Gesprek met Paul Ockier, General Manager Vlaams Netwerk Watertechnologie

22/01/2018

Awareness-article-WWT-Paul-Okier

“We moeten de ‘juiste’ waterkwaliteit kiezen voor elke toepassing”


Zoals de naam al doet vermoeden, is het Vlaams Netwerk Watertechnologie een kenniscentrum over watertechnologie. Natuurlijk is afvalwaterbehandeling daar een belangrijk facet van, maar daarnaast brengt de organisatie onder meer ook duurzame oplossingen in kaart om energie en grondstoffen uit water te recupereren…

Het Vlaams Netwerk Watertechnologie is een non-profit organisatie die de concurrentiekracht van zijn leden – dat zijn onderzoeksfaciliteiten en bedrijven die direct of indirect met watertechnologie te maken hebben – wil versterken door middel van innovatie. “De link met de onderzoekscentra is erg belangrijk voor ons, want op die manier vergaren we de nodige kennis van wat er op technisch vlak speelt” verduidelijkt Paul Ockier, General Manager van het Vlaams Netwerk Watertechnologie.

De Blauwe Cirkel

“We hebben dan ook al meerdere projecten in samenwerking met deze centra op poten gezet, zoals ‘De Blauwe Cirkel’ en ‘IntelSens’. ‘De Blauwe Cirkel’ spitst zich toe op technologieën voor de industriële watercyclus, met het accent op duurzaam hergebruik van water en het winnen van energie en grondstoffen –zoals zouten–  uit waterstromen. Het einddoel is het sluiten van de watercirkel.”

Afvalwaterbehandeling optimaliseren met intelligente sensoren

Paul Okier

Het ‘IntelSens’ project draait rond het inzetten van intelligente sensors in de waterhuishouding. Dergelijke sensors kunnen onder meer nuttig zijn in waterzuiveringsinstallaties. Daar kunnen ze helpen om de processen te optimaliseren waarbij zuurstof wordt toegevoegd aan het afvalwater. “Deze processen zijn bijzonder energie- intensief, en dus kunnen de sensoren leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook ingezet worden om het gebruik van chemicaliën te verminderen. Bovendien kunnen de sensordata worden opgenomen in een smart datasysteem. Daarmee kunnen we heel wat zaken analyseren en optimaliseren, door bijvoorbeeld een vergelijking te maken tussen historische data.”

Kiezen voor de ‘juiste’ waterkwaliteit

Het punt is: we hebben geen ongelimiteerde toegang tot proper drinkwater. Zo is in het Belgische West-Vlaanderen het grondwaterniveau inmiddels al honderd meter gezakt in honderd jaar tijd. En daarom moeten we op zoek naar andere waterbronnen. Afvalwater recycleren is één van de oplossingen. Hergebruik van water –zelfs al is het geen drinkwater– kan voor bepaalde toepassingen een interessant alternatief zijn.

“We zijn nog steeds geneigd om meteen naar de best mogelijke waterkwaliteit te grijpen voor gelijk welke toepassing. En dat terwijl we in sommige gevallen –als het om water gaat dat gebruikt wordt om industriële installaties af te koelen, bijvoorbeeld– net zo goed minder zuiver water kunnen gebruiken. Anders gezegd: we moeten leren om de ‘juiste’ waterkwaliteit te gebruiken voor elke specifieke toepassing.”

Water = Energie

Het Vlaams Netwerk Watertechnologie zoekt ook uit hoe we meer waarde uit water kunnen puren. Het gaat hierbij enerzijds om grondstoffen, zoals bepaalde zouten of metalen, en anderzijds om energie.

“Ook willen we in de toekomst de link tussen water en energie verder uitdiepen. Zo kan er energie gegenereerd worden door zout water in contact te brengen met zoet water. Of je kunt energie uit warm water recupereren, bijvoorbeeld via afvoerbuizen waar warm of lauw water doorheen stroomt. Zo zouden bedrijven ook de warmte van hun proceswater of koelwater kunnen recupereren. In Antwerpen is men naar aanleiding van de Oosterweelverbinding volop bezig met het aanleggen van een groot waterafvoersysteem dat zal gelinkt worden aan een warmtenetwerk.”

CONTACTEER ONS