Notre vision pour décarboner l'industrie

Onze wereld evolueert naar CO2-neutraliteit

Klimaatverandering vereist diepgaande aanpassingen aan de manier waarop we leven en de manier waarop producten worden gemaakt. De opwarming van de aarde, de verminderde luchtkwaliteit en de beperkte energiebronnen vergroten de maatschappelijke bezorgdheid over het milieu en benadrukken de toenemende complexiteit van industriële bedrijfsomgevingen, die meer flexibiliteit dan ooit vereisen vanwege de steeds vaker voorkomende structurele verstoringen.

Het momentum is er. Bijna alles is aanwezig om een koolstofarme economie op te schalen, zeker in Europa: de markten zijn aan het opstarten, er zijn inspanningen om de uitrol onderling goed af te stemmen en de overheden zorgen voor steeds meer ondersteuning.

Daarnaast is er ook een systematische behoefte, een sterk technologisch potentieel en een brede maatschappelijke acceptatie. Air Liquide maakt vandaag al deel uit van verschillende grootschalige decarbonisatieprojecten in de Benelux.

Waterstof speelt een cruciale rol in dit verhaal. Air Liquide is al geruime tijd een belangrijke speler voor de productie, levering, diensten en technologie van industriële gassen, en heeft waterstof als decarbonisatie-energievector naar het hart van het energie- en klimaatbeleid van heel wat landen gebracht. Om de ontwikkeling van waterstof te ondersteunen, dat tegen 2050 meer dan 20% van de totale energievraag zou kunnen vertegenwoordigen, heeft Air Liquide zich ertoe verbonden om tegen 2035 acht miljard euro te investeren in de koolstofarme waterstofketen. Bovendien zal Air Liquide de totale elektrolysecapaciteit tegen 2030 op 3 gigawatt brengen. De Groep heeft al een grote voetafdruk in de Benelux, waaronder > 900 km aan pijpleidingen, een uitgebreid distributienetwerk en zeven waterstofproductie-eenheden.

Het verder koppelen van financiële en niet-financiële prestaties is essentieel voor het koolstofvrij maken van de Europese industrie. Bij Air Liquide zijn deze twee elementen al met elkaar verweven. Dat is opnieuw aangetoond in ons nieuwe strategische plan voor 2025, ADVANCE. Met een sterk bedrijfsmodel dat zijn veerkracht heeft bewezen, met zijn innovatievermogen en zijn technologische knowhow, is de Groep bijzonder goed gepositioneerd om zijn groeitraject verder te zetten en om tegelijkertijd bij te dragen om efficiënt te reageren op grote economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Dat is onze visie op een groei met betekenis…

Hoe we onze Benelux-klanten en partners ondersteunen in deze energietransitiereis

Comment nous soutenons

Samen met onze klanten bedenken we voortdurend schonere industriële oplossingen voor een CO2-neutrale toekomst, waaronder:

  • koolstofarme waterstofoplossingen voor de hele toeleveringsketen, inclusief de ontwikkeling van elektrolysers, en met een bijzondere nadruk op mobiliteits- en industriële markten
  • een aanbod voor hernieuwbare luchtgassen dat in hoog tempo verder evolueert (gebaseerd op concurrerende inkoop van hernieuwbare energie)
  • enkele van de grootste wereldwijde CCS-projecten (waaronder de grootste ter wereld, Kairos@C)
  • een Air Liquide-vlootconversieproject, als onderdeel van de intentie van de Groep om 20% te verzekeren door middel van alternatieve brandstoffen
  • innovatieve oplossingen met gasinjectie voor afvalwaterbehandeling, maar ook verbranding met toevoeging van zuivere zuurstof en waterstofverbranding om de decarbonisatie van de industrie te vergemakkelijken

Met haar nieuwe strategische plan, ADVANCE, bevestigt Air Liquide haar leidende rol in het koolstofarm maken van de industrie en het aanbreken van een koolstofarme samenleving waarin waterstof een beslissende rol speelt. We zetten ons in om onze eigen activiteiten koolstofarm te maken en tegelijkertijd klanten te helpen hetzelfde te doen, dankzij ons uitgebreide portfolio van technologie- en serviceoplossingen.

De industrie koolstofarm maken: denk globaal, handel lokaal

benelux basin

De Benelux is een belangrijk knooppunt om de uitdagingen op het gebied van de energietransitie in Europa aan te pakken. Dit gunstige ecosysteem wordt vooral gevoed door:

  • Sterk potentieel voor hernieuwbare energie
  • Groot industrieel en transportknooppunt
  • Sterke nationale en EU-steun voor emissiereducti

Vragen over onze initiatieven op het gebied van Energietransitie?

Vul aub het formulier in