test-emission-navires-banner

Gassen voor de bewaking van de emissies van scheepsmotoren

Scheepvaartmaatschappijen worden verplicht hun emissies aanzienlijk te verminderen en de emissies van schepen nauwlettender te bewaken, te controleren en te rapporteren.

naleving-van-de-imo-voorschriften

Naleving van de IMO voorschriften

De door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgestelde voorschriften, bijlage VI van MARPOL, vereisen een geleidelijke vermindering van de belangrijkste verontreinigende moleculen in de komende jaren - zwaveloxiden (SO2), stikstofoxiden (NOx), kooldioxide (CO2), maar ook gassen zoals ammoniak (NH3), koolwaterstoffen (CnHm) en andere broeikasgassen (BKG) zijn van groot belang.

Deze voorschriften vereist dat analyse apparatuur wordt gebruikt om de scheepsemissies te meten en dat het instrument worden gekalibreerd met behulp van erkende referentiegassen.

wereldwijde_beschikbaarheid_van_imo_kalibratiegas

Wereldwijde beschikbaarheid van IMO kalibratiegas

  • Geaccrediteerde, nauwkeurige meercomponentenkalibratiegassen met gegarandeerde stabiliteit
  • Gassen voor instrumentondersteuning, FID-brandstof, nulgas en hoogzuivere gassen
  • Handige formaten cilinders verkrijgbaar voor zowel draagbare als vaste bewakingsapparatuur
  • Appendages voor het kalibreren van analyseapparatuur.
  • Wereldwijd transport en levering
gasverpakking

Verpakking

  • Handige en gebruiksvriendelijke verpakkingen, variërend van kleine draagbare tot grote cilinders.
  • Standaardassortiment van gemengde gassen voor ieder analyse instrument
  • Gasbehandelingsapparatuur om de mobiliteit tijdens het gebruik te vergemakkelijken
  • Eventeel verkrijgbaar met LABTOP™ ingebouwde drukregelaar

Vul het contactformulier in als je vragen hebt over onze oplossingen voor maritieme emissemetingen.