3D Printing: Air Liquide verovert leidende positie in additive manufacturing markt Benelux

25/09/2017

Impression Imprimante 3D Printing SLS DLMS EBM

“Wij helpen klanten om hun productieproces te optimaliseren op een kostenefficiënte manier”


Air Liquide levert gassen, diensten en oplossingen voor SLS-, DLMS- (SLM) en EBM-printing aan Benelux klanten die (onder meer) actief zijn in de vliegtuigindustrie, automotive sector, tandheelkunde en chirurgie. 

Natuurlijk levert Air Liquide hoogwaardige gassen en materialen aan haar 3D-printing klanten in de Benelux”, steekt Wim Velghe -Offer Deployment Manager Benelux Manufacturing & Process- enthousiast van wal. “Maar er is meer. Onze belangrijkste toegevoegde waarde zit er hem in dat we actief meedenken met de klant en dat we proberen om diens productieproces waar mogelijk te optimaliseren.

We zijn dan wel een leverancier, maar in de praktijk proberen we ons eerder als een soort partner op te stellen. Hoe dan ook is het duidelijk dat de markt onze aanpak op prijs stelt. Zo zijn we er in geslaagd om in een relatief korte tijdspanne een marktaandeel van meer dan 60% te veroveren in de Benelux. Tot onze klanten behoren bedrijven als Materialise, VIVES, Blok Group, MX3D, CADskills, Anyshape, SIRRIS en NLR

Selective Laser Sintering (SLS)

Air Liquide levert stikstof aan bedrijven die gebruik maken van SLS-printing. De stikstof –die helpt voorkomen dat de geprinte materialen ontbranden– wordt afhankelijk van het gebruiksprofiel van de klant in gasvormige of in vloeibare vorm geleverd. “We kunnen ook zorgen voor een Nitrocraft stikstofgenerator die voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften en die uitgerust  kan worden met een buffer die buiten kan geplaatst worden. Sowieso installeren we binnen een zuurstofdetectie meter. In het geval er ergens een lek zou ontstaan in het stikstofcircuit, zal de zuurstofmeter de daling van het zuurstofgehalte meteen opmerken en alarm slaan.”

Een belangrijk nadeel aan SLS-printing is dat het tot 24u duurt vooraleer de geprinte stukken voldoende afgekoeld zijn voor verdere verwerking. Air Liquide’s R&D afdeling werkt echter aan een nieuwe techniek waarmee de stukken aanzienlijk sneller kunnen gekoeld worden. Op die manier kan de tijdspanne tussen vraag en levering sterk ingekort worden, wat bij print on demand toepassingen een belangrijke toegevoegde waarde is.

Direct Metal Laser Sintering (DLMS)

DLMS-printing  -ook bekend als SLM- maakt gebruik van metaalpoeder en een laser om het poeder te smelten, zodat het te printen stuk laag per laag wordt opgebouwd. Air Liquide levert Argon en/of stikstof voor de DLMS-printers - om oxidatie en ontvlamming te vermijden - en komt binnenkort ook met een oplossing waarmee het metaalpoeder kan gestockeerd worden in een inerte atmosfeer, zodat het vrij van contaminatie van zuurstof en vocht blijft.

Hoe het productieproces optimaliseren?

Additive manufacturing is een betrekkelijk recente ontwikkeling die in een hoog tempo verder evolueert. Daarom is het voor de bedrijven die zich met 3D-printing bezighouden belangrijk om te kiezen voor de juiste partners, die de kennis en het inzicht hebben om het productieproces te optimaliseren en die kunnen helpen om eventuele problemen op te lossen."

"Dat is precies de manier waarop wij vandaag werken met onze klanten.
We zorgen dat de gasinstallatie van a tot z wordt afgestemd op de workflow van de klant, alsook op de bestaande technische installaties. Zo kunnen we kostenefficiënt werken en is de klant zeker dat hij de optimale gaskwaliteit krijgt. Overigens werken wij enkel met materiaal dat aan de strengste laboratorium eisen voldoet, ook al gaat het hier om industriële toepassingen
.”

Partnerships in 3D Printing

We hebben intussen al meerdere partnerships opgebouwd met bedrijven en universiteiten, zoals de VIVES Hogeschool, EKZO, MX3D en RAMLAB.  Dat laat ons toe om steeds meer kennis te vergaren, die we uiteraard meenemen naar onze volgende projecten.

De VIVES Hogeschool -in Kortrijk, België- neemt deel aan het TETRA onderzoeksprogramma. De voornaamste bedoeling van TETRA -het woord staat voor ‘Technology Transfer’- bestaat eruit om de innovatiecapaciteit van bedrijven te verhogen door het succesvol implementeren van technologische ontwikkelingen in concrete toepassingen.

AM4XT is zo’n project. Het gaat om het 3D-metaalprinten  voor extrusiematrijzen en kalibers. Air Liquide voegt expertise toe omtrent het reinigen van de geprinte matrijzen en het koelen van de matrijzen met vloeibare stikstof.

Bruggen bouwen

Air Liquide werkt ook samen met MX3D aan een bijzonder project waarbij een stalen voetgangers- en fietsersbrug door laserrobots in 3D geprint wordt. Binnenkort - eind 2017 of begin 2018 - zal de brug in hartje Amsterdam, over het Ouderzijds Achterburwal kanaal, in gebruik genomen worden.

Een ander interessant project betreft de samenwerking met RAMLAB (Rotterdam Additive Manufacturing Lab). RAMLAB is gespecialiseerd in WAAM - Wire Arc Additive Manufacturing -, waarbij een laser voortdurend stukjes staaldraad smelt, waarna een robot op een rail de gesmolten materie gebruikt om een object te fabriceren.

RAMLAB heeft een opstelling in gebruik waarbij een robot scheepsschroeven print. Aangezien elk schip een unieke schroef heeft en de hersteltijd in geval van schade via de traditionele kanalen kan oplopen tot zes maanden en meer, is het evident dat print on demand hier een niet te onderschatten meerwaarde biedt. Air Liquide levert RAMLAB de nodige gassen, maar helpt ook bij het ontwikkelen van nieuwe gasmengsels en nieuwe ideeën.

Meer informatie over Air Liquide Benelux activiteiten in 3D Printing?

CONTACTEER ONS