Air Liquide verwelkomt steun van Europees Innovatiefonds voor 200 MW elektrolyseproject in Nederland

22/07/2022

Air Liquide welcomes support from European Innovation Fund for its 200 MW electrolyzer project in the Netherlands

Air Liquide verwelkomt de toekenning van subsidies voor haar grootschalige hernieuwbare waterstofproject "ELYgator" in Nederland, zoals aangekondigd door het Europees Innovatiefonds. Dit elektrolyseproject met een capaciteit van 200 MW heeft als doel hernieuwbare waterstof te produceren en bij te dragen tot de decarbonisatie van de industrie en de mobiliteitsmarkten in Nederland en de buurlanden. Het project is geselecteerd voor financiering door de Europese Commissie via het Europees Innovatiefonds, uit 139 initiële aanvragen.

Het is de bedoeling dat ELYgator wordt gevestigd in het industriegebied van Terneuzen, in Nederland, om 15,5 kton hernieuwbare waterstof per jaar te produceren. De elektrolyzer zal volledig worden gevoed met hernieuwbare energie en worden geïntegreerd in het grensoverschrijdende industriebekken tussen Nederland en België. De aansluiting op het grensoverschrijdende pijpleidingennet van Air Liquide zal een optimale combinatie van flexibiliteit en efficiëntie mogelijk maken, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de output van de productie van hernieuwbare energie en rekening wordt gehouden met de intermitterende aard daarvan.
 
Het project is afhankelijk van aanvullende financiering, wettelijke goedkeuringen en haalbaarheidsstudies alvorens van start te gaan. Baanbrekende projecten zoals ELYgator zijn nodig om de nationale en Europese klimaatambities te verwezenlijken aangezien zij een rol kunnen spelen bij het koolstofarm maken van de economie, met name voor sectoren die moeilijk koolstofarm te maken zijn. Dankzij het ELYgator-project zou in de eerste tien jaar van de exploitatie van de electrolyser 3,3 miljoen ton CO2-uitstoot kunnen worden vermeden.
 
Het EU-innovatiefonds is een van de grootste financieringsprogramma's ter wereld voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën. Na het positieve subsidiebesluit zullen individuele subsidieovereenkomsten worden opgesteld met het Europees uitvoerend agentschap voor klimaat, milieu en infrastructuur (CINEA), het uitvoeringsorgaan van het innovatiefonds.

eu_co_funded_en

The ELYgator project has received support from the EU’s Innovation Fund. The Innovation Fund is 100% funded by the EU Emissions Trading Systems. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

nl_ministry_economic_affairs_climate

Het ELYgator project wordt ondersteund vanuit de subsidieregeling IPCEI Waterstof die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat uitvoert.

CONTACTEER ONS