HVACR-industrie stapt over op R744 koelgas

28/02/2022

HVACR industry switches to R744 refrigerant__

Duurzame koelgassen


Enerzijds zorgt het European Climate Change Program ervoor dat R744 snel aan belang wint, maar anderzijds begint ook de HVACR-sector zelf stilaan de voordelen van dit bijzondere koelgas te ontdekken…

Traditionele gefluoreerde koelgassen (fluokoolwaterstoffen of HFK’s) zijn nefast voor de klimaatopwarming, aangezien hun GWP-waarde (Global Warming Power) tussen de 124 en 4.470 x hoger ligt dan die van CO2. Het is precies omwille van die hoge waarden dat de overheid het gebruik van HFK’s wil uitfaseren.

R744 is gebaseerd op koolstofdioxide en heeft een GWP-score van 1, de laagst mogelijke waarde voor een koelgas. Logisch dus dat HVACR-fabrikanten bezig zijn met de uitbouw van hun R744 aanbod. Ook de auto-industrie is aan een transitie naar R744 bezig, met Mercedes-Benz, Volkswagen en Audi als koplopers.

Klanten willen duurzame koelgassen

“Het is duidelijk dat het gebruik van R744 koelgas de komende jaren sterk gaat toenemen”, stelt Erik van den Broek, Market Manager NEC Cluster. “En die stijgende tendens is vandaag al duidelijk zichtbaar. Dat komt in eerste instantie omdat fabrikanten en installateurs verplicht worden om over te schakelen op meer milieuvriendelijke koelgassen. Maar ook de klanten vragen steeds meer naar duurzame oplossingen. En dus zijn HVACR-installateurs stilaan het gebruik van R744 aan het integreren in hun workflow.”

“Vandaag is de markt voor R744-oplossingen nog beperkt, maar installateurs die hun marktaandeel willen behouden doen er goed aan om zich op tijd in te werken. Een R744 installatie moet namelijk voldoen aan specifieke vereisten. Daar staat tegenover dat R744 in prijstechnisch opzicht veel stabieler is in vergelijking met traditionele HFK’s.”

R744 versus CO2

R744 bestaat voor 100% uit CO2-gas en dus leeft het idee dat je dan net zo goed ook gewone CO2 in het koelcircuit kan gebruiken. Maar dat is niet zo. Het verschil zit hem in het vochtgehalte. Dat ligt veel lager bij R744 in vergelijking met gewone CO2. Bij het R744 gas van Air Liquide is het vochtgehalte beperkt tot 5 ppm.

“De veel grotere hoeveelheden vocht in gewone CO2 zouden al na korte tijd resulteren in schade door corrosie van het koelcircuit”, vervolgt Erik. “Het spreekt vanzelf dat fabrikanten van HVACR-systemen in zo’n geval de verantwoordelijkheid bij de installateur zullen leggen. Te vermijden, dus.”

De koolstofdioxide in het R744 gas van Air Liquide wordt onttrokken tijdens de productie van andere gassen. Er wordt dus geen extra CO2 geproduceerd en er zijn bijgevolg geen bijkomende CO2-emissies.

Waarom ALbee?

Air Liquide biedt R744-gas aan in bulk maar ook in traditionele, grote cilinders en in compacte ALbee cilinders. “Voor de meeste R744-toepassingen zijn de ALbee cilinders de ideale oplossing”, weet Erik.

De ALbee formule houdt in dat de gebruiker één keer een gascilinder aankoopt, waarna hij deze onbeperkt kan omruilen voor een nieuwe, volle cilinder in een distributiepunt naar keuze. En dat zonder extra kosten. Binnen de Benelux zijn er maar liefst 360 ALbee distributiepunten, zodat de gebruiker nooit ver hoeft te rijden om z’n cilinder om te ruilen.

Gebruiksvriendelijk en compact

“Het ALbee systeem maakt komaf met de typische huurkosten van traditionele huurcilinders. Zeker nu de hoeveelheid benodigde R744-gassen in deze transitieperiode nog beperkt blijft, is dat een belangrijk pluspunt. Daarbij zijn de ALbee cilinders gebruiksvriendelijk en compact. De ALbee R744 cilinder is uitgerust met een dubbele kraan voor afname van uiterst zuivere koolstofdioxide (R744) in vloeibare vorm en in gasvorm.”

De ALbee R744 cilinder is aanzienlijk lichter en compacter dan traditionele gasflessen. Dankzij hun lage gewicht en beperkte afmetingen zijn de ALbee cilinders vlot transporteerbaar. De praktische, stevige handgreep maakt dat de cilinders makkelijk kunnen gedragen worden tot op de werklocatie. Diezelfde handgreep zorgt er ook voor dat de geïntegreerde ontspanners optimaal beschermd zijn in geval de cilinder zou omvallen. De kans op ongevallen wordt zo een stuk kleiner.

Geen kosten

“Een ander belangrijk pluspunt is dat de gebruiker zich niet hoeft te bekommeren om onderhoud en slijtage”, vervolgt Erik. “Zo worden de rubbertjes in de ontspanner gecontroleerd telkens wanneer er een ALbee fles wordt omgeruild. Ook zijn er geen huurkosten, onderhoudskosten of milieutoeslagen verschuldigd.”

“De ALbee R744 gascilinder is geschikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals automotive, commerciële en particuliere koelsystemen, enzoverder. Dankzij de dubbele kraan kan één enkele cilinder worden gebruikt om R744 in vloeibare en in gasvorm af te tappen. Dat is een stuk praktischer dan werken met twee gasflessen, zoals dat vroeger gebruikelijk was.”

Download hier de ALbee R744 brochure.

R744 HR__3
CONTACTEER ONS