Air Liquide richt zich op Europese olie- en gasindustrie

07/05/2018

We are travelling to Mars

We gaan ook naar Mars*, dus waarom zouden we niet in Rotterdam kunnen langskomen?


“Over de hele wereld hebben we succesvolle samenwerkingen opgebouwd met de top 5 van de petrochemische bedrijven”, verduidelijkt Patrick Hondsmerk, Research & Analysis Sales Director Benelux at Air Liquide. “Vandaag is het dan ook onze ambitie om onze activiteiten en samenwerkingen in de olie- en gasmarkt verder te ontplooien in Europa.”

Full service

“Ik geloof dat we een aantal producten in ons uitgebreide aanbod hebben waarmee we ons echt kunnen onderscheiden: van industriële gassen tot de meest complexe gasmengsels met meer dan veertig componenten. Naast het leveren van gassen, ontwerpen en bouwen we ook gasinstallaties en leveren we gasdetectie-apparatuur en andere gasproducten en -diensten." 

"Onze klanten kunnen bij ons rekenen op een ‘one shop’ oplossing voor alle gasgerelateerde zaken, én ze kunnen beroep doen op ons Expertise Center in de Benelux, waar ze direct toegang hebben tot onze experts.”

“Natuurlijk zitten onze concurrenten niet stil, maar met onze unieke en innovatieve oplossingen kunnen wij bedrijven in de petrochemische industrie helpen met hun complexe uitdagingen op vlak van analyse- en procesbeheersing. Onze oplossingen besparen tijd en kosten, en bovendien verbeteren ze de precisie en betrouwbaarheid.”

Altijd dichtbij

“Eén van onze grootste voordelen is onze sterke lokale aanwezigheid. We hebben 23 sites in de Benelux, waarvan er 15 bestemd zijn voor productie en distributie. Zo is onze productielocatie voor speciale gassen in Breda een state-of-the-art plant voor complexe gasmengsels. Deze plant heeft een bewezen staat van dienst voor zowat alle denkbare gasmengsels, inclusief vloeibare mengsels en vloeibare mengsels met tot vloeistof verdichte gassen, waar Air Liquide een geavanceerd calculatieprogramma en specifieke verpakking voor ontwikkeld heeft.”

“En laten we niet vergeten dat Air Liquide in de Benelux 2.225 km pijpleidingen heeft liggen voor het transport van zuurstof, stikstof, argon, koolmonoxide en waterstof. Vanzelfsprekend brengt onze lokale aanwezigheid belangrijke voordelen voor de klant met zich mee. In noodgevallen of in andere onvoorziene situaties kunnen – en zullen – we zeer snel handelen. We houden er ook een dicht transportnet op na met verschillende bezorgdagen per week. Continuïteit is een cruciaal gegeven in de olie- en gasindustrie, en daar zijn we volledig op ingespeeld.”

Toegevoegde waarde

“Het punt is dat we echt een verschil willen maken. Het leveren van op maat gemaakte ISO-17025-gecertificeerde kalibratiemengsels – op een snelle en accurate manier, zodat de continuïteit van de klant nooit in het gedrang komt – is maar één deel van het verhaal. Het andere deel houdt in dat we onze klanten helpen om hun processen te verbeteren. Door deze processen grondig te analyseren, kunnen we vaak belangrijke verbeteringen aanbrengen. Het gaat dan om verbeteringen op vlak van veiligheid, maar vaak kunnen we ook kosten helpen besparen door de procesefficiëntie te verbeteren.”

“Zo hebben we bijvoorbeeld een klant in de petrochemische industrie die werd opgezadeld met het feit dat hij zijn analyzers moest kalibreren telkens wanneer hij overschakelde op een nieuwe gascilinder. We hebben dit probleem opgelost, door ervoor te zorgen dat de gassamenstelling in de cilinders altijd hetzelfde blijft. Hij hoeft nu zijn analyzers niet elke keer te herkalibreren wanneer hij de cilinder heeft omgewisseld, wat hem vanzelfsprekend een hoop tijd en moeite bespaart. Om dit te realiseren gebruiken we een bijzondere technologie, waarmee het zelfs mogelijk is om de ‘identieke’ samenstelling ook te garanderen op papier.”

“Voor een andere klant leveren we een vloeibaar koolwaterstofmengsel met een ‘Depletion Certificaat’ (afname berekening certificaat) voor zijn procesanalyse toepassing. Dat doen we omdat een vloeibaar mengsel dat tot vloeibaar verdichte koolwaterstoffen bevat niet homogeen blijft (gas of vloeistof), en dus verandert tijdens het gebruik. De berekende waarden weerspiegelen de werkelijke samenstelling tijdens het gebruik van dit tweefasen mengsel. Zo weet de klant of het systeem binnen de juiste specificaties presteert, teneinde optimale prestaties te garanderen en tegelijk ook de bedrijfskosten te verlagen.”

“Naast complexe kalibratiemengsels hebben we een compleet productaanbod voor continue emissie meetsystemen, ook wel ‘Continuous Emission Monitoring System (CEMs)’ genoemd, voor het meten van rookgassen in schoorstenen, evenals een productaanbod van gassen in lichte, draagbare cilinders met hanteerbare drukregelaars voor gasmonitoring en –detectie.”

* In 2012 landde ‘Curiosity’, de rijdende robot van NASA, op Mars om te zoeken naar sporen van leven op de rode planeet. Air Liquide werd belast met de installatie van de SAM (Sample Analysis at Mars), chromatografische capillaire buizen, die werden gebruikt om de Mars-moleculen van elkaar te scheiden voordat ze werden geanalyseerd door de instrumenten van de Curiosity.

CONTACTEER ONS