Porthos
Porthos

Wat is Porthos?

  • Nederland heeft duidelijke doelstellingen voor de energietransitie: de uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990, en tegen 2050 met 95%. Carbon Capture & Storage (CCS) wordt beschouwd als één van de manieren om deze ambitieuze energietransitiedoelen te bereiken
  • Porthos (een publiek-privaat initiatief van Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Gasunie en EBN), gesteund door de Nederlandse overheid, moet de regio Rotterdam in staat stellen haar CO2-reductiedoelstelling te behalen. Dit door de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied, die de afgevangen CO2 naar een opslagplaats onder de Noordzee voert, ongeveer 20 kilometer uit de kust. 
  • Air Liquide wordt een van de ‘launching customers’ van Porthos. De transport- en opslagcontracten voor Porthos met vier launching customers - waaronder Air Liquide - werden in december 2021 afgesloten.
Porthos

Waarom Porthos belangrijk is voor de energietransitie

  • CCS (Carbon Capture & Storage) is één van de korte- en middellangetermijn oplossingen om tegen 2050 een koolstofneutrale samenleving te creëren, en is met name interessant voor industrêën die hun CO2-uitstoor niet gemakkelijk kunnen verminderen.
  • Air Liquide gebruikt haar eigen gepatenteerde technologie – Cryocap™ – en neemt deel aan een aantal grootschalige projecten om CCS in de praktijk te brengen. Het Porthos project is daat één van. Het is het grootste Nederlandse project voor CO2-reductie en is zeer innovatief omdat het gaat om een netwerk dat gebouwd is op een open access-benadering, waarop verschillende bedrijven kunnen aansluiten.
  • Het moet de Rotterdamse industrie in staat stellen om de CO2-uitstoot met 10% te verminderen. Het is de bedoeling om jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2-emissies te voorkomen van zodra het project op volle toeren draait.

Partnerships en overheidssteun zijn beiden noodzakelijk om om dergelijke grote CO2-reductieprojecten op gang te kunnen trekken. Porthos voldoet aan beide vereisten en het project is door de Europese Unie erkend als een project van gemeenschappelijk belang.

Porthos

Hoe dit grootschalige CCS-project gaat werken

  • De deelnemende bedrijven gaan hun CO2 leveren aan een gemeenschappelijke transportleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt. De CO2 wordt vervolgens op druk gebracht in een compressorstation en wordt daarna opgeslagen in lege gasvelden in een afgesloten reservoir van poreuze zandsteen, ruim 3 km onder de Noordzee. De velden zijn aan de bovenzijde afgesloten met steenlagen, waardoor de CO2 niet kan ontsnappen.
  • De Porthos-partijen zullen investeren in de CO2-transportleiding, in de CO2-opslagfaciliteiten. en in de CCS-afvanginfrastructuur. Air Liquide is van plan een CryoCap™-eenheid voor CO2 afvang te installeren op haar locatie in Rozenburg.

Vragen over Porthos of over CCS-technologie?

Vul aub het formulier in