaarheid creëren voor nieuwe industriële klanten. Tenslotte kan de Cryocap™-technologie ook worden toegepast in andere energie-intensieve sectoren voor CO2-stromen met een CO2-concentratiebereik tussen 15% en 95%, zoals in oxy-combustion in de energiesector of in de cementproductie, met een sterk replicatiepotentieel over de gehele industrie.

Hoe dit grootschalige CCS-project gaat werken

Fonctionnement de ce projet de CCS à grande échelle

THet project zal drie unieke innovaties verankeren:

  • De eerste belangrijke innovatie is de toepassing van Cryocap™, een door Air Liquide gepatenteerd cryogeen koolstofafvangproces, waarbij lage temperaturen worden gebruikt om gassen te scheiden. Dit proces vergemakkelijkt de overgang naar een koolstofvrij energiesysteem omdat het voornamelijk elektriciteit verbruikt en kan worden aangedreven met hernieuwbare energie. Het Cryocap™-systeem zal voor het eerst op industriële schaal worden ingezet om CO2 af te vangen uit twee Air Liquide-waterstofproductie-eenheden.
  • Het tweede innovatieve element van het project is het gebruik van een energiezuinige installatie om de CO2 vloeibaar te maken, en dat met een capaciteit die tien keer groter is dan de grootste installatie die vandaag in gebruik is.
  • Het derde innovatieve element is de ontwikkeling van vaten voor vloeibare CO2, waarbij de innovatie zit in een passend ontwerp en in een staalkwaliteit die bestand is tegen zowel de druk en het gewicht van vloeibare CO2.


Ontdek meer over het project en via de speciale Kairos@C-website.

Vragen over Kairos@C of over CCS-technologie?

Vul aub het forumulier in