RH2INE

Wat is RH2ine?

RH2ine 2
  • RH2ine is een consortium van rederijen, technologiefabrikanten en havenautoriteiten met als doel om de diesel die momenteel wordt gebruikt voor het binnenvaartvervoer op de Rijn en aangrenzende waterwegen (Rijn-Alpencorridor, met een eerste focus op Rijn-Ruhr) geleidelijk te vervangen door waterstof.
  • Deze door CEF gesteunde samenwerking heeft tot doel om de ontwikkeling van gemeenschappelijke technologieën en vaardigheden te bevorderen, maar ook om de infrastructuur voor het tanken van waterstof binnen de maritieme sector te vergroten, te standaardiseren en te vereenvoudigen.
  • Er zijn nog enkele bijkomende initiatieven genomen, zoals het Clean Hydrogen Technology Partnership (CHTP) op de belangrijkste binnenvaartcorridors. Het bundelen van de krachten van publieke en private actoren is van cruciaal belang om sneller vooruitgang te boeken bij het koolstofarm maken van de scheepvaart, het aantonen van de betrouwbaarheid van de waterstoftoeleveringsketen — inclusief oplaadpunten maar ook technologieën aan boord — en het harmoniseren van de certificering van systemen volgens maritieme en lokale wetgevingen.

Waarom RH2ine belangrijk is voor de energietransitie

Pourquoi cela compte pour la transition énergétique
  • Transport is één van de meest CO2-intensieve sectoren en dus is het belangrijk om deze sector aan te pakken als onderdeel van onze gemeenschappelijke EU klimaatdoelstelling om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. RH2ine ontwikkelt synergieën tussen energie- en transportnetwerken in en rond havens, en dat voor de volledige waterstof waardeketen, van productie tot distributie en gebruik.
  • Via het RH2ine-consortium, dat streeft naar een CO2-reductie van 22 kiloton tegen 2026, toont Air Liquide eens te meer haar +20 jarige geschiedenis in de ontwikkeling van waterstof als energiedrager aan, met name voor de mobiliteitsmarkt. Air Liquide’s bijdrage aan het koolstofarm maken van de maritieme sector is een ander voorbeeld van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Groep om tegen 2050 CO2-neutraal te worden.

Hoe dit grootschalige waterstofmobiliteitsproject gestructureerd is

Comment fonctionnera ce projet de mobilité hydrogène à grande échelle
  • Air Liquide is betrokken bij het RH2ine-project als leverancier van waterstof en als ontwikkelaar van de technologie om de schepen te tanken, onder meer door tanks om te wisselen. Bedoeling hierbij is om het tankproces te oprimaliseren en de duur van de tankprocedure zo kort mogelijk te houden.
  • Air Liquide zal investeren in de waterstofcontainers en deze verhuren aan reders.
  • Het consortium streeft ernaar om in 2026 minimaal 12 waterstofschepen in gebruik te hebben. In dit verband heeft Air Liquide een efficiënt ontwerp voor een container voor waterstofopslag voorgesteld: een belangrijke stap op weg naar waterstofmobiliteit.

Vragen over RH2ine of over scheepvaart op basis van waterstof?

Vul aub het formulier in