Tuinbouwsector vervangt aardgas door duurzame energie

07/01/2019

reliable-CO2-source

Alternatieve CO2-bron noodzakelijk


De energietransitie – waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame energiebronnen – zorgt in elke bedrijfstak voor de nodige uitdagingen, maar in de tuinbouwsector ligt de situatie nog net iets complexer. Gewassen in de glastuinbouw hebben namelijk CO2 nodig om te overleven…

Het groeiproces van planten is gebaseerd op het principe van fotosynthese, wat inhoudt dat CO2 en H2O worden opgenomen door de plant en onder invloed van licht worden omgezet in suikers, zetmeel en cellulose. “Als een plant een tekort heeft aan één van deze elementen, heeft dat een negatieve invloed op de productie en/of de kwaliteit van de plant”, verduidelijkt Arlo Saes, Business Developer Food & Agro bij Air Liquide.

Zuivere CO2 toevoegen

“Tussen april en september is het licht op zonnige dagen veelal intens, en op deze lichtrijke dagen consumeren de planten de CO2 in de kas aan een hoog tempo. Als het CO2 niveau in de kas daalt, resulteert dit in een afremmend effect op de groei van de gewassen.”

Daarom heeft Air Liquide een CO2 doseersysteem ontwikkeld waarmee zuivere CO2 kan worden toegevoegd op momenten dat het gewas daar behoefte aan heeft. In de praktijk gebeurt dit op basis van metingen door middel van CO2-sensoren in de kas, die aangesloten zijn op een klimaatcomputer. Als het CO2-niveau onder de gewenste ppm-waarde zakt, dan injecteert het systeem CO2 zodat het niveau stijgt naar het gewenste ppm-niveau.

Stoken in de zomer?

Tuinbouwbedrijven kunnen ook CO2 winnen door de verbranding van rookgassen uit hun ketel- of warmtekrachtinstallatie. Bij verbranding van aardgas komt er rookgas CO2 vrij, die kan worden ingezet in de kas. “Maar het doseren van rookgas CO2 heeft wel wat nadelen. Zo zal de verbranding van aardgas in de zomer zorgen voor een warmteoverschot. En vanzelfsprekend is het weinig duurzaam om aardgas te verbranden als er niet eens een warmtebehoefte is. Op zo’n momenten is het toevoegen van vloeibare CO2 de aangewezen oplossing om het CO2-niveau in de kas op een duurzame manier op peil te houden.”

“En natuurlijk kan ook in de winter vloeibare CO2 worden toegevoegd. Met een jong gewas en veelal gesloten luchtramen is het ventilatievoud in de kassen echter minimaal. Hierdoor bestaat de kans dat zich schadelijke en giftige stoffen – zoals ethyleen, zwaveldioxide, stikstofoxides, acetyleen of propyleen – ophopen, die vrijkomen uit gerecupereerde CO2 uit de ketel en/of warmtekrachtkoppeling. Deze risico’s worden alsmaar groter, aangezien de glastuinbouwsector steeds meer evolueert naar gesloten kassen.”

Duurzame energie

Sustainable energy

De Nederlandse tuinbouwsector heeft samen met de overheid doelen gesteld in het convenant ‘Schone en zuinige agrosectoren’. In dit convenant verplicht de glastuinbouwsector er zich toe om binnen afzienbare tijd van fossiele brandstoffen over te schakelen op duurzame energiebronnen, zoals geothermische warmte systemen, warmtenetten, enzovoort. Het is de bedoeling om over te schakelen op duurzame energie voor tenminste 20% tegen 2020, en zelfs 100% tegen 2050. Door deze energietransitie neemt de beschikbaarheid van rookgas CO2 af, zodat tuinbouwbedrijven afhankelijker worden van CO2 uit andere bronnen.

“Het is wel zeker dat de vraag naar CO2 sterk zal toenemen in de glastuinbouw. Onder meer om die reden investeert Air Liquide voortdurend in nieuwe, duurzame CO2-bronnen. Zo hebben AVR en Air Liquide onlangs een overeenkomst getekend om samen CO2 af te vangen. Dit zal resulteren in een betere beschikbaarheid en leverbetrouwbaarheid van vloeibare CO2.”

De CO2 wordt gekoeld en onder druk geleverd in een tankwagen, en wordt bij de klant overgepompt in een opslagtank. De Air Liquide opslagtanks zijn speciaal ontwikkeld om vloeistof onder druk op te slaan en voldoen aan de strenge eisen van de Pressure Equipment Directive. Vanuit de tank – de inhoud daarvan hangt af van de oppervlakte van de kassen en varieert van 6.000 tot 60.000 liter – wordt de vloeibare CO2 via leidingen getransporteerd naar de CO2-unit van de tuinder, waar de CO2 dan wordt verdampt en wordt verdeeld in de kas.

Kosten/baten

“De investeringskosten voor de plaatsing van een vloeibare CO2-installatie zijn laag, aangezien Air Liquide de grootste investering – die van de opslagtank – volledig op zich neemt. De kosten van de materialen die nodig zijn voor het doseren en verdampen van vloeibare CO2 worden bepaald na een bezoek op locatie door één van onze specialisten.”

Air Liquide is binnen Europa niet alleen marktleider voor de productie van CO2, maar beschikt ook over het grootste aantal CO2-fabrieken in Europa, zodat de leveringszekerheid gegarandeerd kan worden.

Lees hieronder meer over onze nieuwe CO2-bron in aanbouw:

https://industrie.airliquide-benelux.com/belgie-nederland/air-liquide-bouwt-aan-circulaire-economie-overeenkomst-met-avr

CONTACTEER ONS