Air Liquide ontvangt Nederlandse steun voor twee grootschalige electrolyzer projecten

22/12/2022

Air Liquide reçoit le soutien de l’Etat néerlandais pour deux grands projets d’électrolyseurs aux Pays-Bas

Air Liquide verwelkomt het besluit van de Nederlandse overheid om haar grootschalige hernieuwbare waterstof projecten, ELYgator en CurtHyl, te ondersteunen via het Hy2Use-programma van het Important Project of Common European Interest (IPCEI). Deze electrolyzer projecten, die elk een capaciteit van 200 MW hebben, zullen aanzienlijk bijdragen aan de decarbonisatie van de industrie in Nederland en de buurlanden en de groei van schone mobiliteitsmarkten ondersteunen.

Beide elektrolyzers zullen werken op hernieuwbare elektriciteit. De twee projecten zullen in totaal ongeveer 30.000 ton hernieuwbare waterstof per jaar produceren zonder CO2-uitstoot. In vergelijking met een traditioneel proces zal dit de uitstoot van meer dan 5 miljoen ton CO2 gedurende de exploitatieperiode voorkomen. Het ELYgator-project wordt gevestigd in Terneuzen, het CurtHyl-project komt op het Maasvlakte 2 conversiepark in Rotterdam. Deze twee elektrolyzers op wereldschaal zullen in de bestaande activa portefeuille van Air Liquide worden geïntegreerd en zullen de levering van koolstofarme waterstof aan meerdere klanten in de industrie en de mobiliteitsmarkten mogelijk maken.
 
Baanbrekende projecten zoals ELYgator en CurtHyl dragen bij aan de nationale en Europese klimaatambities aangezien waterstof een sleutelrol zal spelen in het koolstofvrij maken van de industrie en de mobiliteitssector. Deze subsidietoekenningen zijn een belangrijke stap op weg naar de definitieve investeringsbeslissingen voor de beide projecten.
 
Pascal Vinet, Senior Vice President en lid van het bestuur van Air Liquide, die met name toezicht houdt op de Europese industriële activiteiten, zei: "Air Liquide is erg blij met de erkenning door de Nederlandse overheid van het unieke karakter van haar twee vlaggenschipprojecten voor hernieuwbare waterstof in Nederland. De Groep blijft zich meer dan ooit inzetten om van koolstofarme waterstof een drijvende kracht achter de energietransitie te maken, als onderdeel van ons strategisch plan ADVANCE."

eu_co_funded_en

Het ELYgator-project heeft steun ontvangen uit het Innovatiefonds van de EU. Het Innovatiefonds wordt voor 100% gefinancierd met het Europese emissiehandelsysteem ETS. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van Air Liquide en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

nl_ministry_economic_affairs_climate

De projecten ELYgator en CurtHyl worden ondersteund door het subsidieprogramma IPCEI Waterstof dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens het ministerie van Economische Zaken & Klimaat uitvoert.

CONTACTEER ONS